O nás - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti

Internetový portál Nadanedieta.sk je informačnou stránkou žiakov štvrtého ročníka triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Navštevujeme základnú školu na Šmeralovej ulici v Prešove.

Naša trieda je vybavená moderným nábytkom, kobercom na ranné komunity, dataprojektorom, projekčným plátnom, keramickou tabuľou, triednou knižnicou (encyklopédie, náučné knihy, literatúra pre deti a mládež), notebookom, fototlačiarňou, multifunkčným zariadením, fotoaparátmi, tabletami, zbierkou architektonických stavieb z kociek lega, konštrukčnými stavebnicami Merkur a malými dinosaurami. Nechýba ani pohľad do histórie elektrotechniky, života dinosaurov, fyziky či chémie.

Novinkou je priestor určený anglickému spisovateľovi Charlesovi Dickensovi a jeho literárnej tvorbe. Svoje miesto tu má sirota Oliver Twist. Knižné publikácie preložené do niekoľkých jazykov budú žiaci spoznávať v školskom roku 2016/2017.

Nechýba kútik najvýznamnejšieho vedca 20. storočia Alberta Einsteina. Jeho diela, prehľad života, pokusy a vynálezy, aj na to sa žiaci i návštevníci tejto triedy môžu tešiť.


Trieda žiakov štvrtej B sa každoročne zapája do aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Poznáme rôzne projekty, víkendové výlety, netradičné vyučovanie, exkurzie.

Väčšina z nás navštevuje i Klub nadaných detí. Prvý klub vznikol v roku 2013 a je jediným na Slovensku (v susedných Čechách je ich viac ako 20). V tomto školskom roku Klub nadaných detí Prešov ukončil svoj pôsobenie ako záujmový útvar školy a stal sa súčasťou súkromnej iniciatívy Rozumieme nadaným.

V priebehu školského roka absolvujeme mnohé projekty, ktoré sa stanú súčasťou vyučovania a sú v súlade so štátnym i školským vzdelávacím programom. Počas vyučovania využívame v prevažnej miere alternatívne učebnice a pracovné zošity (schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR).

V triede sú vytvorené podmienky pre rozvoj príslušného nadania detí a žiakov uplatňovaním špecifických výchovných a vzdelávacích metód a organizačných foriem vyučovania. Projekty, výstupy žiakov, spracovanie ročníkovej/projektovej práce sú súčasťou vzdelávacieho procesu.

Počas školského roka majú žiaci možnosť rozhodovať o nákupe novej literatúry do triednej knižnice.

 

Žiaci
Alžbeta Adamišinová, Zuzana Cibríková, Alexander Jozef Dobrovič, Lea Dubayová, Peter Christian Hagyari, Matej Hromják, Filip Kudlák, Alexander Kušnír, Timea Minárová (v zahraničí), Dávid Mrúz, Jakub Ringer, Ján Roba, Jakub Valaštiak, Hana Vantová, Tamara Vašková, Pavol Želinský

Triedny učiteľ
Mgr. Ľuboš Lukáč

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky