Nadané deti spoznali tajomstvá esenciálnych olejov - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2024
TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA DSA V PREŚOVE PRIVÍTALA NA SVOJEJ PÔDE NADANÉ A TALENTOVANÉ DETI. USKUTOČNILO SA TAM FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA.
Máj 2024
FINÁLE TALENTOV V PREŠOVE
VEĽKOLEPÉ FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PREŠOVSKÉHO KRAJA SA USKUTOČNÍ DŇA 28. MÁJA 2024 NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE USKUTOČNIL ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. SEMINÁR PRINIESOL ZAUJÍMAVÉ TÉMY A ŠPIČKOVÝCH PREDNÁŠAJÚCICH.
Máj 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DVANÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU V PREŠOVE 220 FINALISTOV Z CELÉHO SLOVENSKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nadané deti spoznali tajomstvá esenciálnych olejov

Aktivity
Nadané deti spoznali tajomstvá esenciálnych olejov

Svetom vedy počas piatkového stretnutia Klubu nadaných detí pri Súkromnej základnej škole DSA v Prešove sprevádzala žiakov odborná asistentka RNDr. Beáta Baranová, PhD. Témou boli esenciálne oleje. Nadané deti si vyskúšali rolu vedcov a testovali ich účinky na obilie.
Klub navštívil vedecký pracovník
Beáta Baranová pracuje na Katedre ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Predmetom jej výskumu je epigeická makrofauna environmentálne rôzne zaťažených území s dôrazom  na bystruškovité, opustené a nevyužívané plochy s porastmi inváznych neofytov s dôrazom na zlatobyľ kanadskú a výskum biologicky aktívnych látok z rastlín.
Vyučuje predmety ekológia pôdnych živočíchov, entomológia a ekológia hmyzu, ekológia poľnohospodárskej krajiny, pôdna ekológia, globálne a aktuálne problémy v životnom prostredí, odpadové hospodárstvo a EIA a vývoj prírody a ekológia ekosystémov.

Skúmali, či olej stopne jačmeň a pšenicu
Dnes sme si rozprávali o esenciálnych olejoch: odkiaľ pochádzajú, aké rastliny ich produkujú a ako ich vieme získať. Deti sa dozvedeli, že pomocou esenciálnych olejov sa rastliny "rozprávajú" s opeľovačmi, bránia sa napríklad proti voškám a bojujú pomocou nich proti vírusom a baktériám, ktoré ich napádajú. A že pomocou esenciálnych olejov „likvidujú“ svoju konkurenciu a bránia si územie, na ktorom rastú,“ priblížila obsah stretnutia na škole DSA vedecká pracovníčka.
Rovnako sme si povedali, ako vedci esenciálne oleje skúmajú tak, aby bolo možné túto prírodnú silu využiť pri liečení ľudských ochorení a ako náhradu syntetických pesticídov pri ochrane rastlín proti škodcom a burinám.“ Deti si vyskúšali prácu vedca a urobili pokus na testovanie fytotoxickej aktivity esenciálnych olejov. „To znamená pokus, či a ktorý esenciálny olej dokáže zamedziť klíčeniu a rastu pokusných modelových organizmov pšenice a jačmeňa,“ vysvetlila B. Baranová.
Esenciálne oleje majú viacero pomenovaní
Esenciálny olej je to isté, čo éterický olej a silica. Získava sa z rastlín. Môžeme ho tiež identifikovať pod názvom aromatický, či prchavý olej. Trochu iný význam vie nadobudnúť spojenie vonný olej – kým esenciálny olej je vyrobený iba z prírodného materiálu, teda zo skutočných rastlín, vonný olej môže mať naproti tomu i syntetický pôvod.
Esenciálny olej je silne koncentrovaná látka, ktorá zároveň silno vonia. Vzniká lisovaním istej časti rastliny, jej varením alebo destiláciou. Esenciálne oleje využíva farmácia, potravinárstvo a samozrejme kozmetický priemysel.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah