Fort IQ v Sabinove - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Jún 2019
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
21.-23. AUGUSTA SA V PRAHE USKUTOČNÍ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SPOLOČNOSTI PRE TALENT A NADANIE POD NÁZVOM: POTREBA ZMENY VO VZDELÁVANÍ NADANÝCH.
Júl 2019
KLUB NADANÝCH DETÍ
VZÁCNI A CELEBRITNÍ HOSTIA, MNOŽSTVO SUPER AKTIVÍT  A HLAVNE STRETNUTÍ PRE NAJMENŠÍCH ABSOLVOVAL KLUB NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Jún 2019
V ŽIARI ROZUMEJÚ NADANÝM
KONCOM ŠKOLSKÉHO ROKA SA V ŽIARI NAD HRONOM USKUTOČNILO ZAUJÍMAVÉ STRETNUTIE NADANÝCH DETÍ S ORGANIZÁTORMI PROJEKTOV CELOSLOVENSKEJ INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM.
Júl  2019
ROZUMIEME NADANÝM
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM ABSOLVOVALA ŠTVRTÝ ROČNÍK SVOJEJ EXISTENCIE A PÔSOBENIA. AJ V TOM POSLEDNOM PONÚKLA DEŤOM MNOŽSTVO SKKVELÝCH PROJEKTOV.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Fort IQ v Sabinove

Aktivity
Sabinovské nadané deti baví kreatívne myslieť a tvoriť

Nadané deti zo základnej školy na ul. 17. novembra v Sabinove sa zapojili do zaujímavého projektu českého Centra nadání v Prahe. Zábavné učenie v rámci projektu pod názvom Fort IQ bolo zamerané na riešenie logických úloh, čítanie s porozumením, matematických rébusov a rôznych záhadných úloh.
Samotný projekt Fort IQ prináša nové možnosti rozvoja pre aktívnych rodičov detí predškolského a školského veku, no predovšetkým pre angažovaných učiteľov materských a základných škôl. Cieľom sú aktivity zamerané na cielený rozvoj rozumových schopností detí a žiakov. Autormi projektu Fort IQ sú PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. a Václav Fořtík. Projekt aktívneho rozvoja desiatich základných oblastí intelektu môžeme u detí podporovať cielene, vedome a systematicky.

Skupina testovaných žiakov jednotlivé úlohy zaujali. Spoločne si tak otestovali postreh, pozornosť a zrakové vnímanie v „bludisku“, pri hľadaní rozdielov medzi obrázkami, matematické myslenie pri dopĺňaní logickej postupnosti. Zaujímavými boli úlohy zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti, logické usporiadanie viet podľa dejovej následnosti, či riešenie algebrogramu.
Spoločné riešenie logických úloh prezenčnou formou vystriedalo samotné testovanie, v ktorom nadaní žiaci preverili logické myslenie. Medzi najviac obľúbené patrili úlohy: obrázkové sudoku, spočítavanie geometrických tvarov, stavba bastily, riešenie rôznych druhov šifier a ďalšie úlohy zamerané na logické strategické uvažovanie.

Záverečné vyhodnotenie bolo spojené s riešením úloh, ktoré robili „najväčšie problémy“. Nechýbala riaditeľka školy Mgr. Alena Mladá, ktorá zagratulovala všetkým zúčastneným školákom a trom najúspešnejším riešiteľom.

Zábavné stretnutie pre nadaných žiakov zo Sabinova prinieslo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove prostredníctvom projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, s láskavým súhlasom autorov projektu Fort IQ.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2019
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah