Iniciatíva Rozumieme nadaným objavuje silné stránky nadaných detí - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Január 2023
PUTOVANIE KRAJINOU
PO ZDOLANÍ VŠETKÝCH SLOVENSKÝCH POHORÍ A VYDAJI SVOJEJ (KNIŽNEJ) DCÉRY O PUTOVANÍ ČAROKRÁSNOU KRAJINOU POD TATRAMI SOM PRIJAL POZVANIE NA PÔDU KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE.
Január 2023
ÚSPEŠNÝ ROK 2022
NADANÍ OSLÁVILI V UPLYNULOM ROKU NIEKOĽKO JUBILEÍ! DESIATKU ÚSPEŠNÝCH ROČNÍKOV LOGICKEJ OLYMPIÁDY I PRVÉHO KLUBU NADANÝCH DETÍ NA SLOVENSKU. A MNOŽSTVO ĎALŠÍCH ÚSPECHOV...
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Január  2023
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
NAJVÄČŠIA CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHLA TENTORAZ TAKMER DVE A POL TISÍCKY ÚČASTNÍKOV. ŽIACI ZŠ A OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ UŽ LADIA FORMU NA 11. ROČNÍK.
December 2022
MALÝ PRINC
V ROKU 1996 SA KULTOVEJ KNHY A. SAINT-EXUPÉRYHO CHOPILI HUDOBNÍK HENRICH LEŠKO A SLOVENSKÝ SPEVÁK RICHARD MÜLLER.  Z DIELA VYCHÁDZAJÚ TVORIVÉ ÚLOHY PROJEKTU MALÝ PRINC.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Iniciatíva Rozumieme nadaným objavuje silné stránky nadaných detí

Aktivity
Iniciatíva Rozumieme nadaným objavuje silné stránky nadaných detí

Bez cvičenia niet umenia – hovorí sa. V duchu tohto hesla rozvíjali nadané deti rozmanité talenty a nadanie. A to na pôde klubu, ktorý združuje nadané deti v Prešove.
Hľadali vlastné nadanie
Predmetom stretnutia nadaných detí sa stalo sedem oblastí nadania a ich silné stránky. Zaujímavé podujatie sa uskutočnilo v Klube nadaných detí pri Základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove pod hlavičkou iniciatívy Rozumieme nadaným.

Predstavené testy nadania boli orientované na skupinu detí vo veku 6 až 12 rokov. Cieľom práce s nimi bolo poskytnúť pomoc a podporu nadaným deťom pri otázkach, zameraných na druh nadania, ktorým disponujú. Významnú úlohu pri testovaní zohrávala podpora detí zo strany školy, ale aj domáceho prostredia. Výrazné nadanie u detí, osobné vlohy a ich rozvoj môžu napomôcť k úspechu v živote.
Preverili sedem oblastí talentu
Ako už bolo spomenuté, úlohou detí na stretnutí nadaných bolo rozvíjať sedem oblastí nadania: logické myslenie, rečové schopnosti, priestorovú predstavivosť, tvorivosť, praktické nadanie, pohyblivosť a koordináciu tela a hudobné nadanie.

Schopnosť správne myslieť, postupovať od jednotlivostí k všeobecnému a opačne, vedieť zaobchádzať s abstraktnými symbolmi a číslami deti preverili v oblasti nadania, ktoré sa nazýva logické myslenie. Číselné rady, chronologické radenie, pokračovanie radu a rešpektovanie pravidiel v úlohách zas preskúšali logiku. V oblasti rečových schopností sa žiaci venovali rozlišovaniu, prešmyčkám, významu slov a aktívnej slovnej zásobe. Jazykové nadanie určuje schopnosť vyjadriť sa, veľkosť slovnej zásoby, výraznú plynulosť reči, či záujem o skúmanie jazykov. Orientácia, perspektíva, vnímanie detailov, rozpoznanie tvarov a vzorov, ako tiež reprodukcia tvarov a vzorov boli podstatnými pri úlohách zameraných na priestorovú predstavivosť.

Tvorivosť využili pri kreslení aj písaní
Nadané deti zaujali úlohy o schovaných plochách, pohybe v priestore, obrázkové skladačky i doplňovanie chýbajúceho obrázka. Spomedzi všetkých úloh pre rozvíjanie druhov nadania najviac zarezonovali úlohy tvorivosti. Deti mali dokresliť nedokončenú kresbu, naplno využiť fantáziu pri nadväzujúcej kresbe (nakresliť z každého geometrického tvaru obrázok plný fantázie), rečovú tvorivosť (vymyslieť slová na vopred určené písmená) a tvorivosť „zachraňujúcu život“ (určiť, koľkými spôsobmi sa dá prejsť cez rieku, pri čom poslúžil situačný obrázok). Praktické nadanie si nadaní precvičili len teoreticky, a to umením poznania účelne a obratne riešiť technické problémy. Pri rozvoji tohto druhu nadania im postačili labyrinty, obkresľovanie tvarov, ceruzková rally, ale aj prstové cvičenia.

Pri pohybovom nadaní vystačili s jednoduchými cvičeniami
Nadanie na pohyb a schopnosť realizácie v športovej činnosti bolo limitované prostredím, v ktorom sa stretnutia Klubu nadaných detí realizujú. Najmenší realizovali jednoduché cvičenia na pohyblivosť a koordináciu tela, napr. státie na jednej nohe, poskakovanie na jednej nohe, jednonohý slalom, sila a výdrž a cvičenia zamerané na koordináciu tela.

Posledným druhom nadania, ktorému sa nadané deti venovali, bolo hudobné nadanie. Hudba, tóny, hlasy, zvuky a schopnosť porozumieť im správne počuť, interpretovať, kombinovať a reprodukovať – to všetko bolo potrebné precvičiť.  Tieto úlohy (cvičenia) boli zamerané na opakovanie tónov, rytmus a zmeny výšky tónu.

Potrebné je pozorovanie a podpora rodičov a prostredia
Oblasti nadania sú medzi ľuďmi rozdelené v rôznej miere. Je dôležité podporovať a rozvíjať talent detí. Okrem pozorovania pomáha podpora pri napredovaní a raste dieťaťa. Nie je nič ľahšie! Rozoznať pravý talent dieťaťa, jeho správna identifikácia a podpora vplyvom jeho prostredia je to najlepšie, čo pre svoje dieťa môže urobiť každý rodič.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah