8. celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády - Nadané dieťa

Nadané dieťa
November 2020
HELIGÓNKARKA VANESKA
AK JE PRAVDA, AKO SA HOVORÍ, ŽE HELIGÓNKA JE MUŽSKÝ NÁSTROJ, VANESKA KORENAČKOVÁ JE VÝNIMKOU Z PRAVIDLA. VANESKA MÁ TRINÁSŤ ROKOV A NA SVOJOM KONTE VLASTNÉ CD.
November 2020
MAZEL Z TAJOMSTVA LESA
V JEHO VEĽMI NÍZKOM VEKU TO ZNIE NEUVERITEĽNE, ČESKÝ TALENT SEBASTIÁN PÖTHE JE UŽ SKÚSENÝM HERCOM. VO FILMOGRAFII MÁ PLEJÁDU SNÍMOK, REKLÁM A DOKONCA VIDEOKLIPOVÚ PRODUKCIU.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
December 2020
9. ROČNÍK LOGICKEJ OLYMPIÁDY
INTELEKTOVO NADANÉ DETI SA MÔŽU ZAPOJIŤ DO 9. ROČNÍKA LOGICKEJ OLYMPIÁDY - SÚŤAŽE PRE MIMORIADNE NADANÝCH ŽIAKOV DO 15 ROKOV, KTORÍ NAVŠTEVUJÚ ZÁKLADNÉ ŠKOLY A 8-ROČNÉ GYMNÁZIÁ.
November 2020
V PREŠOVE OCENILI TALENTY
MESTO PREŠOV V SPOLUPRÁCI S CENTROM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE V SABINOVE ODMENILO NADANÉ DETI ZO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL REGIÓNU ŠARIŠ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

8. celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády

Aktivity
8. celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove

V rámci Týždňa vedy a techniky na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa konal 8. ročník tradičného finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku, tento rok však z dôvodu pandémie na COVID-19  prebiehal netradične online s využitím LMS Moodle prostredia.
Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov, ktorú pravidelne organizuje Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov, predstavuje jedinečnú intelektuálnu súťaž a patrí do portfólia projektov organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Tohtoročné 8. finálové kolo Logickej olympiády sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2020 a  zúčastnilo sa na ňom 130 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska ako víťazov februárových školských kôl, celkovo sa do súťaže nadaných prihlásilo až 2254 žiakov. Testovanie finalistov prebiehalo online formou prostredníctvom elektronickej podpory vzdelávania (e-learning) v LMS Moodle. V tomto e-learningovom kurze bol pre účastníkov olympiády prístupný fixný test s náhodne usporiadanými položkami a možnosťami ich správnych odpovedí. Prvok náhody spolu s kombináciou nastavení priniesli do testu aspekt objektivity a transparentnosti. Vo finálovom kole Logickej olympiády bolo testovanie zamerané na tieto intelektové oblasti – logickú, matematickú, priestorovú a oblasť verbálneho myslenia.

Víťazmi v jednotlivých vekových kategóriách sa stali:

Kategória A
(žiaci 1. –  4. ročníka ZŠ)
1. miesto: Andrej Palečka, Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač
2. miesto: Martin Kolesár, Základná škola, Okružná 17, Michalovce
3. miesto: Marek Dulák, Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

Kategória B
(žiaci 5. – 9. ročníka a 8-ročných gymnázií vo veku do 15 rokov)
1. miesto: Branislav Ječim, Základná škola, Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves
2. miesto: Martin Šima, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
3. miesto: Marek Šumichrast, Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v škole. Už od teraz sa tešíme na 9. ročník Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, ktorého školské kolá odštartujú začiatkom budúceho kalendárneho roka 2021.


Mgr. Ľuboš Lukáč
interný doktorand na Katedre špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove

Mgr. Vladimír Piskura, PhD.
Katedra prírodovedných a technických disciplín PF PU v Prešov

Foto: Pavol Ďurica
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2020
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah