Nadané dieťa - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2024
TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA DSA V PREŚOVE PRIVÍTALA NA SVOJEJ PÔDE NADANÉ A TALENTOVANÉ DETI. USKUTOČNILO SA TAM FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA.
Júl 2024
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
NESÚŤAŽNÁ PREHLIADKA MÁ AMBÍCIU STAŤ SA NA ŠKOLE TRADÍCIOU, NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA BAJKALSKEJ ULICI V PREŠOVE PATRIA NADANÍ MEDZI TOP PRIORITY. ŠKOLA SPOLUPRACUJE S INICIATÍVOU ROZUMIEME NADANÝM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE USKUTOČNIL ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. SEMINÁR PRINIESOL ZAUJÍMAVÉ TÉMY A ŠPIČKOVÝCH PREDNÁŠAJÚCICH.
Máj 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DVANÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU V PREŠOVE 220 FINALISTOV Z CELÉHO SLOVENSKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nadané dieťa

Intelektovým nadaním detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti so schopnosťami pre vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Výchova a vzdelávanie týchto detí a žiakov si vyžaduje špecifický prístup, metódy, formy i obsah.
Typické charakteristiky intelektovo nadaných detí
- vývinový náskok pred rovesníkmi v jednej alebo vo viacerých kognitívnych oblastiach
- skoré čítanie (dieťa sa naučí čítať ešte v predškolskom veku)
- objavenie sa kalkulačných spôsobilosti už v predškolskom veku (dieťa sa ešte pred zaškolením naučí spočítavať a odpočítavať)
- dobrá pamäť, rýchlosť a ľahkosť učenia
- vysoká intelektuálna zvedavosť
- aktivita, motivácia, radosť z objavovania nového
- široké spektrum záujmov
- záujmy netypické pre daný vek, zanietenosť pre niektorú oblasť, hlboké vedomosti dieťaťa v tejto oblasti (dinosaury, astronómia, zemepis, živočíchy a pod.)
- schopnosť sústrediť sa na predmet svojho záujmu
- kladenie nezvyčajných, hraničných otázok (čo je za nekonečnom, čo je pred životom)
- široká slovná zásoba a dobrá argumentácia
- potreba vymýšľať, nekonvenčnosť, kritickosť k autoritám
- nadpriemerné výkony v psychologických testoch (inteligencie, tvorivosti, motivácie...)
Je dôležité si uvedomiť, že nie každé nadané dieťa musí spl'ňať všetky alebo väčšinu týchto charakteristík. Skupina nadaných detí je totiž veľmi rôznorodá.

Čo robiť, keď mám nadané dieťa?
Pri nadaných deťoch je veľni dôležitý individuálny prístup pri rozvíjaní ich nadania, majú väčšie emocionálne a sociálne problémy ako iné deti, sú oveľa citlivejší a zraniteľnejší a všetko intenzívnejšie prežívajú.
Rodič by si mal pri výchove nadaného dieťaťa osvojiť pozitívny postoj k dieťaťu, tolerantnosť, akceptujúci, chápavý a podporný postoj k rozvíjaniu schopností svojho dieťaťa.
Dôležitá je akceptácia dieťaťa ako osobnosti. Rodič by mal rozvíjať spoločné záujmy a podporovať dieťa pri formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania. Taktiež je dôležité pozitívne posilňovanie a dôvera v schopnosti nadaného dieťaťa.
Rodič by mal svoje dieťa vyzývať k aktívnym činnostiam, klásť mu veľa otázok, chváliť jeho dobré odpovede, tešiť sa z úspechov dieťaťa, posmeľovať ho aj keď sa mu práve nedarí podporovať ho. Veľmi dôležitá je i emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa.
Rodič by mal zohľadniť obrovskú vitalitu dieťaťa, malú potrebu spánku, prejavy silnej osobnosti a sebavedomia.
Rodič môže vývoj svojho nadaného dieťaťa podporiť kupovaním encyklopédií, atlasov slovníkov, kníh a prístupom dieťaťa k počítaču. Takéto dieťa potrebuje mať voľný prístup k informáciám.
Rodičom sa odporúča výchovu svojho dieťaťa pravidelne konzultovať so psychológom, ako aj poradenským servisom a potvrdiť si tak správnosť vo výchovných postupoch.
Rodič by mal citlivo komunikovať so svojim dieťaťom, aby mu zabezpečil pocit istoty a bezpečia.
(Centrálny informačný portál rezortu školstva)
Starostlivosť o nadané deti v rámci neformálneho (mimo školného) vzdelávania
Existuje viacero organizácii, ktoré sa zameriavajú na rozširovanie obzorov talentovaných detí v ich voľnom čase a rozvojom v rámci ich možností. Tieto výnimočné deti potrebujú viacej rozličných aktivít, aby sa vo voľnom čase nenudili a jednotvárna činnosť ich neprestala baviť.

Často sa na špecializovanej škole ponúkajú aj poobedňajšie aktivity, ktoré sú už čisto záujmové a deti si majú možnosť sami zvoliť krúžok, ktorému sa budú venovať. Sú rozdelené do viacerých oborov - Jazyky, Šport, Počítače, Prírodovedné a Tvorivosť. Konkrétne napríklad: Aj netradične, literárny krúžok, futbal, gymnastika, stolný tenis, volejbal, turistický krúžok, lyžovanie, tanečná, počítače, fyzikálna klub, experimenty z chémie, lego, kreslenie, maľovanie na drevo, receptár, školský časopis a podobne.

Na Slovensku jestvuje množstvo portálov zameraných na edukáciu nadaných detí (Cenada, IQkids, ...), ale aj organizácií, prostredníctvom ktorých sa organizuje množstvo aktivít pre nadané a talentované deti (Logická olympiáda, Klub nadaných detí, Fotografia očami detí, ...).

Vznik webovej stránky Nadanedieta.sk
Webová stránka vznika v roku 2009/2010 na základe požiadavky Rady rodičov TND základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Vlastný webportál žiakov z tried pre nadaných žiakov viedol dva roky učiteľ Mgr. Ľuboš Lukáč. V septembri 2011 bola stránka zrušená rozhodnutím Rady rodičov žiakov TND. Na začiatku školského roka 2012/2013 bol návrh na zriadenie spomínanej stránky učiteľa Lukáča opäť  zamietnutý (Rada rodičov TND a vedenie školy).

Rozhodnutím sa definitívne ukončila možnosť existencie prvej a jedinej webovej stránky prešovských nadaných detí. Informácie o výchove a vzdelávaní žiakov so všeobecným intelektovým nadaním nájdete na webovej stránke školy.

Od školského roku 2012/2013 bola stránka Nadanedieta.sk súkromnou stránkou žiakov a rodičov, ktorí podporovali jej fungovanie.
Školský rok 2011/2012 - stránka nadaných štvrtákov (IV.B): Tatiana Baková, Matúš Čonka, Karolína Javorská, Benjamin Kardis, Martin Klovanič, Viktória Kraviarová, Martin Macko, Nina Mizeráková, Terézia Príhodová, Erik Varga, Damián Žilka.
Školský rok 2012/2013 - stránka nadaných štvrtákov (IV.B): Pavol Baranovský, Matúš Bogdaň, Katarína Breceljová, Michaela Bryndzová, Martin Fedorko, Ema Kašprišinová, Emanuel Kňazovický, Branislav Košč Tomáš Mafina, Michael Filip McLean, Noemi Pekľanská, Boris Semanco, Jakub Šandor
Školský rok 2013 -2017  stránka nadaných žiakov (I.-IV.B): Alžbeta Adamišinová, Zuzana Cibríková, Alexander Jozef Dobrovič, Lea Dubayová, Peter Christián Hagyari, Matej Hromják, Filip Kudlák, Alexander Kušnír, Timea Minárová, Dávid Mrúz, Jakub Ringer, Ján Roba, Jakub Valaštiak, Hana Vantová, Tamara Vašková, Pavol Želinský

Od školského roka 2017/2018 je stránka súčasťou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom projektov je Centrum poradenstva a prevecnie v Sabinove.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah