Poznáme mená výhercov súťaže v riešení logických úloh - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2021
KLUB NADANÝCH DETÍ
OD 3. SEPTEMBRA 2021 JE SPUSTENÁ REGISTRÁCIA DO DVOCH PREŠOVSKÝCH KLUBOV NADANÝCH DETÍ. ODPORÚČAME VÁM ZAREGISTROVAŤ DETI ČO NAJSKÔR. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ.
September 2021
PRVÉ STRETNUTIE KND
STRETNUTIE ŠKOLÁKOV Z KLUBU NADANÝCH DETÍ SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE BOLO VENOVANÉ ROZVÍJANIU LOGICKÉHO MYSLENIA A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Október 2021
ROZUMIEME NADANÝM
INTELEKTOVO NADANÝM DEŤOM SA DNES NA SLOVENSKU VENUJÚ NAJMÄ ZAPÁLENÍ PEDAGÓGOVIA. MNOHO PROJEKTOV PRE TÚTO SKUPINU MLADÝCH PRINÁŠA INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
September 2021
NADANÉ DETI EXPERIMENTOVALI
ŠKOLÁCI ZO SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE SA STRETÁVAJÚ V KLUBE NADANÝCH DETÍ. JEDNO ZO SEPTEMBROVÝCH STRETNUTÍ VENOVALI EXPERIMENTOM. BOLI ÚŽASNÉ!
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Poznáme mená výhercov súťaže v riešení logických úloh

Aktivity
Poznáme mená výhercov súťaže v riešení logických úloh

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným zverejnila testy logických úloh pre nadané deti. Zasúťažiť si mohli všetky deti. Spomedzi tisícky súťažiacich sme vyžrebovali osem riešiteľov, ktorých odmeníme.
Začiatkom marca sme zverejnili testy celoslovenskej súťaže Logická olympiáda. Na domáce použitie boli sprístupnené zadarmo. Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným organizuje každoročne množstvo projektov, ktoré sú určené mimoriadne nadaným deťom. Medzi najúspešnejšie patrí Logická olympiáda. Určená je žiakom základných škôl, konkrétne žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Súťaž sa koná v súťažných kategóriách prvý a druhý stupeň a v školských kolách preverí každý rok viac ako dve tisícky intelektovo nadaných žiakov.

Úlohy testu sú zamerané na logické myslenie, matematický a priestorový úsudok, či verbálne myslenie. Súbor testových otázok je pre školy zdarma. Najúspešnejších riešiteľov školských kôl privedie na každoročné finálové kolo, ktoré organizátori pripravujú v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove.

Po prvýkrát sa finálové úlohy dostali „voľne“ medzi všetky deti z celého Slovenska!
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území Slovenska a zatvorenie školských zariadení sa celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným rozhodla sprístupniť testy finálových kôl Logickej olympiády všetkým žiakom. Zdarma. Úlohy štyroch finálových ročníkov Logickej olympiády nájdu záujemcovia na webovej stránke.
Deti, učitelia, rodičia – sťahujte, riešte, povedzte to ďalším známym!
Spomedzi tisícky šikovných riešiteľov sme odmenili ...
Po vyplnení testu žiakom základnej školy ste nás kontaktovali emailom. Uviedli meno a priezvisko žiaka, školu, mesto, odpovede v jednom z testov (ľubovoľný, podľa vlastného výberu) a napísali nám ich emailom na adresu nadanedieta@gmail.com.

Ďakujeme všetkým riešiteľom za super riešenia, za propagáciu súťaže učiteľom a za pomoc pri odosielaní rodičom. Ste super!

Testy sme vyhodnotili a spomedzi skupiny najlepších vyžrebovali mená výhercov:

1. stupeň (1.-4. ročník ZŠ)
Martin Matiaš, Základná škola, Komenského 23, Bardejov
Adam Krajčík, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava
Nina Radová, Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Róbert Lombart, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov

2. stupeň (5.-9. ročník ZŠ, 8 ročné Gym.)
Dominik Luksaj, Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Matúš Jonaštík, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava
Laura Kochelková, Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Ján Kolár, Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Výhercom zasielame knižné publikácie zo série FAKTivity + prekvapenie :)

Rozhodli sme sa odmeniť školy s najvyšším počtom súťažiacich:
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Základná škola, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou

Školy získavajú balíček kníh.

Ceny posielame počas mesiaca jún.

Organizátorom projektov združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah