Rozvrh hodín - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2016/2017

IV.B

1

2

3

4

5

6

Pondelok

SJL

MAT

ANJ

SJL

VLA

-

Utorok

SJL

MAT

PDA

TEV

ETV/NBV

-

Streda

SJL

SJL

IFV

HUV

ANJ

-

Štvrtok

MAT

SJL

PDA

MAT

PVC

-

Piatok

SJL

TEV

MAT

ANJ

VYV/OHT

VYV/OHT

Skratky predmetov

SJL - Slovenský jazyk a literatúra / ANJ - Anglický jazyk / MAT - Matematika / IFV - Informatická výchova / PDA - Prírodoveda / VLA - Vlastiveda / OHT - Obohatenie / ETV - Etická výchova / NBV - Náboženská výchova / HUV - Hudobná výchova / VYV - Výtvarná výchova / TEV - Telesná výchova / PVC - Pracovné vyučovanie

Vyučujúci

PDA, ETV, PVC - Mgr. Zuzana Olejárová
HUV - Mgr. Martina Policianová
VYV - Mgr. Gabriela Hrabčáková
TEV - Mgr. Radoslav Maľcovský
MAT - Mgr. Milena Feldmanová

SJL, MAT, ANJ, VLA, OHT, IFV - Mgr. Ľuboš Lukáč (triedny učiteľ)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky