Finále Logickej olympiády sa ruší, uskutoční sa v októbri - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2020
KLUB NADANÝCH DETÍ
S PRÍCHODOM NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA MAJÚ RODIČIA V PREŠOVE MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SVOJE DETI DO MIMOŠKOLSKÉHO PROJEKTU VZDELÁVANIA NADANÝCH ŽIAKOV - KLUBU NADANÝCH DETÍ.
September 2020
MLADÝ GOLFISTA TOBIAS
MÁ LEN 14 ROKOV, NO NA KONTE UŽ MNOŽSTVO TURNAJOVÝCH ÚSPECHOV. NA "GREENE" V PIEŠŤANOCH SA UČIL AJ CHODIŤ A PRVÉ HRÁČSKE PALICE DOSTAL AKO JEDNOROČNÝ. PRINÁŠAME ROZHOVOR S TOBIASOM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
September 2020
LOGISCOOL
V LOGISCOOLE JE ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE NA PRVOM MIESTE, ŠTUDENTI SA UČIA PROGRAMOVAŤ ZOSTAVOVANÍM POČÍTAČOVÝCH HIER, KTORÉ SI UŽÍVAJÚ. LOGISCOOL JE SUPER!
September 2020
ROZUMIEME NADANÝM
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM VYHLÁSILA V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 ATRAKTÍVNY PLÁN PROJEKTOV URČENÝCH NADANÝM DEŤOM. PRIDAJTE SA K NÁM!
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Finále Logickej olympiády sa ruší, uskutoční sa v októbri

Aktivity
Finále Logickej olympiády sa ruší, uskutoční sa v októbri

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným ruší finálové kolo Logickej olympiády. Finále sa malo uskutočniť v apríli na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Do októbra môžu finalisti trénovať vďaka špeciálnemu darčeku: iniciatíva Rozumieme nadaným zverejnila exkluzívne testy posledných ročníkov Logickej olympiády na webe.
Finále odštartuje nový školský rok
Na základne rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o predĺžení prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach do odvolania sa nateraz ruší celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Pôvodne plánované (aprílové) finále sa uskutoční na začiatku nového školského roka 2020/2021.

Októbrového finále na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa zúčastnia všetci postupujúci súťažiaci zo školských kôl Logickej olympiády 2020. Do finálového kola Logickej olympiády postupujú všetci víťazi školského kola tak, ako uviedli zapojené školy. Organizátori súťaže preto žiadajú jednotlivé školy a školských koordinátorov, aby zo súťaže neodhlasovali deviatakov, ktorí do finále postúpili, no v novom školskom roku už žiakmi školy nebudú. Svoju ZŠ-ku tak môžu stále reprezentovať.

Trénovať môžu na webe
Súčasne s Logickou olympiádou je zrušený program pre nadaných žiakov pod názvom Večer Talentov. Ruší sa tiež odborný seminár Rozumieme nadaným, určený učiteľom, odborným zamestnancom, rodičom žiakov a študentom pedagogiky a psychológie. Seminár je súčasťou finálového testovania žiakov a prebieha ako program pre pozvaných hostí.

Ako darček všetkým súťažiacim zverejnila iniciatíva Rozumieme nadaným testy logických súťaží pre nadané deti. Na domáce použitie budú sprístupnené zadarmo. K tomuto kroku sa rozhodla vzhľadom na mimoriadnu situáciu, vyhlásenú na území Slovenska a zatvorenie školských zariadení. Úlohy štyroch finálových ročníkov Logickej olympiády nájdu záujemcovia na webovej stránke Nadanedieta.sk.
15 000 účastníkov!
Logická olympiáda je súťaž intelektovo nadaných žiakov do 15 rokov, ktorí navštevujú základné školy a osemročné gymnáziá. Doteraz sa do najväčšej súťaže tohto druhu zapojilo viac ako pätnásťtisíc školákov z celého Slovenska.

Do ôsmeho ročníka súťaže zaregistrovali školy viac ako dvetisíc intelektovo nadaných žiakov. Do špecifickej súťaže bolo možné zaregistrovať školákov z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a žiakov, začlenených (integrovaných) ako nadaných v klasických triedach.
Súťaž sa začala školskými kolami v dvoch súťažných kategóriách: žiaci 1.-4. ročníka ZŠ a žiaci 5.-9. ročníka ZŠ. Vrcholí každoročne tradične na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Workshopy pre nadaných nahradí nová súťaž
Finálové kolo Logickej olympiády má dve časti. Jednotlivé úlohy sú zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie. Po ukončení testovania pripravili organizátori pre finalistov ďalšiu zaujímavú súťaž, ktorá nahradí doteraz známe workshopy pre nadaných žiakov.

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom súťaže pre nadané deti sú Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a mesto Prešov.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2020
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah