Každé dieťa je génius a umelec - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2021
KLUB NADANÝCH DETÍ
OD 3. SEPTEMBRA 2021 JE SPUSTENÁ REGISTRÁCIA DO DVOCH PREŠOVSKÝCH KLUBOV NADANÝCH DETÍ. ODPORÚČAME VÁM ZAREGISTROVAŤ DETI ČO NAJSKÔR. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ.
September 2021
PRVÉ STRETNUTIE KND
STRETNUTIE ŠKOLÁKOV Z KLUBU NADANÝCH DETÍ SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE BOLO VENOVANÉ ROZVÍJANIU LOGICKÉHO MYSLENIA A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Október 2021
ROZUMIEME NADANÝM
INTELEKTOVO NADANÝM DEŤOM SA DNES NA SLOVENSKU VENUJÚ NAJMÄ ZAPÁLENÍ PEDAGÓGOVIA. MNOHO PROJEKTOV PRE TÚTO SKUPINU MLADÝCH PRINÁŠA INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
September 2021
NADANÉ DETI EXPERIMENTOVALI
ŠKOLÁCI ZO SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE SA STRETÁVAJÚ V KLUBE NADANÝCH DETÍ. JEDNO ZO SEPTEMBROVÝCH STRETNUTÍ VENOVALI EXPERIMENTOM. BOLI ÚŽASNÉ!
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Každé dieťa je génius a umelec

Aktivity
Každé dieťa je génius a umelec

Odvážne tvrdenie, čo poviete? Možno a čo keď nie? Možno stačí len zmeniť uhol pohľadu, možno stačí toto tvrdenie len pripustiť a postupne génia u svojho dieťaťa prebudiť, alebo aspoň odomknúť jeho vlastný potenciál.
Klasická škola ponúka poznatky o svete, ako veci vznikajú, fungujú, ...množstvo faktov, údajov...však viete.

A čo takto škola o nás/o sebe samom, proste o poznaní, spoznávaní samého seba cez zážitky, uvedomenia získané hrou, diskusiou a overovaním vlastných limitov.

Myslíte si, že je takto zameraná škola pre deti užitočná? My áno, a preto sa sebapoznávaniu v našej ŠKOLE INTUÍCIE venujeme. Trénujeme mozog, telo aj ducha.
Podporujeme, čo už v deťoch je - veľmi prirodzené - zvedavosť, hravosť, kreativitu, originalitu. Zároveň sa venujeme aj tomu, čo deťom prirodzené nie je, no na ceste životom to postupne získali - stres, negatívne presvedčenia, limitujúce návyky.

Źe ako? Máme pripravenú veľkú ponuku techník a cvičení, aktivít, ktoré postupne s deťmi precvičujeme,  a tak v nich aktivujeme, rozvíjame ich prirodzené talenty.

Učíme ich aj mentálnej hygiene, ako vypnúť, ako sa sústrediť, ako sa stíšiť. Oboznamujeme sa so silou našich myšlienok aj emócií, ako ich pozorovať, ako s nimi pracovať.
Spoločne sa venujeme pre život veľmi dôležitým zručnostiam ako overovať, pripúšťať rôzne možnosti, byť otvorený pre nové, neodsudzovať, nekritizovať seba ani ostatných. Vedieť, že všetko má svoje prečo, ako, čo s tým.

Samozrejme všetko potrebuje tréniing, veľa  opakovaní a trpezlivosti. Telo aj mozog sú predsa svaly, ktoré je potrebné trénovať, pravidelne sa im venovať.  Naučiť sa im rozumieť, vedieť rozpoznať signály, ktoré nám vysielajú. Zo začiatku je to možno náročné na disciplínu. Postupne však vytvoríme štandardný mechanizmus, ktorý prináša efektívne pozitívne zmeny.
Vychádzame z  overených poznatkov rôznych vedných odborov,  metód a výskumov, o ktorých vieme, že sú pre rozvoj osobnosti detí užitočné, efektívne a účinné.

Venujeme sa aj menej známym pohybovým aktivitám. Precvičujeme "krížovú" gymnastiku mozgu, tela aj prstov. Účinne tak aktivujeme nové neurónové spojenia a zvyšujeme kapacitu mozgu, harmonizujeme mozgové hemisféry,, čím sa zvyšuje osobný potenciál aj zlaďuje psychika.

Používame naše prirodzené schopnosti - intuíciu, telepatiu, originalitu, vizualizáciu, ktoré deťom pomáhajú vnímať seba viac zvnútra, napojiť sa na vlastnú múdrosť a ich vnútorné vedenie. Ich používaním si budujú dôveru v seba a svoje schopnosti, posilňujú zdravý vzťah a postoj k vlastnému ja, k svojej osobnosti, svoju telu, svojim myšlienkam, emóciám. Uvedomujú si kto sú, čo majú a z čoho môžu čerpať, čo je  z nášho pohľadu pre každého jedinca, pre jeho zdravý osobnostný vývin, veľmi dôležité.  Človek, ktorý sám sebe rozumie, vie, čo potrebuje, čo ho baví, sa lepšie vo svojom živote orientuje, cíti sa šťastnejší, vitálnejší a zdravší.

Preto s deťmi veľa debatujeme, aby dostali priestor vyjadriť sa, zamyslieť sa, poskladať si vlastný názor na základe postupného chápania súvislostí, vlastného úsudku na základe pozorovania, overovania a skúseností.

Naším cieľom je, aby deti zostali zvedavé, hravé, tvorivé, originálne, šťastné a múdre, zároveň zodpovedné a rešpektujúce, uvedomujúce si seba, svoj potenciál,  ktorý s radosťou a slobodou neustále rozvíjajú a využívajú.


Škola intuície - napísala Anna Bučič
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah