nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti
informačný portál žiakov IV.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme množstvo projektov a aktivít v rámci iniciatívy Rozumieme nadaným.

Akcie, podujatia, udalosti
Prázdniny v školskom roku 2017/2018
Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Dovidenia štvrtáci
V školskom roku 2013/2014 sa po prvýkrát usadili do lavíc, aby po štyroch rokoch vzdelávania v triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním boli pripravení zasadnúť do školských lavíc na druhom stupni základnej školy. Nadaní štvrtáci (žiaci 4.B) zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa v posledný deň školského roka 2016/2017 rozlúčili.

Nadané deti sa stretli s prešovským županom Petrom Chudíkom
Predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík prijal na úrade nadaných štvrtákov z Prešova, ktorých sprevádzali organizátori aktivít a projektov pre nadaných žiakov združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti vyhodnotenia dvojročnej organizácie aktivít iniciatívy ...

Úspech prešovských nadaných štvrtákov v testovaní KOMPARO
Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním štvrtého ročníka zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa zúčastnili celoslovenského testovania KOMPARO. Výstupného testovania na konci prvého stupňa sa zúčastnili všetci žiaci 4.B triedy. Vynikajúcim výsledkom potešili! Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka prebehlo v predmetoch: matematika, ...

Logico je ideálnou kombináciou zábavy, hry a učenia
V novom školskom roku bude súčasťou vyučovania štvrtákov inovačný vzdelávací systém Logico. Ideálna kombinácia zábavy, hry a učenia je významnou pomôckou pri riešení úloh. Autokorektívna pomôcka a karta v sebe obsahuje spätnú väzbu, ktorá je okamžitým zdrojom sebakontroly a sebahodnotenia žiaka. Budúcnosť vašich detí sa začína už dnes.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky