Webportál - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Nadané dieťa

Nadanedieta.sk

Webová stránka žiakov IV.B, z triedy pre intelektovo nadaných žiakov, zo ZŠ Šmeralova 25 v Prešove.

Na základe požiadavky zo strany Rady rodičov TND vznikol v spolupráci s Mgr. Ľubošom Lukáčom v školskom roku 2009/2010 vlastný webportál žiakov z tried pre intelektovo nadaných. Webstránka fungovala 2 roky, následne bola v septembri 2011 zrušená rozhodnutím Rady rodičov žiakov z tried pre intelektovo nadaných. Podobne ako pred začiatkom školského roka 2012/2013 bol návrh na spoločnú stránku prešovských nadaných detí zamietnutý (Rada rodičov TND a vedenie školy). Webová stránka Nadanedieta.sk sa tak nestala portálom pre prešovské intelektovo nadané deti, ale súkromnou stránkou prešovských intelektovo nadaných štvrtákov, žiakov IV.B, momentálne žiakov IV.B (2016/2017).

Rozhodnutím sa definitívne ukončila možnosť existencie prvej a jedinej webovej stránky prešovských nadaných detí. Informácie o výchove a vzdelávaní žiakov so všeobecným intelektovým nadaním nájdete na webovej stránke školy.

História webovej stránky Nadanedieta.skŽiaci

Školský rok 2015/2016 / Trieda III.B

Alžbeta Adamišinová, Zuzana Cibríková, Alexander Jozef Dobrovič, Lea Dubayová, Peter Christián Hagyari, Matej Hromják, Filip Kudlák, Alexander Kušnír, Timea Minárová, Dávid Mrúz, Jakub Ringer, Ján Roba, Jakub Valaštiak, Hana Vantová, Tamara Vašková, Pavol ŽelinskýAktivity

Školský rok plný aktivít a projektov. Zapojili sme sa do celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorá zastrešuje 13 projektov určených žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zvlášť žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Organizátorom iniciatívy Rozumieme nadaným je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Projektu pre nadaných žiakov vyjadril podporu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Zapojili sme sa do aktivít Rozumieme nadaným, ktoré boli schválené riaditeľom školy, v mimoškolskom čase sme realizovali aj tie ktoré neboli schválené, no s podporou rodičov detí sme to zvládli. Jubilejný ročník celoslovenskej internetovej súťaže Fotografia očami detí sa konal pod záštitou spomínanej iniciatívy. Zaujali projekty: Kto sa hrá - nehnevá (spoznávanie svetových stavieb kockami lega), IQáčik - logické sústredenie na Sigorde, Do školy bez desiaty, Športový víkend v Lipovciach, Putovanie rozprávkovou krajinou Švédskom, Moje zdravé raňajky, Zázračná cesta Nilsa Holgersona, Výlety za "päťku" (Vranov nad Topľou, Humenné, Sabinov, Stará Ľubovňa, Snina a iné. Vyučovanie spestrili aktivity: Lietajúci Cyprián, Gaštany ako hravá zábava, Príbeh o skutočnej hodnote života, Z vianočných zvykov, Táram ako kamarát, Angličtina hrou, Tréning koncentrácie, Logické úlohy jedným ťahom, Filmový kabinet deťom, Povesť na ktorej konci všetci skameneli, Osová súmernosť v geometrii, Kto je kto, Meranie dĺžky a odhad vzdialenosti, Úsmevné príhody Macha a Šebestovej, Logická olympiáda nadaných žiakov, Fort IQ Deň, Maľované dejiny osídľovania, Rozvoj komunikácie a reči, Hračky našich rodičov, IQ Škola v prírode vo Vysokých Tatrách, Najväčší neživý výtržník v Prešove, Schvaľovanie štátneho rozpočtu, Mliečny chodník prešovských školákov, Matematika nie je zložitá. Za účastí osobností sme odštarovali aj Týždeň netradičných foriem vyučovania.Žiaci

Školský rok 2014/2015 / Trieda II.B

Alžbeta Adamišinová, Zuzana Cibríková, Alexander Jozef Dobrovič, Lea Dubayová, Peter Christián Hagyari, Matej Hromják, Filip Kudlák, Timea Minárová, Dávid Mrúz, Jakub Ringer, Jakub Valaštiak, Hana Vantová, Tamara Vašková, Pavol Želinský


Aktivity

Počas školského roka sme uskutočnili množstvo aktivít. Zapojili sme sa do celoslovenskej internetovej súťaže Fotografia očami detí, ktorá prebiehala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera. V rámci Klubu nadaných detí Prešov sme zorganizovali množstvo aktivít pre deti: Papierová žaba, beseda s najmladším spisovateľom na Slovensku Christianom Ježíkom, exkurzia na Dukle, Dinosaury, Fod škola s fotografkou Ivetou Zúbkovou, zúčastnili sa koncertu Richarda Mullera. Podarilo sa nám vytvoriť notebookovú miestnosť pre žiakov 1. stupňa TND vďaka daru (20 notebookov) od nadácie Edymax. K obľúbeným aktivitám patrila Škola v prírode v obci Vyšné Ružbachy, celoslovenská Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, IQáčik - logické sústredenie, množstvo výletov za poznaním prostredníctvom projektu Mladý fotograf a aktivít združených pod projektom IQkids. Významným podujatím bol Týždeň netradičných foriem vyučovania, počas ktorého sme privítali osobnosti kultúrneho i spoločenského života nielen z Prešova. Zaujala Vedecká výprava mladých vedcov na Sigorde, projekt Vytvorme filmový dokument (Vysoké Tatry, Vyšné Ružbachy) a Deň učiteľov strávený v Levoči na chutnom obede a malej turistike. Počas vyučovania zaujala moderná kresba, projektová prírodoveda, frisbee, stavba stromčekov, víkend plný športu, i náramky z gumičiek a veľa ďalších projektov.Žiaci

Školský rok 2013/2014 / Trieda I.B

Alžbeta Adamišinová, Zuzana Cibríková, Alexander Jozef Dobrovič, Lea Dubayová, Peter Christian Hagyari, Matej Hromják, Filip Kudlák, Timea Minárová, Dávid Mrúz, Jakub Ringer, Jakub Valaštiak, Hana Vantová, Tamara Vašková, Pavol Želinský


Aktivity

Počas školského roka sme uskutočnili množstvo aktivít. Každoročne obľúbená celoslovenská fotosúťaž Fotografia očami detí (pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Kataríny Neveďalovej), ale aj výlety prostredníctvom projektu Mladý fotograf (Sigord, Vyšné Ružbachy, Vysoké Tatry...). Každoročne úspešné projekty si našli priestor aj v tomto školskom roku : Do školy bez desiaty! Týždeň netradičných foriem vyučovania..., novinkou bola účasť detí na podujatí Intelektovo nadaný žiak v podmienkach základnej školy (odborný seminár na Pedagogickej fakulte PU v Prešove). Veľmi úspešnou aktivitou  bol IQáčik - logické sústredenie nadaných detí, ktoré sa uskutočnilo na Sigorde (lokalita Zelený breh) spoločne s deťmi z Bardejova. Zúčastnili sme sa školské kola celoslovenskej logickej olympiády intelektovo nadaných. Veľmi úspešným bol projekt Cesta z mesta, ktorý sme realizovali vďaka Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Projek podporil riaditeľ IDH Ondrej Matej. Novinkou bol aj špecializovaný plán edukácie intelektovo nadaných žiakov 1. st. našej školy pod názvom Deti v sieti. Projekt sa realizoval v škole, ale aj prostredníctvom mimoškolských aktivít (výletov, exkurzií, atď.). Pán edukácie nadaných sme realizovali vďaka podpore podpredsedníčky NR SR Renáty Zmajkovičovej.Žiaci

Školský rok 2012/2013 / Trieda IV.B

Pavol Baranovský, Matúš Bogdaň, Katarína Breceljová, Michaela Bryndzová, Martin Fedorko, Ema Kašprišinová, Emanuel Kňazovický, Branislav Košč Tomáš Mafina, Michael Filip McLean, Noemi Pekľanská, Boris Semanco, Jakub Šandor
Aktivity

Školský rok sa niesol v znamení množstva aktivít (nielen) pre žiakov našej triedy. Spoločne sme realizovali tieto projekty: Spoznávame Vysoké Tatry (10 víkendových výletov vo Vysokých Tatrách: Tatranská Štrba, Tatranský Lieskovec, Štrbské pleso, Vyšné Hágy, Štôla, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Hrebienok, Tatranská Lomnica, projekt prebiehal pod záštitou podpredsedníčky NR SR Renáty Zmajkovičovej), 7. ročník celoslovenskej internetovej fotosúťaže Fotografia Očami Detí (pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča), FOD Škola v prírode, Týždeň netradičných foriem vyučovania: Future genius, Nadaní prednášali vysokoškolákom, Do školy bez desiaty, Logická olympiáda (celoslovenská logická olympiáda pre intelektovo nadaných žiakov ZŠ), Diela klasikov slovenskej literatúry...Žiaci

Školský rok: 2011/2012 / Trieda IV.B

Tatiana Baková, Matúš Čonka, Karolína Javorská, Benjamin Kardis, Martin Klovanič, Viktória Kraviarová, Martin Macko, Nina Mizeráková, Terézia Príhodová, Erik Varga, Damián ŽilkaAktivity

Počas školského roka sme v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu uskutočnili množstvo aktivít. Projekty a aktivity: Do školy bez desiaty, Čítame radi, My sme tu doma (projekt pod záštitou poslanca NR SR Ondreja Mateja zameraný na spoznávanie mesta Prešov - 40 akcií + výlety za poznaním aj do okolia mesta Prešov), Týždeň netradičných foriem vyučovania, Návšteva ZOO Košice, Deň Zeme - projektové vyučovanie, Deň za slobodu a demokraciu, návštevy koncertov - Prešovská hudobná jar 2012,  Maratón netradičných športových disciplín, Záhadné osobnosti našich dejín, Týždeň zábavného vyučovania (T. Čorej).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky