Logické myslenie - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Júl 2019
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
21.-23. AUGUSTA SA V PRAHE USKUTOČNÍ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SPOLOČNOSTI PRE TALENT A NADANIE POD NÁZVOM: POTREBA ZMENY VO VZDELÁVANÍ NADANÝCH.
Júl 2019
KLUB NADANÝCH DETÍ
VZÁCNI A CELEBRITNÍ HOSTIA, MNOŽSTVO SUPER AKTIVÍT  A HLAVNE STRETNUTÍ PRE NAJMENŠÍCH ABSOLVOVAL KLUB NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Jún 2019
V ŽIARI ROZUMEJÚ NADANÝM
KONCOM ŠKOLSKÉHO ROKA SA V ŽIARI NAD HRONOM USKUTOČNILO ZAUJÍMAVÉ STRETNUTIE NADANÝCH DETÍ S ORGANIZÁTORMI PROJEKTOV CELOSLOVENSKEJ INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM.
Júl  2019
ROZUMIEME NADANÝM
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM ABSOLVOVALA ŠTVRTÝ ROČNÍK SVOJEJ EXISTENCIE A PÔSOBENIA. AJ V TOM POSLEDNOM PONÚKLA DEŤOM MNOŽSTVO SKKVELÝCH PROJEKTOV.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Logické myslenie

Aktivity
Prešovské nadané deti precvičili logické myslenie a slovnú zásobu

Slovné hry zvládnu už škôlkari. Podľa veku dieťaťa je však možné zvyšovať náročnosť jednotlivých slovných hier. Prešovské nadané deti si niektoré z nich vyskúšali na stretnutí Klubu nadaných detí.
Obľúbenou slovnou hrou je skladanie viet. Začiatočné písmeno krstného mena určuje začiatok každého slova vety, ktorá musí dávať zmysel. Napr. Samo... so ... svojim... synom...sleduje...slnko.

Známou slovnou hrou je posledné-prvé. Ľubovoľné slovo sa končí na písmeno, na ktoré musí začínať ďalšie slovo. Jednotlivé slová tak podnecujú rozvoj logického myslenia, slovnej zásoby, rozmýšľanie.

Zábavnou hrou je bezpochyby rýmovačka. Deti spoločne hľadajú slová rýmujúce sa s vysloveným slovom. Spoločné „rýmy“ je dobré spoločne využiť na tvorbu básničiek – rýmovačiek.

Nadané deti si spoločne skúsili „hádajúcu“ hru. Jednoduchú hru si môžete zahrať kedykoľvek počas hodiny slovenského jazyka. Úplne stačí pomyslieť na akékoľvek slovo (podstatné meno) a nechať žiakov klásť rôzne otázky za účelom uhádnutia daného slova. Na upresňujúce otázky môžete odpovedať len „áno“ a „nie“. Čím sú správnejšie otázky – tým skôr je možné uhádnuť dané slovo.

Do škôlkarských časov sa šikovní školáci preniesli pri hraní „Letí, letí...“. Pravdivý výrok – nepravdivý výrok, ruky hore či dole. Sem tam sa našli deti, ktoré sa pomýlili, čo neušlo pozornosti ostatným. Spravodlivé tresty (recitovanie, spievanie, športový výkon) si napokon vyskúšali všetci súťažiaci.
Slovné hry rozvíjajú predstavivosť, fantáziu, slovnú zásobu, logické myslenie, taktiež vzťahy v kolektíve. Do skupiny slovných hier patria hry, pri ktorých je dôležité pozorovanie. S jednotlivými písmenami abecedy zažijete zábavu pri pomenovaní predmetov, ktoré deti vidia okolo seba. Napodobňovanie zvukov je možné využiť pri hre spojené s dianím napr. v meste, na dedine, na koncerte, na dopravnom ihrisku, na futbale...

Nechýbali hry s písmenkami zamerané na rozvoj slovnej zásoby. Či tvorenie viet – spoločného príbehu. Je dobré keď tento príbeh má svoj dej. Kladenie nezvyčajných otázok a požadovanie „rýchlych“ odpovedí od spolužiakov zabavilo tiež.

Jednoduché hry si môžete s deťmi skúsiť kedykoľvek. Nie sú potrebné žiadne peniaze či pomôcky, jednoducho stačí rozmýšľať a mať chuť sa zabaviť.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2019
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah