Pre nadané deti vytvorili jedinečnú príležitosť: Množstvo projektov odštartuje iniciatíva Rozumieme nadaným už v septembri - Nadané dieťa

Nadané dieťa
November 2021
OTESTUJTE LOGIKU DETÍ
OTESTOVAŤ SI LOGICKÉ MYSLENIE PREDŠKOLÁKOV MÔŽETE S ÚLOHAMI LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM SPRÍSTUPNILA MINULOROČNÝ TEST!
November 2021
OBROVSKÝ TALENT DOMINIK
DOMINIK BUDINSKÝ MÁ 14 ROKOV. SKÚSENÝ DETSKÝ HEREC MILUJE SLOVENČINU. HRÁVA NA KLAVÍR. MEDZI HRAMI VEDIE MINECRAFT. JEHO HERECKÁ CESTA ZAČALA REGISTRÁCIOU V REKLAMNEJ AGENTÚRE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
November 2021
TRI OTÁZKY PRE MŠMT ČR
NADANIE, NADANÉ DETI A PODPORA NADANÝCH V ČESKEJ REPUBLIKE.. ZAUJÍMAVÁ TÉMA. TENTOKRÁT SME TRI OTÁZKY POLOŽILI MINISTERSTVU ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A TELOVÝCHOVY ČR.
November 2021
MODELING, DIVADLO A FILM
STRETNUTIA ŠKOLÁKOV V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE PATRIA MEDZI VEĽMI OBĽÚBENÉ. NEZABUDNUTEĽNOU BOLA NÁVŠTEVA POPULÁRNEHO HERCA JAKUBA MIŠČÍKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Pre nadané deti vytvorili jedinečnú príležitosť: Množstvo projektov odštartuje iniciatíva Rozumieme nadaným už v septembri

Aktivity
Pre nadané deti vytvorili jedinečnú príležitosť: Množstvo projektov odštartuje iniciatíva Rozumieme nadaným už v septembri

Iniciatíva z východu republiky Rozumieme nadaným zastrešuje plejádu projektov, určených deťom so všeobecným intelektovým nadaním. Teraz prichádza siedmy ročník a s ním ďalšie!
Do portfólia Rozumieme nadaným patria aj veľmi populárne kluby nadaných detí, rôzne sústredenia, súťaže, či olympiády. Pozrite sa, ako si budú môcť deti otestovať svoje duševné schopnosti a intelekt v prichádzajúcom školskom roku! Organizátorom iniciatívy Rozumieme nadaným je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Otestovať sa budú môcť všetci
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným pripravuje množstvo projektov pre nadané deti. Jednou z jej vlajkových lodí je Logická olympiáda pre intelektovo nadaných žiakov, ktorá oslávi jubilejný desiaty ročník. Zúčastňujú sa jej žiaci do 15 rokov a jej finálové kolo sa koná na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Úlohy pre intelektovo nadané deti z posledných desiatich rokov budú čoskoro prístupné aj ostatným deťom, ktoré si tak budú môcť vyskúšať svoje schopnosti. Pôjde o online formu testovania, pri ktorej organizátori počítajú s účasťou až 10 000 školákov.

Cvičenie jazýčkov a špeciálny pracovný zošit pre Huncútov
Logopédia online predstavuje nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu. Tieto hodiny sú určené pre nadaných žiakov 1.-4. ročníka ZŠ, prebiehajú prostredníctvom počítačovej techniky a sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností detí. Logická olympiáda pre najmenších je určená deťom predškolského veku. Jedinečná súťaž, v ktorej vyhráva každý, preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, pamäť, počítanie a precvičí jemnú motoriku najmenších. Z ďalších projektov spomeňme Žime zdravo, Myšlienky géniov, Veda a technika. Talent základných škôl regiónu Šariš je súťažou pre všetkých žiakov 5.-9. ročníka ZŠ regiónu Šariša. Miestom konania je finále v zasadačke prešovského parlamentu. Tradičnú ľudovú kultúru priblížia zábavno-náučnou formou dva pripravované projekty: Huncút v regióne Šariš a Ako sa kedysi... Špeciálny zošit, ktorý bude deti sprevádzať projektom, obsahuje omaľovánky, vystrihovačky, doplňovačky a iné zaujímavosti. Rozumieme nadaným ponúkajú taktiež Majstrovstvá v násobení a delení, či Logiformiádu. Majstrovstvá preveria rýchlosť pri počítaní zaujímavých úloh a súťaž Logiformiáda zasa logické myslenie. Logická súťaž je zameraná na prácu s niekoľkými informáciami súčasne (farba, tvar, pozícia), a prostredníctvom tejto súťaže si nadaní precvičia rôzne schopnosti (dedukcia, analýza, syntéza, hľadanie logickej väzby a správne riešenie).
Obľúbená Šľahačková princezná
Veľmi dobrú odozvu u najmenších má tradične projekt Šľahačková princezná. Ide o tvorivé úlohy pre prváčikov na motívy jedného z najlepších albumov Pavla Hammela a hudobnej skupiny Prúdy. Z príbehu deti čerpajú pri aktivitách z výtvarnej výchovy, slovenčiny a matematiky. Podobne koncipovaný Malý princ pracuje s priekopníckou audioknihou z roku 1996, v ktorej texty zo Saint-Exupéryho knihy do hudby Henricha Leška číta Richard Müller. Deti tu nájdu aj zopár pesničiek v podaní Tedey, Sisy Sklovskej a Dalibora Jenisa. Tieto jedinečné diela sú spracované organizátormi Rozumieme nadaným a prístupné v netradičnej forme vo vyučovaní, ale aj v mimoškolských aktivitách.


Klub nadaných detí beznádejne „vypredaný“
Prvý klub nadaných detí pod hlavičkou Rozumieme nadaným vznikol v roku 2013 a funguje v prenajatých priestoroch na Základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove. Od prvého ročníka sa teší veľkej obľube. Príjemná konkurencia mu vyrástla na ďalšej prešovskej škole - Súkromnej základnej škole DSA na Mukačevskej ulici, kde Klub nadaných detí založili organizátori od septembra nového školského roka. Registrácia do klubov prebieha v septembri, no už teraz je viac ako pravdepodobné, že z kapacitných dôvodov niektoré deti ostanú v tomto školskom roku pred jeho bránami. Pre porovnanie: v Českej republike je aktívnych vyše 50 klubov, ktoré pôsobia pod organizáciou Mensa České republiky.

Nadaní na výjazdoch
Rozumieme nadaným organizujú i pobyty pre školopovinných v teréne. Trojdňová Detská novinárska škola je netradičným vyučovaním mediálnej výchovy. Stretnutia detí sú obohatené o rozhovory, besedy s novinármi a fotografmi slovenských médií. Rovnako tri dni trvá Logické sústredenie. Mladý fotograf spája turistiku s fotografovaním. Pribudnú obľúbené víkendové pobytové podujatia zamerané na spoznávanie našich veľhôr pod názvom Spoznávame Vysoké Tatry. Odborné semináre Rozumieme nadaným sú určené pedagógom MŠ, ZŠ, odborným zamestnancom poradenských zariadení, rodičom a študentom VŠ pedagogického zamerania.

Nadanie už v predškolskom veku
Členovia iniciatívy Rozumieme nadaným sa osobitne budú naďalej venovať deťom v materských školách pri vyhľadávaní nadaných detí. Dôležité je, aby úlohy dokázali nielen riešiť, ale riešenia dokázali zdôvodniť a argumentovali. Logickej olympiády pre najmenších sa v minulom ročníku zúčastnili vyše štyri tisícky predškolákov a v novom školskom roku tu bude opäť.

Pripravení aj na tretiu vlnu
V novom školskom roku bude v ponuke takisto úspešný projekt Etiketa na úrovni. Zameraný je na verbálnu a neverbálnu komunikáciu, asertivitu, vystupovanie na verejnosti, umenie zaujať, základy protokolu, spoločenskú etiketu, pravidlá spoločenskej prednosti, či pozdrav. Určite zaujme stále aktuálny projekt Mať čisté ruky nie je veľká veda a projekt FortIQ Deň, ktorý je zameraný na vyučovanie plné zábavy, riešenia logických úloh, čítania s porozumením, matematické rébusy, záhadné úlohy a množstvo ďalších zaujímavostí.

Členovia iniciatívy Rozumieme nadaným avizujú, že ak si to bude znovu vyžadovať pandemická situácia, sú pripravení presunúť ponuku projektov do online priestoru.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah