IQáčik - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod_menu

IQáčik - logické sústredenie intelektovo nadaných žiakov

Realizácia programu logického sústredenia "IQáčik" prebieha formou rozličných skupinových aktivít zameraných na logiku - tvorivosť - myslenie - kreativitu - zručnosť. Medzi obľúbené patria aj spoločné aktivity ako diskotéka, filmový večer, turistika, športové aktivity...

Špecifická časť logického sústredenia je rozdelená do niekoľkých oblastí, prostredníctvom ktorých sa žiaci zapájajú do riešenia logických úloh zameraných najmä na matematický, logický a priestorový úsudok. Obľúbenými činnosťami sú napr. Sudoku spoločenské hry zamerané na podporu a rozvíjanie logického myslenia (dáma, šach, ...) či fantázie detí.

Súčasťou programu logického sústredenia je aj tvorivý workshop, besedy, rôzne spoločenské aktivity zamerané na súdržnosť kolektívu, ale aj osobitosť každého zo žiakov.

IQáčik 2016
IQáčik - logické sústredenie je určené žiakom z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Logické sústredenie realizujeme vďaka podpore celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným (bližšie informácie www.rozumiemenadanym.sk)

  • 3 dňové sústredenie žiakov 1. st.


  • uskutoční sa v dňoch 21.-23. október 2016


  • lokalita Sigord pri Prešove (Zelený breh)


  • poplatok 50€ (cestovné, ubytovanie, strava)


  • bližšie informácie - triedny učiteľ

Riešenie logických úloh, matematických príkladov, vedecké experimenty, šport, tvorivé dielne, ... to je len časť bohatého programu, ktorý čaká na účastníkov logického sústredenia IQáčik. 3-dňové stretnutie žiakov základných škôl sa uskutoční 21.-23. októbra 2016 na Sigorde pri Prešove. Prihlásiť jednotlivca, triedny kolektív či školu je možné prostredníctvom stránky IQkids.sk.

Logické sústredenie IQáčik patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Sústredenie je vhodným doplnkom a prípravou pre rôzne matematické súťaže, ale aj logickú olympiádu, ktorej organizátorom je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Čo čaká na účastníkov logického sústredenia IQáčik 2016?

- riešenie úloh rozvíjajúcich logické, matematické, priestorové a verbálne myslenie,
- grafomotorické cvičenia, úlohy na rozvoj predstavivosti a fantázie,
- tvorivé čítanie, finančná gramotnosť, prednáška o ľudskej reči, fotografický kurz,
- LaQ skladačky, výtvarný workshop, výroba billboardu,
- ranné rozcvičky, večerné čítanie rozprávok, fyzikálne a chemické pokusy,
- netradičné športové disciplíny, súťaženie, pozorovanie hviezd, programovanie robotov,
- malá turistika, projekt Žime zdravo, Do školy bez desiaty, atď.

Prihlásiť jednotlivca, triedny kolektív, či školu môžete emailom nadanedieta@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0918 640 971 (p. Lukáč).


Logické sústredenie IQáčik 2016

Odchod
- 21. október o 14.30 hod. , autobusová zastávka Prostějovská - smer konečná sídl. III, smer Sigord

Príchod
- 23. október o 15.00 hod., parkovisko pri autobusovej zastávke Centrum (parkovisko Jednota)

Máte záujem? Kontaktujte organizátorov!

Logické sústredenie IQáčik - 3-dňové sústredenie žiakov základných škôl na Sigorde pri Prešove

Poplatok: 50€ (cestovné, ubytovanie - Zelený breh (Sigord), 3x denne strava, pitný režim, ceny do súťaží, pre každého účastníka malý darček)

Kedy? 21.-23. október 2016

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky