Seminár ND - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2018
DEŇ EURÓPY
9. MÁJA SI NADANÍ ŽIACI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V PREŠOVE PRIPOMENULI VÝROČIE DŇA EURÓPY. OSLAVU MIERU A JEDNOTY EURÓPY SPESTRILI SPOZNÁVANÍM KULTÚRNYCH EURÓPSKYCH PAMIATOK.
Máj 2018
MALÁ LOGICKÁ OLYMPIÁDA
PO PREDCHÁDZAJÚCICH ÚSPEŠNÝCH ROČNÍKOCH ODŠTARTOVALA V TÝCHTO DŇOCH MALÁ LOGICKÁ OLYMPIÁDA. TRETÍ ROČNÍK SÚŤAŽE PREVERÍ LOGICKÉ MYSLENIE NAJMENŠÍCH.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2018
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
DVADSIATE VÝROČIE ZALOŽENIA TRIED PRE INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ŠMERALOVEJ ULICI V PREŠOVE ZAVŔŠILI NADANÉ DETI ŠKOLSKÝM KOLOM PREZENTÁCIÍ ROČNÍKOVÝCH PRÁC.
Apríl 2018
PREKVAPENIE PRE JAKUBISKA
V KLUBE NADANÝCH DETÍ SI "VZALI NA MUŠKU" VÝZNAMNÉHO SLOVENSKÉHO REŽISÉRA, SCENÁRISTU, KAMERAMANA, VÝTVARNÍKA A PEDAGÓGA V JEDNEJ OSOBE - JURAJA JAKUBISKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Seminár ND

Aktivity
Seminár ND: Nadaný žiak vo výchovno-vzdelávacom procese očami rodičov

Organizátori celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným prišli v novom školskom roku so zaujímavým projektom pod pracovným názvom Seminár ND. V rámci neho sú naplánované stretnutia s rodičmi, žiakmi, erudovanými odborníkmi v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí i verejnosťou, ktorej je táto problematika z určitého dôvodu blízka.Stretnutie sa uskutočnilo v Centre nezávislej kultúry Wave v Prešove a organizátorom seminárov je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Prvou akciou nového projektu bolo stretnutie s rodičmi žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí vzdelávaním nadaných prešli na základných školách. Potešením pre organizátorov bola účasť rodičov, ktorí si aj napriek pracovnému vyťaženiu našli čas, prijali pozvanie a prišli sa podeliť so svojimi skúsenosťami z čias, keď ich deti navštevovali triedu pre žiakov s Intelektovým nadaním.

Účastníkmi stretnutia boli rodičia detí, ktoré sú v súčasnosti už študentmi vysokých škôl, stredných škôl i rodičia detí, ktoré v minulom školskom roku ukončili vzdelávanie na I. stupni.

Stretnutie sa nieslo v znamení diskusie, ktorej hlavným cieľom bolo priblížiť ostatným rodičom svoj názor, zážitky a skúsenosti z obdobia navštevovania tried pre nadaných žiakov. Hovorili o tom, ako sa dostali k informáciám o existencii týchto tried v Prešove a čo ich viedlo k tomu, aby svojim deťom umožnili vzdelávať sa v nich. Uvádzali výhody, či naopak problémy, s ktorými sa počas dochádzky stretávali i to ako to vnímali samotné deti, výhody absolventov pri nástupe na strednú školu, či vysokú školu. V závere spoločne diskutovali o tom, čo by navrhovali na zlepšenie a skvalitnenie vzdelávania v triedach pre žiakov s intelektovým nadaním.
Obľúbenými sa stalo aj čítanie rozprávok, riešenie úloh zameraných na finančnú gramotnosť a rozvoj motorických zručností, logicko-slovné hry, a súčasťou programu logického sústredenia boli aktivity na rozvoj komunikačných schopností, slovnej zásoby a správneho rečového prejavu.

Logické sústredenie nadaných žiakov základných škôl je súčasťou aktivít združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2018
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah