Ranné komunity - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2016/2017

Ranné komunity

Ranná komunita slúži na navodenie atmosféry na dobrú prípravu a "otvorenie" sa žiakov na vyučovaní, zároveň je integrálnou súčasťou celého vyučovania. Štýl vyučovania je prispôsobený potrebám nadaných detí a je relatívne vysoko individualizovaný.
Ciele rannej komunity: naladiť deti na prácu v škole, upokojenie detí, relaxácia, meditácia, sebapoznanie, poznávanie sveta okolo seba, vytvorenie pocitu súdržnosti so skupinou, sebarealizácia, výchova k sebadisciplíne, vylúčenie stresu, zodpovednosť voči sebe a iným...

"Oni povedali" - ranné komunity žiakov IV.B v škol. r. 2016/2017 (pondelok)

Mesiac

Aktivity

Aktivity

január
2017

Puzzle "SRDCE"

Môj kamarát

Kto je kto

Slová, ktoré zraňujú a slvá, ktoré potešia

február
2017

Čo by si robil, keby...

To je môj zemiak

Čo ak ...

Radosť a smútok

marec
2017

Zranil si ma

Moje teritórium

Porušovanie hraníc

Stresovaná myš

apríl
2017

Súdny proces

Chcem, aby ma predstavil

Burza nápadov

Voľné asociácie

máj
2017

Nitková presilovka

Právo na ...

Preceňovanie, podceňovanie

Monitoring v triednej skupine

jún
2017

Kruh

Správanie a jeho dôsledky

Smetisko

Nedokončené vety

"Logo": (výslovnosť hlások + rozvoj slovnej zásoby) - ranné komunity žiakov IV.B v škol. r. 2016/2017 (streda)

Mesiac

Aktivity

Aktivity

január
2017

Dvojičky

Na čo si spomeniem

Vyslovovanie - hláska L

Prirovnania

február
2017

Rad slov

Veta z obrázkov

Vyslovovanie - hláska R

Ukryté slová

marec
2017

Koľko slov pamätáš

Reťaz viet

Vyslovovanie - hlásky S, C, Z

Precvičujeme zrak!

apríl
2017

Minútové príbehy

Synonymá

Moja rodina - Členovia rodiny, Život v rodine

Škola - rozvrh hodín

máj
2017

Deminutíva (zdrobneniny)

Môj voľný čas - letné a zimné športy

Vyslovovanie - hlásky Š, Č, Ž

Rébusové čítanie

jún
2017

Popletené slová

Opačné významy

"Hláskový" diktát

Moja rodina - Členovia rodiny, Život v rodine

"Sebapoznanie a poznávanie sveta" - ranné komunity žiakov IV.B v škol. r. 2016/2017 (piatok)

Mesiac

Aktivity

Aktivity

január
2017

Abeceda

Čo si kto myslí

Zápalky

Hráme sa ...

február
2017

TV show

Piráti

Cudzie slová

Žltá alebo fialová?

marec
2017

Povedz mi ...

Akí sme bohatí? (náučný príbeh)

V krajine Fantázia

Zrkadlo

apríl
2017

Čo neviem o sebe

Hádaj na čo myslím

Prečo ľudia kričia?

Neporozumenie

máj
2017

Okno

JA?

Spolu dokážeme viac

Balíček keksov

jún
2017

Mám svoj sen

Prečo nie

Poučné príbehy

Poučné príbehy

Ranná komunita (ranný kruh) je významným nástrojom vytvárania pozitívnej sociálnej klímy. Pravidelne schádzajúce sa spoločenstvo žiakov a učiteľa, ktoré sa navzájom delí o svoje skúsenosti, zážitky a pocity. Žiaci i učiteľ sedia spolu v kruhu, majú vzájomný očný kontakt a nerušene spoločne komunikujú, čo rozvíja ich komunikačné zručnosti a precvičuje schopnosť aktívneho počúvania.
Kruh vyjadruje rovnocennosť vzájomných vzťahov (nemá začiatok ani koniec, všetci sedia v približne rovnakej výške). R
anné komunity nenásilne preladia deti na vyučovanie tým, že im umožňujú vyjadrovať svoje pocity, vytvoria „emocionálny háčik“ na učenie, často súvisia s učebnou látkou. V triede sa vytvárajú vzťahy dôvery, posilňujú sa celoživotné pravidlá triedneho spolužitia.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky