Otvárate triedu pre intelektovo nadaných žiakov? Pomôžeme s propagáciou na nadanedieta.sk - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Február 2021
ČASOPIS NAZDAR
HISTÓRIU UMENIA, NAJMÄ HUDBY A DIVADLA, CHCE ČITATEĽOM SPROSTREDKOVAŤ ČASOPIS NAZDAR. ZA NOVÝM MÉDIOM, PROSTREDNÍCTVOM KTORÉHO OSLOVUJÚ ČITATEĽA, STOJA TRI DÁMY.
Február 2021
FLAUTISTKA SVETOVÉHO FORMÁTU
13-ROČNÚ AJNU MAROSZ OZNAČUJÚ ZA NAJLEPŠIU FLAUTISTKU SVETA. MLADUČKÁ HUDOBNÍČKA VŠAK TOTO POMENOVANIE NEMÁ RADA. KAŽDOPÁDNE JE ANJA OBROVSKÝ TALENT A MY JEJ DRŽÍME PALCE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Február 2021
TRIEDY PRE NADANÝCH ŽIAKOV
OTVÁRATE NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE TRIEDY/TRIEDU PRE INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV? POSKYTNEME VÁM - ZDARMA - PRIESTOR NA WEBOVEJ STRÁNKE NADANEDIETA.SK. KONTAKTUJTE NÁS!
Február 2021
LOGICKÉ ÚLOHY ZDARMA
ZVEREJNILI SME TESTY LOGICKÝCH SÚŤAŽÍ PRE NADANÉ DETI. ÚLOHY SÚ ZAMERANÉ NA LOGICKÉ MYSLENIE, MATEMATICKÝ A PRIESTOROVÝ ÚSUDOK A VERBÁLNE MYSLENIE.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Otvárate triedu pre intelektovo nadaných žiakov? Pomôžeme s propagáciou na nadanedieta.sk

Aktivity
Otvárate triedu pre intelektovo nadaných žiakov? Pomôžeme s propagáciou na nadanedieta.sk!

Máte na základnej škole triedy pre intelektovo nadaných žiakov? Otvárate v školskom roku 2021/2022 triedu pre intelektovo nadaných prvákov? Pomôžeme vám poskytnutím priestoru na webovej stránke nadanedieta.sk!
Foto: Rajmund Petrík
Pomáhame základným školám s propagáciou tried pre intelektovo nadaných žiakov. Zdarma!
Prinášame jedinečnú ponuku pre základné školy. V marci a apríli poskytneme priestor na webovej stránke základným školám, ktoré v novom školskom roku 2021/2022 otvárajú triedy/triedu pre intelektovo nadaných žiakov. Prečítajte si podmienky poskytnutia priestoru na stránke a kontaktujte nás.

Podmienky:
- žiadosť vedenia školy o poskytnutie reklamného priestoru na webovej stránke nadanedieta.sk,
- základnou školou spracovaný PR článok, ktorého predmetom je propagácia triedy/tried pre intelektovo nadaných žiakov 1. ročníka ZŠ,
- rozsah článku min. 1 normostrana (max. 2 normostrany), 4 kvalitné fotografie (vo vysokom rozlíšení, nie fotografie vytvorené mobilným telefónom alebo nekvalitné fotografie),
- max. 2 odkazy v článku na ďalšie webové stránky,
- ďalej uverejníme - plagát k zápisu do 1. ročníka ZŠ (trieda pre nadaných žiakov), odkaz na reklamný spot (video),
- súčasťou žiadosti vedenia školy sú: kontaktné údaje na vedenie školy, adresa školy, meno a priezvisko autora článku, príp. kto zodpovedá za informácie uvedené v článku.

Základné školy zodpovedajú za uverejnený text a poskytujú súhlas so zverejnením (zaslaných) fotografií k článku. Oznam uverejníme (aj) na fcb stránkach a skupinách Nadané dieťa, Nadané deti, Rozumieme nadaným.

Bližšie informácie: Mgr. Ľuboš Lukáč, Tel. č.: 0918 640 971, E-mail: nadanedieta@gmail.com
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah