nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti
informačný portál žiakov IV.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme množstvo projektov a aktivít v rámci iniciatívy Rozumieme nadaným.

Akcie, podujatia, udalosti
Dovidenia štvrtáci
V školskom roku 2013/2014 sa po prvýkrát usadili do lavíc, aby po štyroch rokoch vzdelávania v triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním boli pripravení zasadnúť do školských lavíc na druhom stupni základnej školy. Nadaní štvrtáci (žiaci 4.B) zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa v posledný deň školského roka 2016/2017 rozlúčili.

Nadané deti sa stretli s prešovským županom Petrom Chudíkom
Predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík prijal na úrade nadaných štvrtákov z Prešova, ktorých sprevádzali organizátori aktivít a projektov pre nadaných žiakov združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti vyhodnotenia dvojročnej organizácie aktivít iniciatívy ...

Úspech prešovských nadaných štvrtákov v testovaní KOMPARO
Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním štvrtého ročníka zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa zúčastnili celoslovenského testovania KOMPARO. Výstupného testovania na konci prvého stupňa sa zúčastnili všetci žiaci 4.B triedy. Vynikajúcim výsledkom potešili! Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka prebehlo v predmetoch: matematika, ...

Klub nadaných detí Prešov oslávil ďalší rok svojej činnosti
Posledné stretnutie Klubu nadaných detí Prešov v školskom roku 2016/2017 bolo venované kryštálom a záverečnej oslave. Nadané deti sa dozvedeli o „pestovaní“ kryštálov, oslávili ďalší rok činnosti prvého Klubu nadaných detí na Slovensku a v závere stretnutia vytvorili program aktivít na budúci školský rok. Pevné teleso vytvorené z malých ...

Logico je ideálnou kombináciou zábavy, hry a učenia
V novom školskom roku bude súčasťou vyučovania štvrtákov inovačný vzdelávací systém Logico. Ideálna kombinácia zábavy, hry a učenia je významnou pomôckou pri riešení úloh. Autokorektívna pomôcka a karta v sebe obsahuje spätnú väzbu, ktorá je okamžitým zdrojom sebakontroly a sebahodnotenia žiaka. Budúcnosť vašich detí sa začína už dnes.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky