Každé dieťa je génius a umelec - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2022
LOGIFORMIÁDA
NADANÉ DETI Z KLUBU NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE SA ZAPOJILI DO TESTOVANIA LOGICKEJ SÚŤAŽE LOGIFORMIÁDA. NAPÄTIE SA DALO KRÁJAŤ!
Apríl 2022
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE UŽ PO DESIATYKRÁT ZORGANIZOVALA TRADIČNÉ FINÁLOVÉ KOLO LOGICKEJ OLYMPIÁDY ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Apríl 2022
MIMORIADNY ÚSPECH!
LOGICKÉ MYSLENIE A ZRUČNOSTI POTREBNÉ PRE VSTUP DO ŠKOLY SI BUDE TENTO ROK ROZVÍJAŤ 6411 DETÍ Z 331 MATERSKÝCH ŠKÔL. IDE O NAJVYŠŠÍ POČET ZAREGISTROVANÝCH DETÍ OD VZNIKU SÚŤAŽE.
Apríl 2022
SILNÉ STRÁNKY NADANÝCH
NADANÉ DETI CVIČILI ROZMANITÉ TALENTY A NADANIA. TO VŠETKO V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ŠMERALOVEJ ULICI V PREŠOVE POD HLAVIČKOU INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Každé dieťa je génius a umelec

Aktivity
Každé dieťa je génius a umelec

Odvážne tvrdenie, čo poviete? Možno a čo keď nie? Možno stačí len zmeniť uhol pohľadu, možno stačí toto tvrdenie len pripustiť a postupne génia u svojho dieťaťa prebudiť, alebo aspoň odomknúť jeho vlastný potenciál.
Klasická škola ponúka poznatky o svete, ako veci vznikajú, fungujú, ...množstvo faktov, údajov...však viete.

A čo takto škola o nás/o sebe samom, proste o poznaní, spoznávaní samého seba cez zážitky, uvedomenia získané hrou, diskusiou a overovaním vlastných limitov.

Myslíte si, že je takto zameraná škola pre deti užitočná? My áno, a preto sa sebapoznávaniu v našej ŠKOLE INTUÍCIE venujeme. Trénujeme mozog, telo aj ducha.
Podporujeme, čo už v deťoch je - veľmi prirodzené - zvedavosť, hravosť, kreativitu, originalitu. Zároveň sa venujeme aj tomu, čo deťom prirodzené nie je, no na ceste životom to postupne získali - stres, negatívne presvedčenia, limitujúce návyky.

Źe ako? Máme pripravenú veľkú ponuku techník a cvičení, aktivít, ktoré postupne s deťmi precvičujeme,  a tak v nich aktivujeme, rozvíjame ich prirodzené talenty.

Učíme ich aj mentálnej hygiene, ako vypnúť, ako sa sústrediť, ako sa stíšiť. Oboznamujeme sa so silou našich myšlienok aj emócií, ako ich pozorovať, ako s nimi pracovať.
Spoločne sa venujeme pre život veľmi dôležitým zručnostiam ako overovať, pripúšťať rôzne možnosti, byť otvorený pre nové, neodsudzovať, nekritizovať seba ani ostatných. Vedieť, že všetko má svoje prečo, ako, čo s tým.

Samozrejme všetko potrebuje tréniing, veľa  opakovaní a trpezlivosti. Telo aj mozog sú predsa svaly, ktoré je potrebné trénovať, pravidelne sa im venovať.  Naučiť sa im rozumieť, vedieť rozpoznať signály, ktoré nám vysielajú. Zo začiatku je to možno náročné na disciplínu. Postupne však vytvoríme štandardný mechanizmus, ktorý prináša efektívne pozitívne zmeny.
Vychádzame z  overených poznatkov rôznych vedných odborov,  metód a výskumov, o ktorých vieme, že sú pre rozvoj osobnosti detí užitočné, efektívne a účinné.

Venujeme sa aj menej známym pohybovým aktivitám. Precvičujeme "krížovú" gymnastiku mozgu, tela aj prstov. Účinne tak aktivujeme nové neurónové spojenia a zvyšujeme kapacitu mozgu, harmonizujeme mozgové hemisféry,, čím sa zvyšuje osobný potenciál aj zlaďuje psychika.

Používame naše prirodzené schopnosti - intuíciu, telepatiu, originalitu, vizualizáciu, ktoré deťom pomáhajú vnímať seba viac zvnútra, napojiť sa na vlastnú múdrosť a ich vnútorné vedenie. Ich používaním si budujú dôveru v seba a svoje schopnosti, posilňujú zdravý vzťah a postoj k vlastnému ja, k svojej osobnosti, svoju telu, svojim myšlienkam, emóciám. Uvedomujú si kto sú, čo majú a z čoho môžu čerpať, čo je  z nášho pohľadu pre každého jedinca, pre jeho zdravý osobnostný vývin, veľmi dôležité.  Človek, ktorý sám sebe rozumie, vie, čo potrebuje, čo ho baví, sa lepšie vo svojom živote orientuje, cíti sa šťastnejší, vitálnejší a zdravší.

Preto s deťmi veľa debatujeme, aby dostali priestor vyjadriť sa, zamyslieť sa, poskladať si vlastný názor na základe postupného chápania súvislostí, vlastného úsudku na základe pozorovania, overovania a skúseností.

Naším cieľom je, aby deti zostali zvedavé, hravé, tvorivé, originálne, šťastné a múdre, zároveň zodpovedné a rešpektujúce, uvedomujúce si seba, svoj potenciál,  ktorý s radosťou a slobodou neustále rozvíjajú a využívajú.


Škola intuície - napísala Anna Bučič
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah