„Absurdné“ stretnutie v časovom strese v Klube nadaných detí - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Apríl 2024
VEČER TALENTOV
PODUJATIE URČENÉ FINALISTOM CELOSLOVENSKÉHO KOLA LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ. NA VEČER TALENTOV UŽ NIE JE MOŽNÁ REGISTRÁCIA - OBSADENÉ SÚ VŠETKY MIESTA.
Máj 2024
FINÁLE TALENTOV V PREŠOVE
VEĽKOLEPÉ FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PREŠOVSKÉHO KRAJA SA USKUTOČNÍ DŇA 28. MÁJA 2024 NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Apríl 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE USKUTOČNÍ ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. PROGRAM SEMINÁRA NÁJDETE NA STRÁNKE. POZÝVAME :)
Máj 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DVANÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU V PREŠOVE 220 FINALISTOV Z CELÉHO SLOVENSKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

„Absurdné“ stretnutie v časovom strese v Klube nadaných detí

Aktivity
„Absurdné“ stretnutie v časovom strese v Klube nadaných detí

Príbehy plné absurdít, šifrované a skryté obrázky. Úlohy v Klube nadaných detí rozvíjali logické myslenie, pamäť a schopnosť pracovať v časovom strese.
Čo všetko patrí k zelenine?
Deti v Klube nadaných detí v Súkromnej základnej škole DSA v Prešove čakali príbehy, plné absurdít. Precvičovali si pojmové myslenie, rozvíjali slovnú zásobu a riešili úlohy na krátkodobú pamäť. Museli sa tiež vyrovnávať s činnosťou v časovom strese. Na rozvoj krátkodobej pamäte slúžila úloha, pri ktorej zo zadaného, tzv. nadradeného pojmu - napr. zelenina – mali návštevníci klubu počas jednej minúty vymenovať čo najviac slov, ktoré pod tento pojem patria.

Vyhľadávali v texte absurdity
Rozvoj slovnej zásoby preverili dvojice slov. Z nich mali deti určiť, ktoré zo slov má viac písmen, prípadne slabík. Pre každý pojem mali vymenovať tri charakteristické znaky, napr. sova: noc, strom, typický zvuk. Neskôr pozorne počúvali poviedku a odpovedali na otázky, súvisiace s jej obsahom. Počas čítania mali stopnúť učiteľa vždy, keď v texte zaznela nejaká absurdita.

Slovná zásoba v časovej tiesni
A prišli úlohy, ktoré bolo treba riešiť v časovej tiesni. Deti mali na konkrétne písmeno vymenovať čo najviac zvierat, miest, či vecí. Potom zas rýchlo určiť čo najviac predmetov, ktoré majú konkrétnu farbu – bielu, ružovú, červenú, modrú...
Obrázky, zašifrované v šípkovom kóde
Ďalšie stretnutie detí v Klube nedaných v prešovskej  Súkromnej ZŠ DSA prinieslo riešenie úloh, pri ktorých sa žiaci museli orientovať v rovine. Rozvíjali predstavivosť, tvorivosť a technické zručnosti. Potrebovali pri tom papier so štvorcovou sieťou (štvorčekovaný papier). Deti do nej kreslili obrázky podľa zadaného programu, zostaveného z tzv. šípkového kódu. Šípkový kód pozostáva z ôsmich znakov: doľava, doprava, hore, dole, šikmo doľava hore, šikmo doprava hore, šikmo doľava dole, šikmo doprava dole. To všetko sú zároveň dovolené pohyby v sieti.

Posilnili orientáciu v tajuplnej atmosfére
Zašifrované obrázky deti priťahujú. Ide totiž o činnosť naplnenú  tajuplnosťou, často s prekvapujúcim výsledkom. Táto aktivita však zároveň napomáha k rozvíjaniu pre život natoľko potrebných orientačných schopností a predstavivosti. Učí žiakov pracovať podľa programu. Vedľajším efektom môže byť takisto estetický zážitok.

Skryté obrázky pomáhali nenápadne sa učiť
Tretie zo stretnutí nadaných žiakov v ich vlastnom klube v Súkromnej ZŠ DSA zaostrilo na skryté obrázky, ktoré sa deti pokúšali vyhľadávať. Potrebné sa pri tom bolo sústrediť na detail a kresliť. Najmenší si precvičili čítanie a s ním logické myslenie. Poslúžili im k tomu obrázky, zaujímavé príbehy, hádanky a hlavolamy. V Klube nadaných detí tak strávili hodinu príjemnou zábavou, popri ktorej sa nenápadne učili.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah