Rozvíjame logické myslenie - Nadané dieťa

Nadané dieťa
November 2018
SVET MUZIKOTERAPIE
ĽUDSKÉ EMÓCIE, POHYB, DOBRÁ NÁLADA SA STALI ZÁKLADOM STRETNUTIA ŠKOLÁKOV V KLUBE NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE. DETI SA ZAPOJILI CVIČENÍ MUZIKOTERAPIE, KTORÉ ZAUJALI.
November 2018
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
LOGICKÁ OLYMPIÁDA JE URČENÁ INTELEKTOVO NADANÝM ŽIAKOM  ZŠ A 8-ROČNÝCH GYMNÁZIÍ DO 15 ROKOV. CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŹ JE SÚČASŤOU PROJEKTOV ROZUMIEME NADANÝM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
November 2018
ROZVÍJAME LOGICKÉ MYSLENIE
NADANÍ PRVÁCI Z PREŠOVA SA ZÚČASTILI ZAUJÍMAVEJ HODINY LOGICKÉHO MYSLENIA. MATEMATIKA SPESTRÁ RIEŠENÍM LOGICKÝCH ÚLOH JE PRÍPRAVOU NA CELOSLOVENSKÚ SÚŤAŽ LOGICKÁ OLYMPIÁDA.
November 2018
KND SO STREDOŠKOLÁKMI
NOVEMBROVÉ STRETNUTIE ČLENOV KLUBU NADANÝCH DETÍ SPESTRILA NÁVŠTEVA STREDOŠKOLÁKOV, KTORÍ KLUB KEDYSI NAVŠTEVOVALI. SPOLOČNE S DEŤMI SI PRECVIČILI LOGICKÉ MYSLENIE.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Rozvíjame logické myslenie

Aktivity
Nadaní prváci rozvíjajú priestorovú predstavivosť a logické myslenie

Priestorová predstavivosť a logické myslenie majú význam pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa, zapamätávaní a učení. Nadaní prváci z Prešova sa zúčastnili zaujímavej výučby logického myslenia. Napokon už čoskoro sa zapoja do celoslovenskej súťaže pre nadaných žiakov – Logická olympiáda.
Nadaní školáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove si vyučovanie matematiky spestrili riešením logických úloh. Úlohy rozvíjajúce priestorovú predstavivosť, matematický úsudok, logiku či verbálne myslenie darovala prvákom prostredníctvom projektu celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným. Tá je súčasťou projektov určených nadaným deťom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Prostredníctvom zaujímavých úloh sa žiaci zúčastnili riešenia chýbajúcich geometrických tvarov v obrazci, lúštili záhadu „naoko“ rovnakých zvieratiek, zamotané klbko mačiek, rozdielnosť syrových pochúťok, uloženie tmavých obdĺžnikov vo štvorcovej sieti, neposlušné lienky s čudnými bodkami, či meniace sa stromy. Súčasťou „logického“ učenia boli slovné hry, ktoré preverili verbálne myslenie detí, schopnosť reagovať, či širokú slovnú zásobu žiakov. Úlohy zaujali a neraz (aj) rozosmiali deti. Množstvo správnych riešení si prezenčnou formou spoločne objasnili.

Riešenie logických úloh pre nadané deti pripravili zamestnanci Kabinetu odborného poradenstva školy. Na ďalšie z projektov sa môžu tešiť taktiež žiaci z iných tried. Už čoskoro ...
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2018
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah