Odborný seminár Rozumieme nadaným - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Marec 2019
PODVODNÝ SVET
ZNÁMY FOTOGRAF VIKTOR ZAMBORSKÝ PREDSTAVIL NADANÝM DEŤOM NEOPÍSATEĽNÚ KRÁSU PODVODNÉHO SVETA. TÉMA "POD VODOU" ZAUJALA NA STRETNUTÍ KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE.
Apríl 2019
VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE
NA STRETNUTÍ PREŠOVSKÝCH NADANÝCH DETÍ SA ROZPRÁVALO O VEĽKONOČNÝCH ZVYKOCH A TRADÍCIÁCH. USKUTOČNILO SA "VEĽKONOČNÉ" STRETNUTIE KLUBU NADANÝCH DETÍ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Apríl 2019
MALÁ LOGICKÁ OLYMPIÁDA
TAKMER DVETISÍC PREDŠKOLÁKOV Z CELÉHO SLOVENSKA SA ZAPOJILO DO CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE  V LOGICKOM MYSLENÍ. MALÁ LOGICKÁ OLYMPIÁDA JE TU PRE DETI UŽ PO ŠTVRTÝKRÁT.
Apríl  2019
LOGICKÉ SÚSTREDENIA
INTELEKTOVO NADANÍ ŽIACI ZŠ SA STRETÁVAJÚ NA LOGICKÝCH SÚSTREDENIACH. TROJDŇOVÉ STRETNUTIA SÚ PROJEKTOM CELOSLOVENSKEJ INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Odborný seminár Rozumieme nadaným

Aktivity
Na Prešovskej univerzite priblížili svet nadaných detí

Testovanie logického myslenia intelektovo nadaných detí z celého Slovenska prebehlo v metropole Šariša. Kým najšikovnejší prechádzali náročnými úlohami, pre dospelých pripravili organizátori seminár Rozumieme nadaným. Hovorilo sa o práci s nadanými i pikoškách z pedagogickej praxe.
Vysoké IQ, špecifické správanie
Odborný seminár, venovaný intelektovo nadaným, organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove spolu s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove a mestom Prešov. V prvom vstupe predstavila učiteľka Mgr. Anna Kováčiková (ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica) program VIN pre nadané deti. Ide o žiakov s IQ vyšším ako 130. Ideálne podľa jej slov je, keď VIN podchytí tieto deti hneď na začiatku, aby neskôr nemali problém s adaptáciou na nový kolektív. V programe VIN sa na prvom stupni vzdeláva v triede dvanásť žiakov, na druhom stupni maximálne 16 žiakov. Vzdelávanie nadaných obohacuje i samotného pedagóga, keďže deti majú zvyčajne pestré poznatky z rôznych oblastí, ktoré presahujú všeobecný rozhľad. Špecifikom nadaných je, že tieto deti mávajú často neprimerané reakcie a vedia sa postarať o vznik rôznych výchovných situácií. Škola, v ktorej A. Kováčiková vyučuje, disponuje podľa jej slov najväčším školským areálom na Slovensku, kde je možné vyučovať aj predmety ako prírodoveda, či prvouka.
Dnes hrá prim zrak
Logopedička Mgr. Milena Sedláková (Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, Prievidza) priblížila dôležitosť hry pri rozvoji komunikačných schopností detí. Názov jej príspevku bol Učíme sa správne rozprávať. Hovorilo sa tiež o problémoch pri narušenej komunikačnej schopnosti. M. Sedláková konštatovala, že pri poznávaní okolitého sveta je dnes pre dieťa významnejšie zrakové vnímanie ako napríklad počúvanie.

Prešovčanka psychologička Mgr. Alena Sedláková (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov) predstavila definíciu nadaného dieťaťa. Témami jej vstupu boli kedy a ako identifikovať nadané dieťa, diagnostikované oblasti, charakteristické prejavy nadaných detí, ale aj možné problémové prejavy. Formami edukácie nadaných detí môžu byť integrácia v bežnej triede, výučba v špeciálnej triede alebo vzdelávanie na špeciálnej škole so zameraním na tieto deti.
Neuveriteľné fakty a zážitky
Predposledným prednášajúcim bol Mgr. Anton Frič (LEAF Academy, Bratislava), ktorý informoval o najnovších poznatkoch z výskumu mozgu teenegerov. Rodíme sa s 86 miliardami mozgových buniek a už po dvoch rokoch života má každý náš neurón 15 000 spojení. Jazyk sa najlepšie naučíme do desiatich rokov. Anton Frič množstvo zaujímavých faktov obohatil osobnými spomienkami. Napríklad na žiaka, ktorý ovládal osem jazykov a opravoval aj učiteľa. Alebo rodinu so slovensko – anglicko – maďarsko – mandarínsko čínskym jazykovým prejavom. Ak dieťa hovorí cudzím jazykom, má menšiu šancu dostať neskôr Alzheimera alebo Parkinsona. Rovnako dieťa v inkubátore dvakrát rýchlejšie naberá váhu, keď má intenzívny kontakt a dotyk s rodičmi. Najlepšie na učenie matematiky a logiky je vek od troch do šiestich rokov, emočný a sociálny vývoj je najcitlivejší a najintenzívnejší do dvoch rokov života.

Blok prednášok uzavrel stredoškolák Michael Filip McLean (Gymnázium J.A. Raymana, Prešov) prierezom históriou Microsoftu, vývoja počítačov a neobyčajnou futuristickou víziou toho, čo nás čaká v najbližšej dobe: špeciálne okuliare s počítačom, zabudovaným v „prilbe“ a práca s premietanými hologramami. Tie budú vypomáhať i chirurgom počas operácií.
Odborný seminár je projektom celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Mgr. Dušan Guman
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2019
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah