Klub nadaných detí - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2016/2017

Klub nadaných detí Prešov otvára svoje brány

Zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie, experimentovanie i bádanie sú náplňou prvého Klubu nadaných detí na Slovensku. Ten vznikol v roku 2013 v Prešove. S príchodom nového školského roka sa Klub nadaných detí Prešov stane výlučne súkromným klubom a jeho aktivity spadajú pod celoslovenskú iniciatívu Rozumieme nadaným.

Účelom Klubu nadaných detí Prešov je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Členom klubu sa môžu stať žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl na základe súhlasu rodiča. Stretnutia prešovských nadaných detí prebiehajú jedenkrát v týždni (v piatok od 14.00 do 15.00 hod.) v priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove.

Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou nadaných detí je pre členov Klubu nadaných detí Prešov pripravený program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov. Riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, logické hry, spoločenské hry, rozvoj intelektových a výtvarných schopností, ale aj prednášky, exkurzie a víkendové výlety budú tvoriť podstatu nového pôsobenia pod značkou Rozumieme nadaným.

Klub nadaných detí Prešov združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi. Ak vás Klub nadaných detí Prešov zaujal – kontaktujte nás čo najskôr (nadanedieta@gmail.com). Sme prvým a jedinečným klubom, ktorý rozumie nadaným a talentovaným. V susedných Čechách nájdete takýchto klubov takmer štyridsať. Tešíme sa na vás!

Kto vedie Klub nadaných detí Prešov?


Ingrid Storinská
učiteľka 1.-4. ročníka, školský špeciálny pedagóg
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika mentálne postihnutých,
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Žánre ľudovej slovesnosti v edukácii intelektovo nadaných žiakov, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadaných žiakov: Žiak s intelektovým nadaním v základnej škole a dyslexia, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

Juliána Sedláková
učiteľka 1.-4. ročníka
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Anglický jazyk,
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Vyučovanie informatickej výchovy, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Rozvoj verbálneho myslenia nadaných detí,
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

Ľuboš Lukáč
učiteľ 1.-4. ročníka, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Anglický jazyk, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Vyučovanie informatickej výchovy, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Logické úlohy a ich využitie v predmete matematika, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadaných žiakov: Žiak s intelektovým nadaním v
s ADHD, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky