Iniciatíva Rozumieme nadaným ponúkne deťom nové projekty - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Október 2023
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
TROJDŇOVÉ LOGICKÉ SÚSTREDENIE NADANÝCH DETÍ (ŽIAKOV ZŠ) SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.-5. NOVEMBRA 2023 V PROSTREDí POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. INFORMÁCIE NA STRÁNKE NADANEDIETA.SK.
Jún 2023
OTESTUJTE LOGICKÉ MYSLENIE
POSLÚŽIA VÁM K TOMU ÚLOHY LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. AJ TENTO ROČNÍK SÚŤAŽE PREDŠKOLÁKOV SA NIESOL V DUCHU MOTTA "SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME".
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2023
ROZUMIEME NADANÝM 2023/24
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 OPÄŤ MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ. REGISTRUJTE DETI/ŠKOLY.
August 2023
KLUB NADANÝCH DETÍ
ODŠTARTOVALI SME REGISTRÁCIU DO JEDINEČNÉHO PROJEKTU VZDELÁVANIA NADANÝCH A TALENTOVANÝCH DETÍ - KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE. REGISTRAČNÝ FORMULÁR NÁJDETE NA STRÁNKE.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Iniciatíva Rozumieme nadaným ponúkne deťom nové projekty

Aktivity
Iniciatíva Rozumieme nadaným ponúkne deťom nové projekty

S novým školským rokom prichádza iniciatíva Rozumieme nadaným s novými projektami a plejádou ďalších, s ktorými sa už nadané deti mali možnosť stretnúť. V školskom roku 2022/2023 absolvujú ďalšie ročníky vychytených súťaží i outdoorové aktivity.
Nadaných podporujú pedagógovia, rodičia aj osobnosti
Pre nadané deti sú charakteristické vlastnosti ako široký slovník, zvedavosť, či rýchle myslenie. Tieto deti sú vytrvalé, nezávislé, samostatné, iniciatívne, so širokým okruhom záujmov, s vysokými cieľmi. Dobre uvažujú, vedia sa dlho sústrediť atď. Dlhodobo sa im venuje iniciatíva Rozumieme nadaným. Za projektami a aktivitami iniciatívy sú životné a praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale takisto podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho a spoločenského života, študentov vysokých škôl a laickej verejnosti. Väčšina projektov je koncipovaná pre základné školy. Ich cieľom je podporiť rozvoj nadaných detí, ale takisto vyhľadávať a identifikovať nadané deti.

Vzdelávanie potrebuje zmenu
Iniciatíva Rozumieme nadaným prináša množstvo projektov, ktoré sú určené pre intelektovo nadaných žiakov. Do vzdelávania vnáša iný pohľad na edukáciu nadaných žiakov, využívajúc bohaté praktické a odborné skúsenosti svojich pedagógov, psychológov a lektorov. Členovia iniciatívy Rozumieme nadaným sú presvedčení, že zmena tradičného vzdelávania, cieleného najmä na mechanické zapamätávanie a pasívne získavanie poznatkov smerom k modernému vzdelávaniu, zameranému na aktívne učenie a získavanie kompetencií pre život v informačnej spoločnosti je v spoločnosti už dlhodobo komunikovaná a očakávaná.
V centre pozornosti bude tiež región
Súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš je určená žiakom základných škôl, a to vo dvoch kategóriách: pre prvý a pre druhý stupeň. Zameriava sa na matematiku, logiku, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Prebieha v školských kolách. Finálové kolo sa koná v „parlamente“ Mestského úradu v Prešove.
Projekt Huncút v regióne Šariš zábavno-náučnou formou predstavuje nadaným deťom tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša. Výlety pod názvom Šariš tour sú rovnako zamerané na spoznávanie jedinečného Šariša a – ako tvrdia organizátori – „jedinečnou možnosťou zažiť to pravé šarišské“.
Projekt Slovensko v kocke predstaví rekordy a pozoruhodné fakty o našej rozmanitej a nádhernej domovine.


Tematické projekty
Fascinujúci svet živočíchov priblíži projekt Jedinečné tvory – neuveriteľné fakty o zvieratách. Pre realizáciu projektu Zo života géniov sú veľmi dôležité zvedavosť, tvorivosť a odhodlanie. Aktivita je určená pre prvostupniarov. Do škôl s ňou prichádzajú najgeniálnejšie myšlienky všetkých čias.
Povesti, aké ešte ucho dieťaťa nepočulo. V rámci tohto projektu lektori oboznámia deti so slovenskými povesťami a pripravia tvorivé dopoludnie.
Malý princ, to sú tvorivé úlohy pre žiakov, vychádzajúce z jedinečného hudobného spracovania svetoznámeho príbehu A.S. Exupéryho. Priekopnícka audiokniha z roku 1996, v ktorej texty zo Saint-Exupéryho knihy do čarovnej hudby Henricha Leška číta Richard Müller.

Festival logiky
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním každoročne preverí logické myslenie, matematické schopnosti, priestorový úsudok a verbálne myslenie tisícok detí. Na rade je jedenásty ročník súťaže. Finálové kolo sa uskutoční na Pedagogickej fakulte PU v Prešove. Špeciálnou verziou tohto projektu je Logická olympiáda pre najmenších, ktorej sa zúčastňujú súťaženia chtiví predškoláci.
Logické myslenie detí prinesie zaujímavú vyučovaciu hodinu v základnej škole. Ide o stretnutie so žiakmi školy, ktorá si tento projekt objedná, za účelom predstavenia aktivít iniciatívy Rozumieme nadaným a rozboru logických úloh.
Logopédia na škole / Logopédia online je nenásilným spôsobom, ako rozvíjať slovnú zásobu detí základných škôl spoločne s pozvanými logopédmi. Hodinu je možné realizovať online formou. Cieľom je rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností detí.
Projekt Logiformiáda ponúka rozvoj logického myslenia, tvorivosti, fantázie a predstavivosti prostredníctvom didaktickej pomôcky LOGIFORMES. Súťažiaci pracujú s niekoľkými informáciami súčasne (farba, tvar, pozícia) a precvičujú dedukciu, analýzu a syntézu. Pri tom hľadajú logické väzby.
Majstrovstvá v matike i učenie sa sebaúcte
Aj v novom školskom roku prebehnú Majstrovstvá v násobení a delení.
Si hviezda je netradičným vyučovaním, plným hier, úloh a zaujímavých nápadov. Deti sa prostredníctvom aktivít dozvedia, čo je to sebaúcta a ako ju podporiť. Zároveň sa naučia ovládať nepríjemné myšlienky, byť trpezlivými a vhodne sa správať. Vytvoria "Plán budúcnosti".

Semináre a špeciálne kluby pre nadané deti
V priebehu roka zorganizuje iniciatíva Rozumieme nadaným Odborné semináre Rozumieme nadaným. Prednášky Nadané dieťa v základnej škole sú spojené s diskusiou. Organizované sú zdarma v priebehu celého školského roka pre základné školy. Prednáška je spojená s diskusiou. Pojednáva najmä o praktických skúsenostiach z pedagogiky nadaných a realizácii rôznych projektov pre nadaných žiakov.
Aj tento rok sa intelektovo nadané deti môžu tešiť na Klub nadaných detí. V Prešove hneď na dvoch miestach: v priestoroch pri Základnej škole na Šmeralovej ulici a v Súkromnej základnej škole DSA na Mukačevskej ulici.

Nadaní opäť vyrazia do terénu
Jedným z pobytových podujatí je trojdňové Logické sústredenie. Pravidelne sa koná v rekreačnej oblasti Sigord pri Prešove. Na deti tu okrem krásneho prostredia Slanských vrchov čakajú logické úlohy, športové aktivity a rozvojový program zameraný na matematiku, rozvoj čitateľských schopností, komunikácie a ďalších schopností.
Mladý fotograf je spojený s turistikou a osvojením si základov fotografovania. Víkendový pobyt prináša projekt Spoznávame Vysoké Tatry.

Treba sa prihlásiť, kapacita je obmedzená
Pre každý projekt, či aktivitu je určený počet žiakov, tried a škôl, ktoré sa do nej počas školského roka môžu zapojiť. Organizátori preto odporúčajú navštíviť stránku nadanedieta.sk a stiahnuť si zoznam aktivít, resp. predstaviť ponuku učiteľom a deťom a prihlásiť sa čo najskôr. O tom, či je projekt alebo aktivita ešte voľná, je takisto uvedené na spomínanej stránke. Zoznam bude aktualizovaný počas celého školského roka.
Organizátorom projektov a aktivít pre nadané deti je iniciatíva Rozumieme nadaným, ktorú zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah