KND: Predvianočné posedenie - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Marec 2018
BENÁTSKY KUPEC ZAUJAL
NADANÍ ŠTVRTÁCI Z PREŠOVA PUTUJÚ DEJINAMI VELIKÁNOV. ŽIVOT SLÁVNEHO CESTOVATEĽA MARCA POLA SPOZNÁVALI PROSTREDNÍCTVOM SÉRIE ANIMOVANÝCH FILMOV.
Marec 2018
FRAŇO KRÁĽ - JANO
INŠPIRÁCIOU MARCOVÉHO STRETNUTIA V KLUBE NADANÝCH DETÍ SA STAL ZNÁMY SPISOVATEĽ, FRAŇO KRÁĽ, KTORÝ SA NARODIL PRÁVE 9. MARCA 1903. DETI SPOZNALI SMUTNÝ, ALE POUČNÝ PRÍBEH.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Marec 2018
TALENT ZŠ REGIÓNU ŠARIŠ
SÚŤAŽ JE URČENÁ ŽIAKOM 6.-9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL REGIÓNU ŠARIŠ A ZÁŠTITU NAD PROJEKTOM PREVZALA PRIMÁTORKA MESTA PREŠOV ING. ANDREA TURČANOVÁ.
Február 2018
LEAF ACADEMY
MEDZINÁRODNÁ INTERNÁTNA STREDNÁ ŠKOLA LEAF ACADEMY V BRATISLAVE PRIJÍMA ŠTUDENTOV DO ĎALŠIEHO ROČNÍKA ŠTÚDIA. ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU JE MOŽNÉ PODAŤ DO 7. MARCA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

KND: Predvianočné posedenie

Aktivity
Štátny tajomník Kuruc obdaroval prešovské nadané deti

Vianočné posedenie nadaných detí z Prešova malo „slávnostnú príchuť“. Členov Klubu nadaných detí v Prešove prišiel pozdraviť štátny tajomník ministerstva financií SR Ing. Radko Kuruc, PhD., ktorý priniesol prešovskému klubu darčeky – robotické hračky.
Nadané deti z Prešova navštevujú s obľubou Klub nadaných detí Prešov, ktorý je súkromnou záležitosťou nadšených učiteľov a spadá pod celoslovenskú iniciatívu Rozumieme nadaným. Na Slovensku jedinečný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí vznikol v roku 2013 a každoročne zaujme množstvo detí, žiakov základných škôl v Prešove.

Predvianočné posedenie so štátnym tajomníkom ministerstva financií SR Ing. Radkom Kurucom, PhD. sa nieslo v slávnostnej atmosfére. Po predstavení činnosti prvého Klubu nadaných detí na Slovensku, rôznych aktivít a realizovaných projektov, zaujalo rozprávanie detí o svojich záľubách, obľúbených predmetoch v škole, ale aj činnosti v klube samotnom. Štátny tajomník sa zaujímal o vzdelávanie nadaných detí v Prešove a vyjadril podporu žiakom, členom Klubu nadaných detí a učiteľom, ktorí sa vzdelávaniu nadaných detí aktívne venujú aj „po škole“.
Nadaní školáci si pochutnali na sladkom občerstvení a super prekvapením boli darčeky, ktoré štátny tajomník Ing. Radko Kuruc, PhD. priniesol deťom. Darované robotické hračky veľmi potešili a deti sa s nimi oboznámia na prvom novoročnom stretnutí členov klubu nadaných. Stavebnica robotickej ruky je zmenšenou kópiou reálneho stroja, ktorý sa používa v automobilovom priemysle. Plastová stavebnica robota na diaľkové ovládanie je zasa určená zdatnejším technikom a experimentálnym je určite aj programovateľný robot, ktorý sa vie orientovať v priestore, slúžiť ako detektor kovu alebo  vykonávať rôzne zábavné činnosti. Sériu programovateľných hračiek dopĺňa veľký dar kancelárskych potrieb, ktorý zabezpečí činnosť Klubu nadaných detí na celý školský rok.
Stretnutie detí so štátnym tajomníkom Kurucom prinieslo veľa zaujímavých momentov. Predstavili sme na Slovensku jedinečný systém vzdelávania nadaných detí, prácu s intelektovo nadanými žiakmi, oboznámili so súčasnou realitou fungovania Klubu nadaných detí Prešov a spomenuli smelé plány do budúcna. Ďakujeme veľmi pekne štátnemu tajomníkovi za pozvanie, záujem, cenné darčeky a podporu vzdelávania nadaných detí v Prešove.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2018
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah