Rodičia - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod_menu

Vážení rodičia,
tento odkaz na webovej stránke nadaných detí patrí práve vám. Na tomto mieste si môžete prečítať dôležité informácie o školských projektoch, domácich úlohách, našej práci, a pripravovaných (spoločných) akciách.

Aj v novom školskom roku budú žiaci IV.B vo veľkej miere používať alternatívne učebnice (alternatívne učebnice a pracovné zošity, ktoré sú v súlade s novým štátnym vzdelávacím programom a schválené Ministerstvom školsva, vedy, výskumu a športu SR).

Alternatívne učebnice a pracovné zošity sú hradené z triedneho fondu, príp. sponzoring alebo príspevok iniciatívy Rozumieme nadaným. Súčasťou vyučovania sú rôzne pokusy, experimentovanie, bádanie, exkurzie, poznávacie výlety, projekty, ktorých účastníkmi sú (nielen) žiaci, ale aj rodičia. Žiaci triedy IV.B sú zapojení do aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozmumieme nadaným.

Súčasťou vyučovania sú aj netradičné hodiny - logika, anglická matematika (ako súčasť hodín matematiky a anglického jazyka), logopédia, verbálne myslenie (ako súčasť hodín slovenského jazyka a literatúry), Klub mladých čitateľov, finančná gramotnosť, stavebnice Merkur, obohatenie, atď. ...

Čitateľský denník - 4. ročník

Autor

Názov

Poznámka

Mária Ďuríčková

Dunajská kráľovná / Bratislavské povesti

Pútavé povesti a báje z Bratislavy a dunajského prostredia

Luca Novelli

Einstein a stroje času

Myšlienky géniov, v ktorej priblížil životopisy veľkých vedcov

Rudo Moric

Z poľovníckej kapsy

Láskyplné posolstvo uja Bohdana o ochrane prírody ukryté v príhodách z lesného prostredia

Roman Brat

Môj anjel sa vie biť

Oskar je neprestajne terčom šikanovania zo strany dvoch spolužiakov. Situáciu rieši vlastným dôvtipom. Napriek závažnosti témy príbeh je popretkávaný humornými situáciami zo školského prostredia a vyznieva optimisticky.

Nadaní žiaci spoznávajú Európu

- projekt súčasťou vyučovania predmetu obohatenie,
- prezentácie žiakov - 2 prezentujúci/obohatenie,
- základné informácie: referát - základné informácie, PP prezentácia (stačí obrázky, príp. krátky text),
- prostredníctvom referátu informujeme - prerozprávame základné informácie o krajine + zaujímavosti - nečítame!,
Poznámka: modré - odprezentované, čierne - neprezentovali, červené - prezentujú najbližšie.

Projekt: Prešovský samosprávny kraj

V októbri sa žiaci štvrtého ročníka, triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, vyberú spoznávať Prešovský samosprávny kraj. Prezentácie, encyklopédie, fotografie, filmové dokumenty a vlastné skúsenosti ovládnu hodiny vlastivedy. Viac o projekte

Nezabudnite na tieto akcie - február 2017

Dátum

Akcia

Poplatok

Miesto

Poznámky

13.-17.2.

Lyžiarsky kurz

-

Drienica

-

20.2.

Logická olympiáda - školské kolo

-

trieda

žiaci 1.-4. roč.

22.2.

Oliver Twist

-

trieda

projekt Po stopách Ch. Dickensa

23.2.

Leonardo a pero, ktoré nakreslí budúcnosť

-

trieda

projekt Myšlienky géniov

27.2.

Európa

-

trieda

projekt Cestujeme Európou

28.2.

Edison, ktorý vymyslel takmer všetko

-

trieda

projekt Myšlienky géniov

Ročníkové práce

30. november 2016 - nahlásiť názov ročníkovej práce - záväzne, po danom termíne nie je možné meniť názov ročníkov práce
19. december 2016 - predobhajoba ročníkových prác
7. apríla 2017 - priebežná kontrola ročníkových prác: doniesť vypracovaný obsah práce
14. apríla 2017 - oboznámiť triedneho učiteľa s min. 50% textu práce - doniesť do školy
21. apríla 2017 - návrh prezentácie ročníkovej práce + stručná informácia (aké pomôcky žiak prinesie na triedne kolo prezentácií ročníkových prác - modely, informačné listy, vlastné pomôcky súvisiace s prácou).


28. apríla sa ročníková práca žiaka odovzdáva - zviazaná + prezentácia (emailom učiteľovi)!
(Pri vypracovaní ročníkovej práce postupujte v súlade so smernicou - 4. ročník)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky