Seminár ND - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Júl 2018
FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ
CELOSLOVENSKÁ INTERNETOVÁ SÚŤAŽ FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ MÁ SVOJHO VÍŤAZA. DVANÁSTY ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE PRE ŽIAKOV VYHRAL FILIP KVAŠŇÁK S FOTOGRAFIOU SABÍNA - ŽENA MESTA.
Júl 2018
LEONARDO PREDSTAVIL KÚPELE
ŠESŤROČNÝ PREDŠKOLÁK LEONARDO VINCENTI Z DUBOVÉHO SA STAL VÍŤAZOM CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE UKÁŽ SVOJE MESTO/OBEC SLOVENSKU. LEONARDA ZAUJALA KULTÚRNA PAMIATKA MODRÝ KÚPEĽ..
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Jún 2018
TETRISOVÉ MAJSTROVSTVÁ
UKLADANIE BLOKOV SKLADAJÚCICH SA ZO ŠTYROCH ŠTVORČEKOV NESTARNÚCEJ HRY TETRIS UPÚTALO NADANÝCH ŽIAKOV Z PREŠOVA. TÍ VENOVALI KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA MAJSTROVSTVÁM TETRISU.
Jún 2018
DETI SKÚŠALI POSLANCOV
NADANÉ DETI SA STRETLI S POSLANCAMI PREŠOVSKÉHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KLUBE NADANÝCH DETÍ. NADANÍ ŠKOLÁCI ZÁROVEŇ SKÚŠALI POSLANCOV Z LOGICKÉHO MYSLENIA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Seminár ND

Aktivity
Seminár ND: Nadaný žiak vo výchovno-vzdelávacom procese očami rodičov

Organizátori celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným prišli v novom školskom roku so zaujímavým projektom pod pracovným názvom Seminár ND. V rámci neho sú naplánované stretnutia s rodičmi, žiakmi, erudovanými odborníkmi v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí i verejnosťou, ktorej je táto problematika z určitého dôvodu blízka.Stretnutie sa uskutočnilo v Centre nezávislej kultúry Wave v Prešove a organizátorom seminárov je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Prvou akciou nového projektu bolo stretnutie s rodičmi žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí vzdelávaním nadaných prešli na základných školách. Potešením pre organizátorov bola účasť rodičov, ktorí si aj napriek pracovnému vyťaženiu našli čas, prijali pozvanie a prišli sa podeliť so svojimi skúsenosťami z čias, keď ich deti navštevovali triedu pre žiakov s Intelektovým nadaním.

Účastníkmi stretnutia boli rodičia detí, ktoré sú v súčasnosti už študentmi vysokých škôl, stredných škôl i rodičia detí, ktoré v minulom školskom roku ukončili vzdelávanie na I. stupni.

Stretnutie sa nieslo v znamení diskusie, ktorej hlavným cieľom bolo priblížiť ostatným rodičom svoj názor, zážitky a skúsenosti z obdobia navštevovania tried pre nadaných žiakov. Hovorili o tom, ako sa dostali k informáciám o existencii týchto tried v Prešove a čo ich viedlo k tomu, aby svojim deťom umožnili vzdelávať sa v nich. Uvádzali výhody, či naopak problémy, s ktorými sa počas dochádzky stretávali i to ako to vnímali samotné deti, výhody absolventov pri nástupe na strednú školu, či vysokú školu. V závere spoločne diskutovali o tom, čo by navrhovali na zlepšenie a skvalitnenie vzdelávania v triedach pre žiakov s intelektovým nadaním.
Obľúbenými sa stalo aj čítanie rozprávok, riešenie úloh zameraných na finančnú gramotnosť a rozvoj motorických zručností, logicko-slovné hry, a súčasťou programu logického sústredenia boli aktivity na rozvoj komunikačných schopností, slovnej zásoby a správneho rečového prejavu.

Logické sústredenie nadaných žiakov základných škôl je súčasťou aktivít združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2018
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah