Nadané deti sa prizerali rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Apríl 2024
VEČER TALENTOV
PODUJATIE URČENÉ FINALISTOM CELOSLOVENSKÉHO KOLA LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ. NA VEČER TALENTOV UŽ NIE JE MOŽNÁ REGISTRÁCIA - OBSADENÉ SÚ VŠETKY MIESTA.
Marec 2024
PROJEKTY ROZUMIEME NADANÝM
PONÚKAME POSLEDNÉ VOĽNÉ TERMÍNY NA REGISTRÁCIU PROJEKTOV A AKTIVÍT ROZUMIEME NADANÝM (MÁJ, JÚN 2024) URČENÝCH PRE ZŠ A SŠ. OKREM PROJEKTOV PONÚKAME PREDNÁŠKY PRE UČITEĽOV.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Marec 2024
ŠK LOGICKEJ OLYMPIÁDY 2024
V MARCI ODŠTARTOVALI ŠKOLSKÉ KOLÁ 12. ROČNÍKA LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ. POSTUPUJÚCI SÚŤAŽIACI SA STRETNÚ V MÁJI NA VEĽKOLEPOM FINÁLE V PREŠOVE.
Apríl 2024
PREŠOV HĽADÁ TALENTY ZŠ
DO SÚŤAŽE, KTORÁ MÁ OSLOVIŤ TALENTOVANÉ DETI Z PREŠOVSKÉHO KRAJA JE MOŽNÉ ZAREGISTROVAŤ ŠKOLU OD  8. APRÍLA DO 18. APRÍLA 2024. SÚŤAŽ PATRÍ MEDZI PROJEKTY INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nadané deti sa prizerali rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov

Aktivity
Nadané deti sa prizerali rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov

Svetom vedy počas stretnutia Klubu nadaných detí pri SZŠ DSA v Prešove sprevádzala jeho členov odborná asistentka RNDr. Beáta Baranová, PhD. Nadané deti zaujala rozmanitosť, pestrosť a variabilita všetkého, čo žije na Zemi.
Klub navštívil vedecký pracovník
Beáta Baranová pracuje na Katedre ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Predmetom jej výskumu je epigeická makrofauna environmentálne rôzne zaťažených území s dôrazom  na bystruškovité, opustené a nevyužívané plochy s porastmi inváznych neofytov s dôrazom na zlatobyľ kanadskú a výskum biologicky aktívnych látok z rastlín. Vyučuje predmety ekológia pôdnych živočíchov, entomológia a ekológia hmyzu, ekológia poľnohospodárskej krajiny, pôdna ekológia, globálne a aktuálne problémy v životnom prostredí, odpadové hospodárstvo a EIA a vývoj prírody a ekológia ekosystémov.

Prednáška priblížila biodiverzitu
Spoločne s odborníčkou sa deti zaoberali rozmanitosťou živočíšnych a rastlinných druhov. V priebehu stretnutia si predstavili pojem druhová diverzita. Rozprávali sa o tom, koľko druhov živočíchov, rastlín a húb žije na našej planéte, ako aj na Slovensku. A to v porovnaní s Homo sapiens sapiens, teda nami, človekom rozumným. Dozvedeli sa, že najväčšiu druhovú diverzitu možno nájsť v skupine hmyzu. Tak ako každý človek je iný, navzájom sa líšia aj druhy: výzorom, veľkosťou alebo tým, akú funkciu v prírode – ekosystéme zastávajú. V spoločnosti je dôležitý každý človek a jeho práca; podobne dôležitá je pestrosť druhov a funkcií, ktoré v prírode vykonávajú. Od rastlín, teda producentov cez bylinožravce a dravce - konzumentov po huby a baktérie - deštruentov.

Zaváži pestrosť prostredia, v ktorom organizmy žijú
Diverzita funkcií je nesmierne dôležitá preto, aby ekosystémy mohli dobre fungovať. Rovnako ako je dôležitá pestrosť prostredia, v ktorom organizmy žijú. Ak následkom ľudskej činnosti pestrosť a rôznorodosť prostredia klesajú, počet a pestrosť druhov v prírode sa zníži. Tým je negatívne ovplyvnená činnosť celej prírody a ekosystémy nedokážu fungovať tak, ako by mali.
Deti sa dozvedeli i o tzv. „key species“, kľúčových druhoch, akými sú napríklad vlci alebo žraloky a čo sa stane, ak sa ich počet zníži. Takisto o ochrane druhov a tzv. „umbrella species“ - dáždnikových druhoch, ktorých ochranou zabezpečíme ochranu celých biotopov a biocenóz. Nemenej dôležité bolo pripomenúť si, ako všetci môžeme pestrosť života chrániť, či jej dokonca cielene pomôcť u seba doma alebo na sídlisku.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah