„Absurdné“ stretnutie v časovom strese v Klube nadaných detí - Nadané dieťa

Nadané dieťa
August 2022
PROJEKTY A AKTIVITY 2022/2023
ROZVÍJAME SILNÉ STRÁNKY A SCHOPNOSTI NADANÝCH DETÍ. VYHĽADÁVAME NADANÝCH, PODPORUJEME, VZDELÁVAME A ... VIEME AKO NA TO! ZAREGISTRUJTE DETI/ŠKOLU DO PROJEKTOV  2022/2023.
Október 2022
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
ZAUJÍMAVÉ TROJDŇOVÉ STRETNUTIE NADANÝCH DETÍ SA USKUTOČNÍ V PREKRÁSNOM PROSTREDÍ POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. ZÁRUKOU JEDINEČNOSTI JE BOHATÝ PROGRAM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
September 2022
KLUB NADANÝCH DETÍ OSLAVOVAL
PRVÝ KLUB NADANÝCH DETÍ NA SLOVENSKU OSLÁVIL 10 ROKOV. PRI SLÁVNOSTNOM STRETNUTÍ NECHÝBALA PRIMÁTORKA MESTA PREŠOV, MECENÁŠI KLUBU A SAMOZREJME KOPEC NADANÝCH DETÍ.
September 2022
PREMIÉRU OBSTARALI HLAVOLAMY
KLUB NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE ABSOLVOVAL PRVÉ STRETNUTIE V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU. ŠIKOVNÉ HLÁVKY ŠKOLÁKOV SA ZAPOTILI PRI HLAVOLAMOCH.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

„Absurdné“ stretnutie v časovom strese v Klube nadaných detí

Aktivity
„Absurdné“ stretnutie v časovom strese v Klube nadaných detí

Príbehy plné absurdít, šifrované a skryté obrázky. Úlohy v Klube nadaných detí rozvíjali logické myslenie, pamäť a schopnosť pracovať v časovom strese.
Čo všetko patrí k zelenine?
Deti v Klube nadaných detí v Súkromnej základnej škole DSA v Prešove čakali príbehy, plné absurdít. Precvičovali si pojmové myslenie, rozvíjali slovnú zásobu a riešili úlohy na krátkodobú pamäť. Museli sa tiež vyrovnávať s činnosťou v časovom strese. Na rozvoj krátkodobej pamäte slúžila úloha, pri ktorej zo zadaného, tzv. nadradeného pojmu - napr. zelenina – mali návštevníci klubu počas jednej minúty vymenovať čo najviac slov, ktoré pod tento pojem patria.

Vyhľadávali v texte absurdity
Rozvoj slovnej zásoby preverili dvojice slov. Z nich mali deti určiť, ktoré zo slov má viac písmen, prípadne slabík. Pre každý pojem mali vymenovať tri charakteristické znaky, napr. sova: noc, strom, typický zvuk. Neskôr pozorne počúvali poviedku a odpovedali na otázky, súvisiace s jej obsahom. Počas čítania mali stopnúť učiteľa vždy, keď v texte zaznela nejaká absurdita.

Slovná zásoba v časovej tiesni
A prišli úlohy, ktoré bolo treba riešiť v časovej tiesni. Deti mali na konkrétne písmeno vymenovať čo najviac zvierat, miest, či vecí. Potom zas rýchlo určiť čo najviac predmetov, ktoré majú konkrétnu farbu – bielu, ružovú, červenú, modrú...
Obrázky, zašifrované v šípkovom kóde
Ďalšie stretnutie detí v Klube nedaných v prešovskej  Súkromnej ZŠ DSA prinieslo riešenie úloh, pri ktorých sa žiaci museli orientovať v rovine. Rozvíjali predstavivosť, tvorivosť a technické zručnosti. Potrebovali pri tom papier so štvorcovou sieťou (štvorčekovaný papier). Deti do nej kreslili obrázky podľa zadaného programu, zostaveného z tzv. šípkového kódu. Šípkový kód pozostáva z ôsmich znakov: doľava, doprava, hore, dole, šikmo doľava hore, šikmo doprava hore, šikmo doľava dole, šikmo doprava dole. To všetko sú zároveň dovolené pohyby v sieti.

Posilnili orientáciu v tajuplnej atmosfére
Zašifrované obrázky deti priťahujú. Ide totiž o činnosť naplnenú  tajuplnosťou, často s prekvapujúcim výsledkom. Táto aktivita však zároveň napomáha k rozvíjaniu pre život natoľko potrebných orientačných schopností a predstavivosti. Učí žiakov pracovať podľa programu. Vedľajším efektom môže byť takisto estetický zážitok.

Skryté obrázky pomáhali nenápadne sa učiť
Tretie zo stretnutí nadaných žiakov v ich vlastnom klube v Súkromnej ZŠ DSA zaostrilo na skryté obrázky, ktoré sa deti pokúšali vyhľadávať. Potrebné sa pri tom bolo sústrediť na detail a kresliť. Najmenší si precvičili čítanie a s ním logické myslenie. Poslúžili im k tomu obrázky, zaujímavé príbehy, hádanky a hlavolamy. V Klube nadaných detí tak strávili hodinu príjemnou zábavou, popri ktorej sa nenápadne učili.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah