Logická olympiáda uzavrie desiatku! Súťažiť bude vyše dvetisíc nadaných detí - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Október 2023
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
TROJDŇOVÉ LOGICKÉ SÚSTREDENIE NADANÝCH DETÍ (ŽIAKOV ZŠ) SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.-5. NOVEMBRA 2023 V PROSTREDí POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. INFORMÁCIE NA STRÁNKE NADANEDIETA.SK.
Jún 2023
OTESTUJTE LOGICKÉ MYSLENIE
POSLÚŽIA VÁM K TOMU ÚLOHY LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. AJ TENTO ROČNÍK SÚŤAŽE PREDŠKOLÁKOV SA NIESOL V DUCHU MOTTA "SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME".
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2023
ROZUMIEME NADANÝM 2023/24
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 OPÄŤ MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ. REGISTRUJTE DETI/ŠKOLY.
August 2023
KLUB NADANÝCH DETÍ
ODŠTARTOVALI SME REGISTRÁCIU DO JEDINEČNÉHO PROJEKTU VZDELÁVANIA NADANÝCH A TALENTOVANÝCH DETÍ - KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE. REGISTRAČNÝ FORMULÁR NÁJDETE NA STRÁNKE.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Logická olympiáda uzavrie desiatku! Súťažiť bude vyše dvetisíc nadaných detí

Aktivity
Logická olympiáda uzavrie desiatku! Súťažiť bude vyše dvetisíc nadaných detí!

Celoslovenská súťaž pre nadaných žiakov absolvuje jubilejný – desiaty ročník! Obľúbené podujatie opäť preverí nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.
Dve tisícky nadaných detí, dve kategórie
Logickú olympiádu intelektovo nadaných žiakov pravidelne organizujú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov. Súťaž patrí do portfólia projektov, organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Do jubilejného, desiateho ročníka Logickej olympiády v školskom roku 2021/2022 zaregistrovali školy 2271 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V kategórii A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ) bude súťažiť 1061 žiakov a v kategórii B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ a žiaci osemročných gymnázií do 15 rokov) je zaregistrovaných 1210 intelektovo nadaných žiakov. Súťaž odštartujú školské kolá zaregistrovaných škôl. Do finále, ktoré je naplánované na apríl, postupujú víťazi školských kôl.

Najväčšia súťaž intelektovo nadaných žiakov na Slovensku
Mesto Prešov sa každoročne stáva metropolou nadaných detí z celého Slovenska. Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa už od roku 2013 konajú finálové kolá Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Nadaní žiaci - úspešní riešitelia školských kôl prichádzajú na finále z celej krajiny. Mimoriadne obľúbená súťaž je zameraná na logický úsudok, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie. Súťaží sa vo dvoch súťažných kategóriách: žiaci 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) a žiaci 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník ZŠ). Okrem finálového kola a súťaže v logickom myslení je pri finalistov Logickej olympiády vždy pripravený zaujímavý workshop.

Večer talentov v predvečer veľkého finále
Logická olympiáda je tradične obohatená ďalšími atraktívnymi aktivitami. V predvečer „veľkého finále“ je pre finalistov pripravený Večer talentov. Stretnutie nadaných žiakov, rodičov a učiteľov sa konáva v rekreačnej oblasti Sigord pri Prešove. Je určené súťažiacim zo vzdialenejších kútov Slovenska a jeho program je veľmi príťažlivý. Napĺňa ho kúzelná fyzika, spoločenské hry, netradičné matematické hry, hlavolamy, či rébusy. Pre rodičov a učiteľov je pripravené odborné poradenstvo, informácie o špecifikách edukácie intelektovo nadaných žiakov a konzultácie. Nechýbajú ani informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Prednášajú aj samotné deti
Súčasťou najväčšej súťaže pre nadané deti na Slovensku je odborný seminár Rozumieme nadaným. Jeho cieľovou skupinou sú učitelia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, rodičia žiakov, študenti, Pedagogickej fakulty PU v Prešove i laická verejnosť. Hlavnou témou seminára sú príspevky, prezentované odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Účastníkom odborného stretnutia sú ponúknuté odborné prednášky, vystúpenia učiteľov z praxe a pohľad na vzdelávanie nadaných detí očami samotných detí.

Za pomoc nadaným plaketa Rozumieme nadaným
Na organizácii Logickej olympiády, odborných seminárov, projektov, výskumov, edukácii intelektovo nadaných žiakov sa spolupodieľa množstvo odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí, ako tiež nadaných študentov stredných a vysokých škôl. Je každoročným zvykom organizátorov poďakovať a zablahoželať ľuďom, ktorí sa problematikou nadaných žiakov zaoberajú. Ocenení jednotlivci získavajú pamätnú plaketu Rozumieme nadaným. Tú organizátori doposiaľ udelili: slovenskému režisérovi prof. Jurajovi Jakubiskovi, hudobnej skupine IMT Smile, doc. RNDr. Ivete Scholtzovej, PhD., , PaedDr. Lucii Mikurčíkovej, Ph.D., BCBA, doc. RNDr. Alene Prídavkovej, PhD., doc. Ing. Jane Burgerovej, PhD., Mgr. Martine Mátychovej, PhD., PhDr. Jane Juráškovej, PhD., doc. PhDr. Vladimírovi Dočkalovi, CSc., Mgr. Anne Petríkovej, PhDr. Irene Fazekašovej, Mgr. Renáte Kopilcovej, Mgr. Ingrid Storinskej, ale aj študentom: Jánovi Kolárovi, Martinovi Klovaničovi, Martinovi Žemličkovi.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah