Projekty - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekty v školskom roku 2016/2017

Rozumieme nadaným - celoslovenská iniciatíva
Mladý fotograf
IQ kids
Logická olympiáda
Klub nadaných detí
Výlety za "päťku"
Fotografia očami detí
Klub mladých čitateľov
Konšktrukčné stavebnice Merkur
Spoznávame krajiny európskej únie
Oni hovoria - prevencia a eliminácia šikany
Po stopách Charlesa Dickensa
Rozvoj logického myslenia - logika
Projektové práce
Anglická matematika a logika

Rozumieme nadaným
celoslovenská iniciatíva za výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov


Realizácia: september 2016 - jún 2017
Záštita a podpora projektu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Organizátor projektu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Priebeh: IQkids.sk, Mladyfotograf.sk, Fod.sk, Nadanedieta.sk, IQáčik - matematické sústredenie, Vedecká výprava mladých vedcov, Konšktrukčné stavebnice Merkur, Klub mladých čitateľov, Oni hovoria, Po stopách Charlesa Dickensa, Anglická matematika a logika, Výlety za "päťku".
Webová stránka: www.rozumiemenadanym.sk

Mladý fotograf
fotoprojekt určený žiakom základných a stredných škôl


Realizácia: september 2016 - jún 2017
Organizátor projektu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Priebeh: víkendové výlety, spoznávacie výlety, fotokurzy pre deti a ich rodičov
Webová stránka: www.mladyfotograf.sk

Fotografia očami detí
11. ročník celoslovenskej internetovej fotosúťaže


Realizácia: november 2016 - jún 2017
Záštita a podpora projektu: (čoskoro uvedieme)
Organizátor projektu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Spoluorganizátor projektu: Prešovský samosprávny kraj
Priebeh: 8 súťažných kôl / 8 mesiacov, sprievodné aktivity: FOD camp, výstavy, výlety
Webová stránka: www.fod.sk

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda intelektovo nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií


Realizácia: február - apríl 2017
Záštita a podpora projektu: (čoskoro uvedieme)
Organizátor projektu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Spoluorganizátor projektu: Pedagogická fakulta PU v Prešove, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku na Slovensku
Priebeh:
školské kolá LO / celoslovenké kolo LO
Webová stránka: www.logickaolympiada.sk

Klub nadaných detí
1. Klub nadaných detí na Slovensku určený intelektovo nadaným žiakom 1. a 2. st.


Realizácia: september 2016 - jún 2017    Momentálne nie je isté fungovanie v novom školskom roku
Záštita a podpora projektu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Organizátor projektu: Klub nadaných detí pri ZŠ na Šmeralovej ulici v Prešove
Priebeh: exkurzie, výlety, alternatívne vzdelávanie, športové súťaže, logické a kreatívne úlohy
Webová stránka: www.knd.sk

Tablety vo vyučovaní
projekt využitia tabletov vo vyučovaní na hodinách slovenského jazyka a matematiky


Realizácia: september 2016 - jún 2017
Organizátor projektu: Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
Priebeh: využitie na vyučovacích hodinách, tvorivé úlohy, čitateľská gramotnosť, finančná gramotnosť, logické úlohy
Webová stránka: -

IQ kids
projekt zameraný na aktivity pre nadaných a talentovaných žiakov základných a stredných škôl


Realizácia: september 2016 - jún 2017
Záštita a podpora projektu: Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu
Organizátor projektu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Spoluorganizátor projektu: -
Priebeh: Výlety za "päťku", Mladí a úspešní, Rozhovory, súťaže, Filmový dokument, Žime zdravo!, IQáčik, Logico - inovačný vzdelávací systém, atď. ...
Webová stránka: www.iqkids.sk

Iné
súčasťou vzdelávacieho procesu i mimoškolskej činnosti


Realizácia: september 2016 - jún 2017
Záštita a podpora aktivít: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Priebeh: Rozvoj logického myslenia, Do školy bez desiaty, Po stopách Charlesa Dickensa, Konšktrukčné stavebnice Merkur, Oni hovoria - prevencia a eliminácia šikany, Talent camp, Exkurzie, Besedy, ...
Webová stránka: www.nadanedieta.sk

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky