Ako sa učia nadané deti - Nadané dieťa

Nadané dieťa
December 2019
POPOLUDNIE S NADANÝMI DEŤMI
POSLEDNÝ NOVEMBROVÝ PIATOK NAVŠTÍVILA  ŠTUDENTKA ŽURNALISTIKY - MICHAELA PETRÁŠOVÁ KLUB NADANÝCH DETÍ VO SVOJOM RODNOM PREŠOVE. NEBOLO TO PO PRVÝKRÁT...
November 2019
NADANÉ DETI NA EDUPOINTE
NADANÉ DETI SA PREDSTAVILI NA KOŠICKOM WORKSHOPE EDUPOINTU, KTORÝ SA USKUTOČNIL V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
December 2019
ŠPECIÁLNY PEDAGÓG V KND
MEDZI PREŠOVSKÉ NADANÉ DETI ZAVÍTAL BÝVALÝ DLHOROČNÝ RIADITEĽ INTERNÁTNEJ SPOJENEJ ŠKOLY PAVLA SABADOŠA V PREŠOVE PaedDr. FRANTIŠEK DANCÁK.
November 2019
NADANÍ MEDZI VYSOKOŠKOLÁKMI
V NOVEMBRI SA NA PÔDE PEDAGOGICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE USKUTOČNILO ZAUJÍMAVÉ STRETNUTIE NADANÝCH DETÍ S VYSOKOŠKOLÁKMI.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Ako sa učia nadané deti

Aktivity
Ako sa učia nadané deti

6. novembra 2019 sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutoční odborný seminár pod názvom Ako sa učia nadané deti. Seminár je určený študentom Pedagogickej fakulty.

Mimoriadne nadaných detí je v Európe okolo 3 percent.

Nadané deti majú špeciálne záujmy, netypické pre deti ich veku.

Zaujímajú ich vždy nové informácie a vytvárajú si svoj vlastný systém poznatkov. Väčšina z nich už okolo piateho roku vie čítať, písať počítať. Vynikajú v rôznych oblastiach, sú zvedavé, radi experimentujú.

Nadanie je viac ako len IQ.

Príspevky pojednávajú o výchove a vzdelávaní intelektovo nadaných detí/žiakov v podmienkach základnej školy.

Dopĺňajú ich informácie, praxou overené skúsenosti, rôzne mimoškolské projekty zamerané na edukáciu mimoriadne nadaných detí.

Súčasťou príspevku sú názory nadaných detí/žiakov, skúsenosti, prezentácie detských prác, či požiadavky na samotné vzdelávanie v školách.

Kľúčové slová: nadané dieťa, deti a žiaci s nadaním, nadanie, školy a triedy pre žiakov s nadaním, rozumieme nadaným, komunikačné zručnosti.


Organizátor odborného seminára:
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2019
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah