Logopédia Online s nadanými deťmi z Prešova - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2021
KLUB NADANÝCH DETÍ
OD 3. SEPTEMBRA 2021 JE SPUSTENÁ REGISTRÁCIA DO DVOCH PREŠOVSKÝCH KLUBOV NADANÝCH DETÍ. ODPORÚČAME VÁM ZAREGISTROVAŤ DETI ČO NAJSKÔR. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ.
September 2021
PRVÉ STRETNUTIE KND
STRETNUTIE ŠKOLÁKOV Z KLUBU NADANÝCH DETÍ SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE BOLO VENOVANÉ ROZVÍJANIU LOGICKÉHO MYSLENIA A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Október 2021
ROZUMIEME NADANÝM
INTELEKTOVO NADANÝM DEŤOM SA DNES NA SLOVENSKU VENUJÚ NAJMÄ ZAPÁLENÍ PEDAGÓGOVIA. MNOHO PROJEKTOV PRE TÚTO SKUPINU MLADÝCH PRINÁŠA INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
September 2021
NADANÉ DETI EXPERIMENTOVALI
ŠKOLÁCI ZO SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE SA STRETÁVAJÚ V KLUBE NADANÝCH DETÍ. JEDNO ZO SEPTEMBROVÝCH STRETNUTÍ VENOVALI EXPERIMENTOM. BOLI ÚŽASNÉ!
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Logopédia Online s nadanými deťmi z Prešova

Aktivity
Logopédia Online s nadanými deťmi z Prešova

Nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu, našli nadané deti z Prešova spoločne s odborníkmi na slovo vzatými. Vyučovaciu hodinu viedli pozvaní logopédi.
Čo naozaj znamená logopéd
Logopéd je slovo, pri ktorom si väčšina ľudí automaticky predstaví zrkadlo a odborníka (logopéda). Pracuje s predškolákom, ktorý sa spravidla učí vyslovovať l alebo r. Zriedka sa spomenie odstraňovanie „šušlania“, náprava nesprávnej výslovnosti. O tom, že narušená komunikačná schopnosť sa zďaleka netýka iba predškolákov, sa môžeme presvedčiť nielen v logopedických ambulanciách, ale aj v každodennom živote. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči, predchádzanie porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči. Logopédia v školskom prostredí vedie žiakov k správnej výslovnosti.  

So skúsenými odborníkmi
Jednoduché logopedické cvičenia sa stali súčasťou vyučovania slovenčiny nadaných žiakov zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Online hodinu slovenského jazyka tam spestrili odborní zamestnanci – logopédi: Mgr. Milena Vincenti Sedláková z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Prievidzi a Mgr. Ľuboš Lukáč z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Logopédia Online bola tentoraz zameraná na rozvoj reči, slovnej zásoby a komunikačných zručností.
Dychové cvičenia tentoraz vynechali
Online logopedickej hodiny sa zúčastnili nadaní druháci. Spoločne s hosťami sa svojej úlohy zhostili znamenite. Chytili ich cvičenia, zamerané na reč a jej rozvoj. Prípravné cvičenia napomáhajú správnej výslovnosti. Pre „online formu“ a súčasnú pandémiu tentokrát vynechali dychové cvičenia, ktorých cieľom je prehĺbenie dýchania a zvládnutie fyziologicky správneho nádychu a výdychu pri hovorení. Dôležitým predpokladom pre správnu výslovnosť hlások je tiež artikulačná obratnosť hovoridiel. Preto sme sa zamerali na cvičenia, podporujúce rozvoj slovnej zásoby.

Tvorenie slov aj príprava na plavbu loďou
Keďže práca na tvorení slov je jedným z najdôležitejších zdrojov obohatenia slovnej zásoby detí, zodpovedala tomu aj celá vyučovacia hodina slovenského jazyka. Nechýbali hry, priraďujúce vymyslené frázy zamestnaniam, tvorenie zdrobnenín, príprava na zaujímavú plavbu loďou, doplňovačky slov do viet, krátke rečnícke cvičenia, hry so slovom a zvukom a množstvo ďalších rečových hier. Všetky majú veľký význam pre rozvoj reči a myslenie detí. Aktivujú, obohacujú slovnú zásobu, zlepšujú fonematický sluch u detí, vštepujú záujem a lásku k jazyku. A to sa nám podarilo!
Po všetkých tých rečových cvičeniach zostal čas aj na prácu s pracovným listom, ktoré zmenili logopedické cvičenia na hru, prijateľnú a obľúbenú u detí.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah