Iniciatíva Rozumieme nadaným učí deti logopédiu zábavne - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2024
TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA DSA V PREŚOVE PRIVÍTALA NA SVOJEJ PÔDE NADANÉ A TALENTOVANÉ DETI. USKUTOČNILO SA TAM FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA.
Júl 2024
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
NESÚŤAŽNÁ PREHLIADKA MÁ AMBÍCIU STAŤ SA NA ŠKOLE TRADÍCIOU, NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA BAJKALSKEJ ULICI V PREŠOVE PATRIA NADANÍ MEDZI TOP PRIORITY. ŠKOLA SPOLUPRACUJE S INICIATÍVOU ROZUMIEME NADANÝM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE USKUTOČNIL ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. SEMINÁR PRINIESOL ZAUJÍMAVÉ TÉMY A ŠPIČKOVÝCH PREDNÁŠAJÚCICH.
Máj 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DVANÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU V PREŠOVE 220 FINALISTOV Z CELÉHO SLOVENSKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Iniciatíva Rozumieme nadaným učí deti logopédiu zábavne

Aktivity
Iniciatíva Rozumieme nadaným učí deti logopédiu zábavne

Skvelý spôsob rozvoja slovnej zásoby objavili deti zo Základnej školy na Bajkalskej ulici v Prešove. Pomáhal im pri tom na slovo vzatý odborník - logopéd Centra poradenstva a prevencie v Sabinove Ľuboš Lukáč, ktorý hodiny logopédie viedol.
Logopédia nie je len pre predškolákov
Väčšina ľudí si pod slovom logopéd automaticky predstaví zrkadlo a odborníka (logopéda) pracujúceho s predškolákom, ktorý sa spravidla učí l alebo r a snaží sa odstrániť „šušlanie“, či napraviť nesprávnu výslovnosť. O tom, že narušená komunikačná schopnosť sa zďaleka netýka iba predškolákov, sa môžeme presvedčiť nielen v logopedických ambulanciách, ale aj v každodennom živote. „Cieľom logopédie je dosiahnutie správneho vývinu reči, predchádzanie poruchám a chybám reči a odstraňovanie už vzniknutých rečových porúch,“ vysvetlil Ľuboš Lukáč, dlhoročný logopéd a pedagóg intelektovo nadaných detí.

Projekt je vhodný na hodiny slovenčiny, rozvíja verbálne a logické myslenie
Projekt Logopédia zábavne z dielne Iniciatívy Rozumieme nadaným ponúka základným školám cvičenia a stratégie, ktoré je možné  využiť pri učení. Stretnutia s logopédom a žiakmi sú obohatením vyučovacieho procesu. „Jednoduché logopedické cvičenia podnecujú a vedú deti k správnej výslovnosti a rozvoju slovnej zásoby. V neposlednom rade tiež rozvíjajú logické myslenie,“ vysvetlil odborník. Netradičné hodiny „logopédie zábavne“ alebo „zábavnej logopédie so štipkou rozumu“ zažili žiaci 3.-4. ročníka Základnej školy na Bajkalskej ulici v Prešove.

Pri hre so slovami sa zahrali a nasmiali
Stretnutie s logopédom prebiehalo v rámci štyroch výučbových blokov, ktoré tvorili: hry na rozvíjanie slovnej zásoby, hry a cvičenia na rozvoj vyjadrovania, hry zamerané na rozvoj fonematického uvedomovania a zábavné hádanky a hlavolamy. Spoločne s pozvaným logopédom sa deti zhostili úlohy znamenite. Nechýbali dychové cvičenia, ktorých cieľom je prehĺbenie dýchania a zvládnutie fyziologicky správneho nádychu a výdychu pri hovorení. Dôležitým predpokladom pre správnu výslovnosť hlások je tiež artikulačná obratnosť hovoridiel, stretnutia sa preto venovali rozvoju slovnej zásoby. Súbor logopedických aktivít vhodne doplnila individuálna i skupinová práca žiakov.

Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti
O netradičné hodiny zábavnej logopédie je v školskom roku 2022/2023 obrovský záujem. Po začiatočnom overení projektu a aktivít v prešovských Kluboch nadaných detí sa hodiny rozvoja slovnej zásoby realizujú na ďalších školách. „Jednotlivé aktivity majú  veľký význam pre rozvoj reči a myslenie detí. Aktivujú, obohacujú slovnú zásobu, zlepšujú fonematický sluch, vštepujú záujem a lásku k jazyku,“ priblížil Ľuboš Lukáč. Základná škola na Bajkalskej ulici v Prešove preto v spolupráci s autormi projektu Logopédia zábavne pokračuje. Zároveň spoločne pripravujú ďalšie aktivity zamerané na rozvoj žiakov. „Logopédia je dôležitá pre rozvoj reči detí. Ten sa pozitívne prejavuje nielen na výsledkoch žiakov v jednotlivých predmetoch, ale aj v bežnom živote a pomáha rozvíjať vzťahy,“ uviedla na margo úspešnej spolupráce špeciálna pedagogička ZŠ Bajkalská Alena Kažimírová.

Ako už bolo spomenuté, projekt Logopédia zábavne je jedným z projektov Iniciatívy Rozumieme nadaným. Okrem neho ponúka viac ako dve desiatky projektov pre nadané deti, pre deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah