Nový klub nadaných detí má za sebou prvé stretko - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2021
KLUB NADANÝCH DETÍ
OD 3. SEPTEMBRA 2021 JE SPUSTENÁ REGISTRÁCIA DO DVOCH PREŠOVSKÝCH KLUBOV NADANÝCH DETÍ. ODPORÚČAME VÁM ZAREGISTROVAŤ DETI ČO NAJSKÔR. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ.
September 2021
PRVÉ STRETNUTIE KND
STRETNUTIE ŠKOLÁKOV Z KLUBU NADANÝCH DETÍ SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE BOLO VENOVANÉ ROZVÍJANIU LOGICKÉHO MYSLENIA A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Október 2021
ROZUMIEME NADANÝM
INTELEKTOVO NADANÝM DEŤOM SA DNES NA SLOVENSKU VENUJÚ NAJMÄ ZAPÁLENÍ PEDAGÓGOVIA. MNOHO PROJEKTOV PRE TÚTO SKUPINU MLADÝCH PRINÁŠA INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
September 2021
NADANÉ DETI EXPERIMENTOVALI
ŠKOLÁCI ZO SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE SA STRETÁVAJÚ V KLUBE NADANÝCH DETÍ. JEDNO ZO SEPTEMBROVÝCH STRETNUTÍ VENOVALI EXPERIMENTOM. BOLI ÚŽASNÉ!
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nový klub nadaných detí má za sebou prvé stretko

Aktivity
Nový klub nadaných detí má za sebou prvé stretko

Stretnutie školákov z Klubu nadaných detí Súkromnej základnej školy DSA v Prešove, ktorý vznikol ako druhý v Prešove, bolo venované rozvíjaniu logického myslenia a komunikačných zručností.
Nadaní Prešovčania majú druhý klub
V septembri školského roka 2021/2022 vznikol Klub nadaných detí Súkromnej základnej školy DSA v Prešove. Ide o druhý klub v Prešove; ten prvý funguje od roku 2013. Klub je súčasťou aktivít iniciatívy Rozumieme nadaným. Cieľom klubu je vyhľadávanie, podpora a poskytnutie záujmovej činnosti pre nadané a talentované deti. Prvé tohtoročné stretnutie bolo zamerané na rozvoj siedmich oblastí nadania: logického myslenia, komunikačných zručností, priestorovej predstavivosti, tvorivosti, praktického nadania, pohyblivosti a koordinácie tela a hudobného nadania.

Nadané deti z DSA-čky zaujíma všetko
Klub nadaných detí navštevujú školáci rôzneho veku. Preto jednotlivé úlohy a cvičenia boli diferencované. Samozrejmosťou bola odvaha a odhodlanie mladších členov KND vyskúšať si ťažšie úlohy, určené pre starších. Dôležité bolo riešenie, spôsob riešenia úloh, argumentácia a vysvetľovanie. Testy nadania pre mladších členov Klubu nadaných detí boli zamerané na rozvoj priestorovej orientácie, predstavivosti, či tvorivosti. Špecifickú časť stretnutia tvorila práca a rozbor šiestich úloh Logickej olympiády pre najmenších. Rovnako tak zaujali grafomotorické cvičenia so zvieratkami.
Starších potrápili obrázkové úlohy
Cvičenia zamerané na rozvoj komunikačných schopností boli určené starším žiakom klubu. Išlo o rozlišovanie slov, slovný šalát, rozpoznávanie významu, cvičenia na rozvoj aktívnej slovnej zásoby a cvičenia rozvíjajúce komunikačné schopnosti a logiku. Špeciálnu časť testovania nadania tvorili obrázkové úlohy. V obrázku hlavy žmúriaceho starca hľadali deti ukrytého psíka, porovnávali rôzne kľúče a azda najťažšou úlohou bola hádanka „Tábor“. Obrázok bol po prvýkrát uverejnený v detskom časopise a určite sa pri ňom potrápia aj mnohí dospelí. Úlohou členov Klub nadaných detí bolo odpovedať na otázky o skupinke mladých chlapcov, ktorí počas leta kempujú v prírode. Riešitelia opäť dospeli k zaujímavým odpovediam a otestovali si pozorovacie schopnosti, logiku a uvažovanie.

Úlohy tvoria aj samotní nadaní
Hoci kvôli pandemickým opatreniam sa premiéry KND-čka na SZŠ DSA v Prešove nemohli zúčastniť žiaci ďalších škôl, prvé stretnutie šikovných školákov dopadlo nad očakávanie. Členovia KND sa už teraz môžu tešiť na ďalšie stretnutia, v ktorých na nich čakajú experimenty, bádanie, pokusy, stretnutia s osobnosťami kultúrneho života, tvorivé čítanie, netradičné počítanie a iné aktivity. Námety stretnutí Klubu nadaných detí v Prešove tvoria počas roka i samotní žiaci, a to na základe svojich návrhov a spoločným postupom pri príprave programu KND, v spolupráci s vedúcim klubu.

Vítaný je humor i umenie získať si priateľov
Dôležitým cieľom klubu sú  tiež spoločné aktivity s ostatnými deťmi a hodnoty ako priateľstvo, zdvorilosť a vzájomné rešpektovanie sa. Kluby nadaných detí majú ambíciu pomôcť rozvíjať deťom nielen ich výnimočnosť, ale aj spoločenský kontakt, či humor. „Naše úlohy sú zamerané na precvičovanie sociálnych zručností, schopnosť rozhovoru, vyjadrovania sa, schopnosti reagovať na slová iných. Deti by mali vedieť pýtať sa, vyjadriť pozvanie, súhlas a porozumenie,“ hovorí Ľuboš Lukáč z iniciatívy Rozumieme nadaným a zároveň pedagóg, ktorý stretnutia nadaných detí vedie.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah