Finálové kolo ročníkoviek - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Júl 2018
FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ
CELOSLOVENSKÁ INTERNETOVÁ SÚŤAŽ FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ MÁ SVOJHO VÍŤAZA. DVANÁSTY ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE PRE ŽIAKOV VYHRAL FILIP KVAŠŇÁK S FOTOGRAFIOU SABÍNA - ŽENA MESTA.
Júl 2018
LEONARDO PREDSTAVIL KÚPELE
ŠESŤROČNÝ PREDŠKOLÁK LEONARDO VINCENTI Z DUBOVÉHO SA STAL VÍŤAZOM CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE UKÁŽ SVOJE MESTO/OBEC SLOVENSKU. LEONARDA ZAUJALA KULTÚRNA PAMIATKA MODRÝ KÚPEĽ..
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Jún 2018
TETRISOVÉ MAJSTROVSTVÁ
UKLADANIE BLOKOV SKLADAJÚCICH SA ZO ŠTYROCH ŠTVORČEKOV NESTARNÚCEJ HRY TETRIS UPÚTALO NADANÝCH ŽIAKOV Z PREŠOVA. TÍ VENOVALI KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA MAJSTROVSTVÁM TETRISU.
Jún 2018
DETI SKÚŠALI POSLANCOV
NADANÉ DETI SA STRETLI S POSLANCAMI PREŠOVSKÉHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KLUBE NADANÝCH DETÍ. NADANÍ ŠKOLÁCI ZÁROVEŇ SKÚŠALI POSLANCOV Z LOGICKÉHO MYSLENIA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Finálové kolo ročníkoviek

Aktivity
Nadané deti z Prešova predstavili ročníkové práce

Dvadsiate výročie založenia tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove zavŕšili nadané deti školským kolom prezentácií ročníkových prác.
Začiatok školského roka je obdobím, kedy si nadaní žiaci každoročne premyslia tému ročníkovej práce, ktorej sa počas celého školského roka budú venovať. Témy si vyberajú s ohľadom na záujmy, prístup k informáciám, možnostiam konzultácií s odborníkom na danú oblasť. Zhromažďovanie informácií, štúdium literatúry, spracovanie témy, tvorenie rôznych modelov, návštevy galérií i múzeí, to všetko patrí k vytvoreniu ročníkovej práce. Práca má predpísanú formu a rozsah. Zatiaľ čo prvácka práca má podobu plagátu, žiaci vyšších ročníkov sa musia popasovať s tvorbou práce v elektronickej forme, nechýba samotná prezentácia.

Úvodnú časť, predstavenie samotného obsahu a informácií o využívaných literárnych či internetových zdrojoch prinesú žiaci prostredníctvom decembrových stretnutí na vyučovaní. Predobhajoby sú neoddeliteľnou súčasťou práce na samotných „ročníkovkách“.
Celoročná práca nadaných žiakov je predstavená ostatným spolužiakom začiatkom mája, kedy sú ročníkové práce prezentované v triednych kolách za účasti odbornej poroty. Tú spravidla tvorí triedny učiteľ a žiaci vyšších ročníkov. Zaujať, presvedčiť, dokonale ovládať problematiku ročníkovej práce, či schopnosť komunikovať a prezentovať danú tému pred publikom, tvoria dôležitú podmienku pre postup do školského kola. V ňom sa každoročne stretnú víťazi jednotlivých tried. Inak tomu nebolo ani v tomto roku.

Prešovské školské kolo ročníkových prác žiakov 1. stupňa prinieslo množstvo zaujímavých tém a prezentujúcich. Prváčka Lucia Durkáčová predstavila Drahé kamene, žiak druhého ročníka Krištof Kinik porozprával o Elektrine a jej využití. Nemenej zaujímavé boli témy tretiakov - Jozef Juskanič oboznámil prítomných s Vplyvom digitálnych médií na človeka a Dominik Merčiak predstavil Objav inzulínu. Štvrtáci prezentovali zaujímavé témy zo sveta prírody – Emily Megan Witton s témou Kone a Paulína Gogová s prácou Úžasný svet vtákov.
Náročné publikum, skvelá atmosféra, učitelia z tried pre nadaných žiakov, porotcovia, ktorí nemali ľahkú prácu. To všetko spoločne s praktickými ukážkami čakalo na školskom finálovom kole prezentácií ročníkových prác. Finálové práce nadaných žiakov zaujali. Zaujímavé, výnimočné, obohacujúce či dokonalé – no víťaz môže byť len jeden. Medzi porotcami školského finálového kola boli PaedDr. Lucia Mikurčíková z Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Erika Smoľáková z Kultúrneho centra Wave v Prešove, či žiaci, ktorí doteraz robia dobré meno našej základnej škole (v súčasnosti gymnazisti) Katarína Breceljová, Boris Semanco. Porota, do ktorej zasadli naslovovzatí odborníci to naozaj nemala ľahké. Víťazom tohtoročných ročníkových prác sa napokon stal Dominik Merčiak (Objav inzulínu), druhým sa stal Krištof Kinik (Elektrina a jej využitie), tretie miesto obsadila Paula Gogová (Úžasný svet vtákov).

Odmenou za  celoročnú prácu i prezentáciu bola pre všetkých prezentujúcich sladká odmena, farebné perá a víťazi si odniesli poukážky na nákup knižných publikácií a USB kľúč. Víťaz pocestuje na celoslovenskú prehliadku prezentácií ročníkových prác. Prvé celoslovenské finále sa uskutočnilo v Prešove v roku 2010, preto nás teší pokračovanie tejto milej udalosti.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2018
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah