Logické sústredenia - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Apríl 2024
VEČER TALENTOV
PODUJATIE URČENÉ FINALISTOM CELOSLOVENSKÉHO KOLA LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ. NA VEČER TALENTOV UŽ NIE JE MOŽNÁ REGISTRÁCIA - OBSADENÉ SÚ VŠETKY MIESTA.
Máj 2024
FINÁLE TALENTOV V PREŠOVE
VEĽKOLEPÉ FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PREŠOVSKÉHO KRAJA SA USKUTOČNÍ DŇA 28. MÁJA 2024 NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Apríl 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE USKUTOČNÍ ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. PROGRAM SEMINÁRA NÁJDETE NA STRÁNKE. POZÝVAME :)
Máj 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DVANÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU V PREŠOVE 220 FINALISTOV Z CELÉHO SLOVENSKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Logické sústredenia

Zaujímavé trojdňové stretnutie nadaných detí sa uskutoční v prekrásnom prostredí pod Slanskými vrchmi na Sigorde. Logické sústredenie usporadúvajú učitelia nadaných detí od roku 2013. Zárukou jedinečnosti je bohatý program.
Logické sústredenie 2023

V dňoch 3.-5. novembra 2023 sa uskutoční logické sústredenie nadaných detí - žiakov základných škôl. 3-dňové sústredenie sa uskutoční na SIGORDE (pri Prešove, lokalita Zelený breh).

Odchod: 03. november 2023 (piatok) o 14.00 hod., pred ZŠ na Šmeralovej ulici, Prešov
Príchod: 05. november 2023 (nedeľa) o 14.00 hod., pred ZŠ na Šmeralovej ulici, Prešov

PROGRAM LOGICKÉHO SÚSTREDENIA
• Ranné rozcvičky (pohybové aktivity) + Ranné komunity,
• Logické myslenie detí: logické úlohy zamerané na rozvoj logickej, matematickej, priestorovej predstavivosti a verbálneho myslenia,
• Magický svet Juraja Jakubiska (PERINBABA, PERINBABA A DVA SVETY),
• Logopédia zábavne (rozvíjanie slovnej zásoby a komunikačných schopností),
• Angličtina inak (netradičné úlohy, projekt zaujímavej výučby anglického jazyka),
• Skrytá sila papiera (experimenty a pokusy s papierom),
• Tvorivé čítanie a tvorivé písanie (rozvoj fantázie, kreativity, prežívanie pocit z tvorivého procesu, podpora sebavedomia),
• LOGIFORMES (rozvoj logického myslenia),
• SuperŽENY (príbehy výnimočných žien z našej histórie),
• Si hviezda! (deti sa dozvedia čo je potrebné pre "každý krásny deň" a vytvoria "Plán budúcnosti"),
• Hračky našich rodičov,
• Športové popoludnie (netradičné športové disciplíny, napr. hod mobilným telefónom do diaľky ),
• Filmový večer.

Poplatok za Logické sústredenie nadaných detí/žiakov: 69,90 € (cestovné, ubytovanie, strava).

Zaujalo VÁS toto netradičné podujatie, o ktoré je každoročne veľký záujem? Zaregistrujte dieťa ešte dnes.

Info o podmienkach, registrácií detí, tried, škôl: nadanedieta@gmail.com

Registrácia počas októbra 2023. Počet miest obmedzený, po naplnení max. počtu zaregistrovaných detí - registráciu uzavrieme :)


Prehľad realizovaných logických sústredení pre nadané deti

Logické sústredenie 2022
Logické sústredenie bolo určené nadaným žiakom základných škôl. 3-dňového sústredenia (október 2022), ktoré sa uskutočnilo na Zelenom brehu (Sigord pri Prešove) sa zúčastnili deti z Prešova.

Logické sústredenie nadaných detí - projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Logické sústredenie intelektovo nadaných detí sa v rokoch 2020, 2021 neuskutočnilo z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

Logické sústredenie 2019
Logické sústredenie je určené nadaným žiakom základných škôl. 3-dňového sústredenia (október 2019), ktoré sa uskutočnilo na Zelenom brehu (Sigord pri Prešove) sa zúčastnili deti z Prešova a Spišskej Novej Vsi.

Logické sústredenie je projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným a je určené nadaným žiakom základných škôl.
Logické sústredenie 2018
Intelektovo nadaní žiaci základných škôl sa stretli na logickom sústredení. Trojdňové stretnutie nadaných školákov z Prešova, Sabinova a Lučenca organizuje každoročne Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Logické sústredenie 2017
Často sa správajú ako „malí dospelí“ a vedia zaujať (nielen) starších spolužiakov. Takmer päťdesiat intelektovo nadaných žiakov z Prešova a Sabinova sa stretlo na logickom sústredení, ktoré každoročne organizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Trojdňové sústredenie pod názvom IQáčik sa uskutočnilo v októbri na Sigorde pri Prešove. Viac: ŠkolskýServis
Logické sústredenie 2016
Viac ako päťdesiat intelektovo nadaných žiakov základných škôl z Prešova, Sabinova a Humenného sa počas uplynulých voľných dní stretlo na logickom sústredení. Trojdňové podujatie s názvom IQáčik sa uskutočnilo v rekreačnej oblasti Sigord pri Prešove. Viac: EduWorld
Logické sústredenie 2015
Trodňové logické sústredenie nadaných žiakov základných škôl sa uskutočnilo 23.-25. septembra 2015 na Sigorde, v lokalite Zelený breh. Podujatie patrí medzi aktivity celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným a v tomto roku sa ho zúčastnili žiaci z Humenného a Prešova. Viac: ŠkolskýServis-TASR
Logické sústredenie 2014
O takmer päťdesiatku detí sa počas celého sústredenia starali učitelia prešovskej „Šmeralky“, ktorí vyučujú v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Viac: ŠkolskýServis-TASR
Logické sústredenie 2013
80 účastníkov žiakov 1.-4. ročníka zo ZŠ Šmeralova 25, Prešov a ZŠ Komenského 23, Bardejov úspešne reprezentovalo svoje školy na jedinečnom logickom sústredení. Viac: ŠkolskýServis-TASR
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah