Talenty ZŠ 2015 - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2018
DEŇ EURÓPY
9. MÁJA SI NADANÍ ŽIACI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V PREŠOVE PRIPOMENULI VÝROČIE DŇA EURÓPY. OSLAVU MIERU A JEDNOTY EURÓPY SPESTRILI SPOZNÁVANÍM KULTÚRNYCH EURÓPSKYCH PAMIATOK.
Máj 2018
MALÁ LOGICKÁ OLYMPIÁDA
PO PREDCHÁDZAJÚCICH ÚSPEŠNÝCH ROČNÍKOCH ODŠTARTOVALA V TÝCHTO DŇOCH MALÁ LOGICKÁ OLYMPIÁDA. TRETÍ ROČNÍK SÚŤAŽE PREVERÍ LOGICKÉ MYSLENIE NAJMENŠÍCH.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2018
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
DVADSIATE VÝROČIE ZALOŽENIA TRIED PRE INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ŠMERALOVEJ ULICI V PREŠOVE ZAVŔŠILI NADANÉ DETI ŠKOLSKÝM KOLOM PREZENTÁCIÍ ROČNÍKOVÝCH PRÁC.
Apríl 2018
PREKVAPENIE PRE JAKUBISKA
V KLUBE NADANÝCH DETÍ SI "VZALI NA MUŠKU" VÝZNAMNÉHO SLOVENSKÉHO REŽISÉRA, SCENÁRISTU, KAMERAMANA, VÝTVARNÍKA A PEDAGÓGA V JEDNEJ OSOBE - JURAJA JAKUBISKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Talenty ZŠ 2015

Talenty ZŠ
V Prešove sa uskutočnilo finále súťaže „Talent základných škôl regiónu Šariš“. Podujatie prebehlo 18. februára 2015 v zasadačke prešovského mestského úradu, kde sa stretli finalisti školských kôl základných škôl miest Prešov, Sabinov a Lipany. Súťaž bola určená žiakom 6.-9. ročníka a konala sa pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej.
Stretnutie talentov otvorila riaditeľka centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, ktorá v mene organizátorov privítala súťažiacich, učiteľov, ako aj primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú. Primátorka pozdravila prítomných hostí, vyzdvihla dobrú myšlienku súťaže talentov a taktiež (po preštudovaní testov), napomohla súťažiacim so správnou odpoveďou na jednu z testovacích otázok. Autor súťaže talentov Mgr. Ľuboš Lukáč, ktorý je učiteľom a školským logopédom centra, oboznámil prítomných s programom určeným pre finalistov a učiteľov. Kým žiaci sa pustili do dvojkolového testovania úloh zameraných na logický, matematický,
priestorový úsudok a verbálne myslenie, učitelia absolvovali prehliadku Caraffovej väznice a Šarišskej galérie.

Samotné testovanie prebiehalo v dvoch kolách, v ktorých žiaci riešili 20 úloh. Jednotlivé úlohy neboli „zďaleka“ také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdalo. Avizovaná prestávka medzi „testovacími kolami“ prišla určite vhod. Túžobne očakávanými vo finále boli výsledky, ktoré iste potešili.Odovzdávanie cien a samotné „potrasenie rukou“ víťazom sa nieslo v réžii Mgr. Františka Macka, povereného vedením oddelenia školstva na MsÚ v Prešove, riaditeľky CPPPaP Sabinov Mgr. Ľubice Richmanovej Fabišíkovej a Mgr. Ľuboša Lukáča, autora iniciatívy IQkids.  Na 1. mieste sa umiestnil Filip Karniš (ZŠ, 17. novembra Sabinov. 2. miesto patrilo Prešovčanovi Danielovi Timkovi (ZŠ, Mukačevská, Prešov).Bronz patril Hugovi Štoffovi (ZŠ, 17. novembra, Sabinov). Organizátori vyhlásili aj súťažiacich, ktorí sa umiestnili v prvej desiatke finalistov. Medzi nimi boli žiaci všetkých zúčastnených miest. Víťazi si so sebou, okrem pekných spomienok, odniesli pekné odmeny pozostávajúce z kníh, DVD filmov, písacích potrieb, počítačovej hry Sudoku. Desiatka najlepších súťažiacich má taktiež možnosť zúčastniť sa zdarma niektorého z víkendových  stretnutí, ktoré organizuje IQkids. Sú to rôzne vedecké výpravy, fotografické workshopy spojené s fotografovaním prírody, logické sústredenia, atď. Ostatní súťažiaci dostali  sladkú odmenou.
Dnešný súboj talentov presvedčil organizátorov o zmysle takýchto súťaží, o potrebe rozvíjania logického myslenia, či cibrenia matematiky a verbálnych schopností žiakov. Možno sú to na pohľad nezaujímavé oblasti, no život nás presviedča o potrebe precvičovania netradičných úloh, čo vedie žiakov k samostatnému a tvorivému mysleniu. Pretože samotná škola nie je „iba“ vzdelávacou organizáciou, ale svoje miesto v nej majú všetky spôsoby rozvíjania  jednotlivých druhov  inteligencie, vrátane emočnej. V budúcom roku si organizátori podujatia predsavzali pripraviť súťaž talentov základných škôl pre celé východné Slovensko. Mesto Prešov tak v budúcnosti privíta finalistov, žiakov z celého východu. Už čoskoro sa môžeme tešiť na jednu z ďalších akcií sabinovského CPPPaP - celoslovenské finále logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktoré sa uskutoční v apríli v meste Prešov. Finále sa zúčastní viac ako 100 žiakov základných škôl spomedzi 3000 intelektovo nadaných žiakov ZŠ z rôznych kútov Slovenska.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2018
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah