Je lepšie byť neviditeľný alebo vedieť čítať myšlienky? - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2024
TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA DSA V PREŚOVE PRIVÍTALA NA SVOJEJ PÔDE NADANÉ A TALENTOVANÉ DETI. USKUTOČNILO SA TAM FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA.
Júl 2024
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
NESÚŤAŽNÁ PREHLIADKA MÁ AMBÍCIU STAŤ SA NA ŠKOLE TRADÍCIOU, NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA BAJKALSKEJ ULICI V PREŠOVE PATRIA NADANÍ MEDZI TOP PRIORITY. ŠKOLA SPOLUPRACUJE S INICIATÍVOU ROZUMIEME NADANÝM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE USKUTOČNIL ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. SEMINÁR PRINIESOL ZAUJÍMAVÉ TÉMY A ŠPIČKOVÝCH PREDNÁŠAJÚCICH.
Máj 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DVANÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU V PREŠOVE 220 FINALISTOV Z CELÉHO SLOVENSKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Je lepšie byť neviditeľný alebo vedieť čítať myšlienky?

Aktivity
Je lepšie byť neviditeľný alebo vedieť čítať myšlienky?

Chceli by ste byť radšej neviditeľní alebo by ste chceli vedieť čítať myšlienky? Prečo? Týmito otázkami začalo zaujímavé stretnutie nadaných detí zo Súkromnej základnej školy DSA v Prešove.
Ako by sa žilo bez času?
Počas dvoch vyučovacích hodín boli pre žiakov pripravené aktivity z viacerých oblastí nadania. Vedúce stretnutia ich rozčlenili podľa veku detí. „Stretnutie sme odštartovali diskusiou na rôzne nevšedné témy, ako napríklad Čo by sa stalo, keby neexistoval čas?“ uviedla školská špeciálna pedagogička Veronika Lavríková. Žiaci prvého stupňa si vyskúšali riešenie sudoku, ponamáhali mozog v hre Brainbox a rozvíjali komunikačné zručnosti prostredníctvom hry Aktivity pre deti.

Nadaným vytvorili „bublinku“, ktorá je iba ich
Druhostupniari si počas aktivity „Čo? Kedy ? Prečo?“ rozširovali obzory o vynálezoch 19. storočia, okrem pojmového a kritického myslenia využili aj pomocníka - internet. Zvyšok stretnutia ovládla hra Alias, v ktorej si rozvíjali svoje komunikačné zručnosti. „V našej škole sú žiaci so všeobecným intelektovým nadaním integrovaní v bežných triedach. Mnohé školy túto situáciu taktiež dobre poznajú a vedia, že je o to väčšou výzvou zorganizovať v týchto triedach pre nadaných žiakov podnetné aktivity. Preto sme pre nich chceli vytvoriť „bublinku“, v ktorej by sa mohli rozvíjať a patrila by iba im. V spolupráci so školskou špeciálnou pedagogičkou Veronikou Lavríkovou sme z tohto dôvodu prišli s nápadom pravidelných stretnutí a zaradili ich do plánu práce s nadanými žiakmi,“ vysvetlila pani učiteľka Laurencia Schültz.

Získavajú vedomosti a priateľstvá
„Dôležitou myšlienkou bolo, aby tieto stretnutia spájali všetkých nadaných žiakov školy, od najmenších až po deviatakov. Vzhľadom na to, že naša škola si vždy zakladala na rodinnom prostredí a priateľskej atmosfére, chceli sme, aby si aj títo žiaci medzi sebou vytvorili špeciálne puto.“ Pedagogičky, ktoré viedli stretnutie, považujú za najdôležitejšie, že sa nadaní žiaci počas neho so zvedavosťou ponorili do úloh a aktivít a v závere odchádzali s úsmevom, novými priateľstvami a dobrým pocitom zo svojich schopností. „V týchto stretnutiach budeme pokračovať každý mesiac i naďalej. Máme tiež naplánované tematické stretnutia ako Nadaní učia nadaných, Prešovom po čiernobielych stopách a Čo chcem vedieť. Taktiež uvažujeme nad predĺžením trvania stretnutí z dvoch vyučovacích hodín na celé dopoludnie,“ avizujú Veronika Lavríková a Laurencia Schültz.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah