Talent ZŠ 2018 - Nadané dieťa

Nadané dieťa
August 2018
ROZUMIEME NADANÝM
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM OHLÁSILA NOVÉ PROJEKTY, KTORÉ SÚ V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 URČENÉ NADANÝM ŽIAKOM ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL.
September 2018
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
LOGICKÉ SÚSTREDENIE JE URČENÉ NADANÝM ŽIAKOM ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 3-DŇOVÉ SÚSTREDENIE JE PROJEKTOM CELOSLOVENSKEJ INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM A USKUTOČNÍ SA NA SIGORDE ( PREŠOV).
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2018
KLUB NADANÝCH DETÍ
KLUB NADANÝCH DETÍ PREŠOV VZDELÁVA ŽIAKOV RÔZNYMI MIMOŠKOLSKÝMI AKTIVITAMI. S PRÍCHODOM NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA MAJÚ RODIČIA NADANÝCH DETÍ MOŽNOSŤ ZDARMA PRIHLÁSIŤ DETI DO KND.
September 2018
MILOVANÁ ČOKOLÁDA
ÚVODNÉ STRETNUTIE ŠIESTEHO ROČNÍKA EXISTENCIE MIMOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA NADANÝCH DETÍ (KND) PREDSTAVILO "SLADKÚ TÉMU", KU KTOREJ MAJÚ BLÍZKO DETI I DOSPELÍ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Talent ZŠ 2018

Aktivity
Začína sa súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadanými vyhlasuje prostredníctvom projektu Nadané dieťa súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš. Súťaž je určená pre žiakov 6.-9. ročníka základných škôl a záštitu nad súťažou talentovaných žiakov prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.
Netradičnú súťaž zameranú na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie pre žiakov základných škôl pripravilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Školy môžu registrovať žiakov 6.-9. ročníka prostredníctvom internetovej stránky Nadanedieta.sk, kde nájdu registračný formulár, a to do 31. januára 2018.

Školské kolo (február 2018) sa uskutoční v réžii samotných škôl, ktoré po úspešnej registrácii súťažiacich budú mať k dispozícii testovací súbor rôznych typov úloh. Organizátor súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš doručí testy školského kola elektronickou formou a škola zodpovedá za vytlačenie testov, uskutočnenie samotného testovania a vyhodnotenie na základe pokynov organizátora.

Finálového kola súťaže „Šarišanov“ sa zúčastnia dvaja najlepší riešitelia v školských kolách. Najúspešnejší riešitelia si vo finále, ktoré sa uskutoční 8. marca 2018 v zasadačke MsÚ v Prešove, potrápia mozog pri riešení logických úloh v dvoch súťažných kolách.

Pre všetkých účastníkov finálového kola súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš sú pripravené certifikáty o absolvovaní finále súťaže. Víťazná trojica riešiteľov sa zapíše do Galérie Talentov, ktoré od roku 2015 nájdete na stránke súťaže. Na úspešných súťažiacich čakajú diplomy a rôzne ceny.

Talent základných škôl regiónu Šariš je súťaž, ktorá si každoročne kladie za cieľ nájsť talentovaných a nadaných žiakov základných škôl. Súťaž patrí medzi projekty Rozumieme nadaným.

Registrovať žiakov 6.-9. ročníka základných škôl regiónu Šariš môžu riaditelia škôl do 31. januára 2018.  


O úspešnej registrácii informujeme emailom (spravidla do 1 dňa). Ďakujeme.

Koordinátor projektu: Mgr. Ľuboš Lukáč, Rozumieme nadaným
Zoznam zaregistrovaných škôl - Talent základných škôl regiónu Šariš 2018 (aktualizované 31.1. o 20.00)
Evanjelická základná škola s materskou školou, Námestie legionárov 3, Prešov
www.esspo.sk
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany
www.zshviezdoslavova.edupage.org
Základná škola, Ul. karpatská 803/11, Svidník
www.zskarpatskasv.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
www.zssarmich.edupage.org
Základná škola, Sibírska 42, Prešov
www.zssibirska.sk
Základná škola, Prostějovská 38, Prešov
www.zspropo.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
www.pecovska.edupage.org
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
www.zsnovsab.edu.sk
Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
www.zsmajovenampo.edupage.org
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
www.zskuppo.sk
Základná škola, Československej armády 22, Prešov
www.zsarmpo.edupage.org
Základná škola, T. Ševčenku 3, Bardejov
www.zsbkbj.edupage.org
Základná škola, Komenského 23, Bardejov
www.zskombj.edupage.org
Základná škola, Bajkalská 29, Prešov
www.bajkalskapo.sk
Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov
www.zsmukacevska.edupage.org
Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov
www.primaskola.sk
Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, Prešov
www.sukromnaskola.sk
Základná škola, Široké 141, Široké
www.zssiroke.edupage.org
Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov
www.zsmaticeslovenskej.sk
Základná škola, Toplianska 144, Raslavice
www.zsraslavice.edupage.org
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
www.zssmeralova.sk
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2018
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah