Škola plná talentov - ZŠ, Šmeralova 25, Prešov - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Apríl 2021
LOGICKÉ ÚLOHY PRE NAJMENŠÍCH
PODPORIŤ ROZVOJ LOGICKÉHO MYSLENIA DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU NIKDY NIE JE NA ŠKODU. SKÚSIŤ SI TO S RATOLESŤAMI MÔŽETE V PRILOŽENÝCH ÚLOHÁCH OD PREŠOVSKÉHO PEDAGÓGA NA STRÁNKE PRESOV24.SK.
Apríl 2021
ŠKOLA PRE TVOJU BUDÚCNOSŤ
PODPORME SPOLOČNE ÚŽASNÝ PROJEKT DANIELA HEVIERA URČENÝ DEŤOM - "UČEBNICU" PRE BUDÚCNOSŤ, DO KTOREJ SA PONORIA AKO DO NAPÍNAVÉHO PRÍBEHU, KTORÉHO HLAVNÝMI POSTAVAMI SÚ PRÁVE ONY.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Apríl 2021
IMAGINE MADE IN BOJNICE
BOJNIČANIA MICHAL LEKÝR A ADAM RÁZGA SÚ ŽIAKMI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY. ICH TALENT MÔŽETE SLEDOVAŤ AJ NA YOUTUBE. NAPRÍKLAD V PODOBE COVER VERZIE LEGENDÁRNEJ SKLADBY IMAGINE.
Apríl 2021
ONLINE HODINA LOGOPÉDIE
ZLEPŠIŤ SI VÝSLOVNOSŤ A ROZŠÍRIŤ SLOVNÚ ZÁSOBU DETÍ. TO BOLI HLAVNÉ CIELE ŠPECIALISTOV - LOGOPÉDOV, KTORÍ TIETO ONLINE HODINY PONÚKAJÚ ŽIAKOM ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ZDARMA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Škola plná talentov - ZŠ, Šmeralova 25, Prešov

Aktivity
Škola plná talentov
Reklamný článok: Základná škola, Šmeralova 25, Prešov, Autor článku: Mgr. Adriana Lešigová
Základná škola Šmeralova 25 v Prešove má tie najlepšie predpoklady na to, aby sa z detí stali žiaci vzdelaní, kultúrni a pripravení na uplatnenie sa v ďalšom štúdiu. Nikto už žiakov nenaučí to, čo im nedá ich prvá vážna vzdelávacia inštitúcia. Prečo je to na Šmeralke tak?
Šikovní žiaci si zaslúžia najlepšie podmienky
Vysoko kvalifikovaný kolektív pracovníkov, spolu s vynikajúcim prostredím pre osobnostný rast žiakov, ich vzdelanostnej a výchovnej úrovne, to je jedna z devíz našej školy. Plne podporujeme aj ich záujmy, ktoré prepájame so vzdelaním, a to neraz hravou formou, pri ktorej im ani nepríde na um, že sa vlastne učia. Žiadna z pozitívnych vlastností žiaka nám nie je cudzia a pozitívne ich rozvíjame v jeho prospech, podporujúc jeho profiláciu. Veď sme škola plná talentov.

Múdri znamená byť poučení minulosťou a napredovať budúcnosťou
Žiaci ktorí vynikajú v intelektovom nadaní majú pripravené triedy pre práve nich. Obsah učiva je prispôsobený tak, aby sme v nich podchytili to najlepšie čo majú vo vienku. Tento jedinečný model výučby nemá v Prešove už viac ako 20 rokov obdobu a je bránou do sveta širšieho poznania. Dve triedy čakajú už iba na nich. Zárukou kvality sú naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti s takýmito deťmi.

Empatia je pre nás metódou aj cieľom
Pochopiť detskú dušu a vcítiť sa do nej je vždy ťažká úloha. Berieme ju ako výzvu. Zvládneme ju aj napriek tejto neprajnej dobe. Kto vie pochopiť iného, porozumie aj sebe. Veľkou výhodou je fakt, že u nás sú všetci spolužiakmi, bez ohľadu na to, akú triedu navštevujú. Je to jedna z oblastí, v ktorej chceme u každého objaviť aj tento „talent“.

Rozhľadení a talentovaní v každom smere
Radi počítate, zaujímajú vás chemické pokusy, fyzikálne cvičenia, svet živej aj neživej prírody, šport alebo napríklad cudzie jazyky? Nič z toho nám nie je cudzie. Bude to súčasťou porcie vedomostí, ktorú na našej škole prijmete plným priehrštím. Bude tvoriť pevný základ, o ktorý sa opriete vo vašom ďalšom štúdiu.

Ambiciózni žiaci a prístup k nim je na prvom mieste.
Aj keď si ešte budúci prváčikovia troška počkajú, určite sa môžu tešiť na naše nové ambiciózne výzvy. Od nového školského roka začneme spolupracovať s PF PU katedrou matematickej edukácie. Špeciálne od septembra začneme vyučovať anglický jazyk metódou Jolly Phonics pod dohľadom národného garanta tejto metódy na MŠVVaŠ SR, rozbehneme spoluprácu so zahraničnými školami a metódu CLIL už od prvého ročníka. Otvoríme krúžok pre nadané deti zameraný na tvorivé dielne a výstavy ročníkových prác. Ako jediný v Prešove v spolupráci s Mestskou galériou Caraffka ich v jej priestoroch budete môcť zároveň vidieť.

Láskaví ľudia zvládajú všetko ľahšie
Každý žiak si zaslúži láskavé zaobchádzanie, už od prvých krokov nielen doma, ale aj v škole. Od prvého po ostatného v abecede a od prvého ročníka až po ten záverečný. Popri škole sa na vás budú tešiť aj v Školskom klube detí, pri ranných komunitách či krúžkoch, kde rovnako budeme rozvíjať vaše schopnosti a talent pre radosť vás aj vašich rodičov.

Kamarátski v každom smere, v škole aj mimo nej.
Pre nás deti nie sú iba spolužiaci, ale aj kamaráti v každej situácii. Vzájomne sa stretávajú, priatelia sa a obohacujú svoje vnútorné svety. Budeme ich spoločne objavovať a vzájomne sa inšpirovať v netradičných projektových vyučovaniach v spolupráci s centrom pre umenie Viola, taktiež cez program Druhý krok, ktorý je zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí. Máme záujem o talenty všetkého druhu, aby ste aj vy mali záujem stať sa skvelými žiakmi, kamarátmi, ľuďmi.

Aktívni a plní nasadenia v každom smere
Priestor pre vás bude otvorený, pretože sme chápajúca škola. Vieme, že rozmanitosť je základ života, nuda ho ubíja. Nedá sa opísať všetko čomu sa vaši kamaráti v rámci vyučovania, či mimo neho, venujú. Ak chcete vedieť viac, ste na správnej adrese: www.zssmeralova.edupage.org a nechýba ani FB stránka ZŠ Šmeralova 25, Prešov.
Talent a nadanie sú predpoklady, ich naplnením sú vedomosti.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah