Nový klub nadaných detí má za sebou prvé stretko - Nadané dieťa

Nadané dieťa
November 2021
OTESTUJTE LOGIKU DETÍ
OTESTOVAŤ SI LOGICKÉ MYSLENIE PREDŠKOLÁKOV MÔŽETE S ÚLOHAMI LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM SPRÍSTUPNILA MINULOROČNÝ TEST!
November 2021
OBROVSKÝ TALENT DOMINIK
DOMINIK BUDINSKÝ MÁ 14 ROKOV. SKÚSENÝ DETSKÝ HEREC MILUJE SLOVENČINU. HRÁVA NA KLAVÍR. MEDZI HRAMI VEDIE MINECRAFT. JEHO HERECKÁ CESTA ZAČALA REGISTRÁCIOU V REKLAMNEJ AGENTÚRE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
November 2021
TRI OTÁZKY PRE MŠMT ČR
NADANIE, NADANÉ DETI A PODPORA NADANÝCH V ČESKEJ REPUBLIKE.. ZAUJÍMAVÁ TÉMA. TENTOKRÁT SME TRI OTÁZKY POLOŽILI MINISTERSTVU ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A TELOVÝCHOVY ČR.
November 2021
MODELING, DIVADLO A FILM
STRETNUTIA ŠKOLÁKOV V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE PATRIA MEDZI VEĽMI OBĽÚBENÉ. NEZABUDNUTEĽNOU BOLA NÁVŠTEVA POPULÁRNEHO HERCA JAKUBA MIŠČÍKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nový klub nadaných detí má za sebou prvé stretko

Aktivity
Nový klub nadaných detí má za sebou prvé stretko

Stretnutie školákov z Klubu nadaných detí Súkromnej základnej školy DSA v Prešove, ktorý vznikol ako druhý v Prešove, bolo venované rozvíjaniu logického myslenia a komunikačných zručností.
Nadaní Prešovčania majú druhý klub
V septembri školského roka 2021/2022 vznikol Klub nadaných detí Súkromnej základnej školy DSA v Prešove. Ide o druhý klub v Prešove; ten prvý funguje od roku 2013. Klub je súčasťou aktivít iniciatívy Rozumieme nadaným. Cieľom klubu je vyhľadávanie, podpora a poskytnutie záujmovej činnosti pre nadané a talentované deti. Prvé tohtoročné stretnutie bolo zamerané na rozvoj siedmich oblastí nadania: logického myslenia, komunikačných zručností, priestorovej predstavivosti, tvorivosti, praktického nadania, pohyblivosti a koordinácie tela a hudobného nadania.

Nadané deti z DSA-čky zaujíma všetko
Klub nadaných detí navštevujú školáci rôzneho veku. Preto jednotlivé úlohy a cvičenia boli diferencované. Samozrejmosťou bola odvaha a odhodlanie mladších členov KND vyskúšať si ťažšie úlohy, určené pre starších. Dôležité bolo riešenie, spôsob riešenia úloh, argumentácia a vysvetľovanie. Testy nadania pre mladších členov Klubu nadaných detí boli zamerané na rozvoj priestorovej orientácie, predstavivosti, či tvorivosti. Špecifickú časť stretnutia tvorila práca a rozbor šiestich úloh Logickej olympiády pre najmenších. Rovnako tak zaujali grafomotorické cvičenia so zvieratkami.
Starších potrápili obrázkové úlohy
Cvičenia zamerané na rozvoj komunikačných schopností boli určené starším žiakom klubu. Išlo o rozlišovanie slov, slovný šalát, rozpoznávanie významu, cvičenia na rozvoj aktívnej slovnej zásoby a cvičenia rozvíjajúce komunikačné schopnosti a logiku. Špeciálnu časť testovania nadania tvorili obrázkové úlohy. V obrázku hlavy žmúriaceho starca hľadali deti ukrytého psíka, porovnávali rôzne kľúče a azda najťažšou úlohou bola hádanka „Tábor“. Obrázok bol po prvýkrát uverejnený v detskom časopise a určite sa pri ňom potrápia aj mnohí dospelí. Úlohou členov Klub nadaných detí bolo odpovedať na otázky o skupinke mladých chlapcov, ktorí počas leta kempujú v prírode. Riešitelia opäť dospeli k zaujímavým odpovediam a otestovali si pozorovacie schopnosti, logiku a uvažovanie.

Úlohy tvoria aj samotní nadaní
Hoci kvôli pandemickým opatreniam sa premiéry KND-čka na SZŠ DSA v Prešove nemohli zúčastniť žiaci ďalších škôl, prvé stretnutie šikovných školákov dopadlo nad očakávanie. Členovia KND sa už teraz môžu tešiť na ďalšie stretnutia, v ktorých na nich čakajú experimenty, bádanie, pokusy, stretnutia s osobnosťami kultúrneho života, tvorivé čítanie, netradičné počítanie a iné aktivity. Námety stretnutí Klubu nadaných detí v Prešove tvoria počas roka i samotní žiaci, a to na základe svojich návrhov a spoločným postupom pri príprave programu KND, v spolupráci s vedúcim klubu.

Vítaný je humor i umenie získať si priateľov
Dôležitým cieľom klubu sú  tiež spoločné aktivity s ostatnými deťmi a hodnoty ako priateľstvo, zdvorilosť a vzájomné rešpektovanie sa. Kluby nadaných detí majú ambíciu pomôcť rozvíjať deťom nielen ich výnimočnosť, ale aj spoločenský kontakt, či humor. „Naše úlohy sú zamerané na precvičovanie sociálnych zručností, schopnosť rozhovoru, vyjadrovania sa, schopnosti reagovať na slová iných. Deti by mali vedieť pýtať sa, vyjadriť pozvanie, súhlas a porozumenie,“ hovorí Ľuboš Lukáč z iniciatívy Rozumieme nadaným a zároveň pedagóg, ktorý stretnutia nadaných detí vedie.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah