Programovanie - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Marec 2018
BENÁTSKY KUPEC ZAUJAL
NADANÍ ŠTVRTÁCI Z PREŠOVA PUTUJÚ DEJINAMI VELIKÁNOV. ŽIVOT SLÁVNEHO CESTOVATEĽA MARCA POLA SPOZNÁVALI PROSTREDNÍCTVOM SÉRIE ANIMOVANÝCH FILMOV.
Marec 2018
FRAŇO KRÁĽ - JANO
INŠPIRÁCIOU MARCOVÉHO STRETNUTIA V KLUBE NADANÝCH DETÍ SA STAL ZNÁMY SPISOVATEĽ, FRAŇO KRÁĽ, KTORÝ SA NARODIL PRÁVE 9. MARCA 1903. DETI SPOZNALI SMUTNÝ, ALE POUČNÝ PRÍBEH.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Marec 2018
TALENT ZŠ REGIÓNU ŠARIŠ
SÚŤAŽ JE URČENÁ ŽIAKOM 6.-9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL REGIÓNU ŠARIŠ A ZÁŠTITU NAD PROJEKTOM PREVZALA PRIMÁTORKA MESTA PREŠOV ING. ANDREA TURČANOVÁ.
Február 2018
LEAF ACADEMY
MEDZINÁRODNÁ INTERNÁTNA STREDNÁ ŠKOLA LEAF ACADEMY V BRATISLAVE PRIJÍMA ŠTUDENTOV DO ĎALŠIEHO ROČNÍKA ŠTÚDIA. ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU JE MOŽNÉ PODAŤ DO 7. MARCA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Programovanie

Aktivity
Nadaní žiaci programovali a vytvorili vlastné hry

Nadaní piataci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa počas vyučovania informatiky zapojili do celoslovenskej akcie Hodina kódu. S cieľom rozšírenia digitálnych zručností programovali, kódovali a vyskúšali si vytvoriť vlastnú hru.
Základy programovania a fungovania programovacích jazykov si nadaní žiaci vyskúšali v prostredí známych svetov ako Minecraft, Angry Birds, Frozen či Star Wars. Základy programovania už žiaci mali, keďže v minulom školskom roku sa programovaniu venovali tiež.

Všetky výučbové programy, informácie pre žiakov a učiteľov, či možnosť vytvoriť si jednoduché hry nájdete na webovej stránke www.code.org. Programovanie je jednoduché, zábavné a zaujme deti aj dospelých. Navyše programovanie rozvíja logické myslenie a digitálne znalosti. Tie sú kľúčové pre budúcu kariéru.
Nadaní žiaci úspešne ukončili kódovanie počítačových hier, za čo im patrí uznanie a certifikát o absolvovaní aktivity Hodina kódu. Vyučovanie prostredníctvom kódovania podporila celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným, a to tlačou certifikátov pre stovky nadaných žiakov z celého Slovenska.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2018
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah