Iniciatíva Rozumieme nadaným učí deti logopédiu zábavne - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Október 2023
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
TROJDŇOVÉ LOGICKÉ SÚSTREDENIE NADANÝCH DETÍ (ŽIAKOV ZŠ) SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.-5. NOVEMBRA 2023 V PROSTREDí POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. INFORMÁCIE NA STRÁNKE NADANEDIETA.SK.
Jún 2023
OTESTUJTE LOGICKÉ MYSLENIE
POSLÚŽIA VÁM K TOMU ÚLOHY LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. AJ TENTO ROČNÍK SÚŤAŽE PREDŠKOLÁKOV SA NIESOL V DUCHU MOTTA "SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME".
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2023
ROZUMIEME NADANÝM 2023/24
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 OPÄŤ MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ. REGISTRUJTE DETI/ŠKOLY.
August 2023
KLUB NADANÝCH DETÍ
ODŠTARTOVALI SME REGISTRÁCIU DO JEDINEČNÉHO PROJEKTU VZDELÁVANIA NADANÝCH A TALENTOVANÝCH DETÍ - KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE. REGISTRAČNÝ FORMULÁR NÁJDETE NA STRÁNKE.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Iniciatíva Rozumieme nadaným učí deti logopédiu zábavne

Aktivity
Iniciatíva Rozumieme nadaným učí deti logopédiu zábavne

Netradičné stretnutia s cieľom rozvíjať slovnú zásobu najmenších spoločne s pozvanými logopédmi ponúka Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Projekt s názvom Logopédia zábavne patrí medzi aktivity určené žiakom základných škôl a zaznamenáva výborné ohlasy z celého Slovenska.
Logopédia nie je len pre predškolákov
Väčšina ľudí si pod slovom logopéd automaticky predstaví zrkadlo a odborníka (logopéda) pracujúceho s predškolákom, ktorý sa spravidla učí l alebo r a snaží sa odstrániť „šušlanie“, či napraviť nesprávnu výslovnosť. Narušená komunikačná schopnosť sa však zďaleka netýka iba predškolákov, o čom svedčia preplnené čakárne logopedických ambulancií i každodenný život. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči, predchádzanie poruchám a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči.

Hodí sa na slovenčinu, rozvíja i logické myslenie
Projekt Logopédia zábavne z dielne iniciatívy Rozumieme nadaným ponúka žiakom základných škôl cvičenia i stratégie, ktoré môžeme využiť pri učení. Stretnutia s logopédom a žiakmi sú obohatením vyučovacieho procesu. Jednoduché logopedické cvičenia podnecujú a vedú žiakov k správnej výslovnosti a rozvoju slovnej zásoby. V neposlednom rade rozvíjajú tiež logické myslenie. Logopédia zábavne alebo „zábavná logopédia so štipkou rozumu“ je mimoriadne vhodná aktivita v rámci hodín slovenského jazyka žiakov 1.-4. ročníka základných škôl.
Pri učení sa správnej výslovnosti sa zahrajú
Stretnutie s logopédom prebieha v rámci štyroch výučbových blokov: 1. hry na rozvíjanie slovnej zásoby, 2. hry a cvičenia na rozvoj vyjadrovania, 3. hry a cvičenia zamerané na rozvoj fonematického uvedomovania, 4. jazykolamy. Súbor logopedických aktivít vhodne dopĺňa individuálna i skupinová práca žiakov, práca s pracovným listom a logopedickým softwarom, ktorý učí deti správnu výslovnosť hravou formou.

Slovensko netradičné hodiny logopédie očarili
Netradičné hodiny rozvoja slovnej zásoby sa už rozbehli. Priniesli vynikajúce výsledky a záujem zo strany základných škôl a detí z celého Slovenska. Po začiatočnom pilotnom overovaní v prešovských Kluboch nadaných detí sa v súčasnosti realizujú na ďalších školách. Záujem o nich je obrovský, pretože (aj) logopédia v školskom prostredí vedie žiakov k správnej výslovnosti.
Ako už bolo spomenuté, projekt Logopédia zábavne je jedným z projektov iniciatívy Rozumieme nadaným. Tá však ponúka viac ako dve desiatky projektov pre nadané deti, pre deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah