Nadané deti z Prešova prezentovali ročníkové práce - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2024
TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA DSA V PREŚOVE PRIVÍTALA NA SVOJEJ PÔDE NADANÉ A TALENTOVANÉ DETI. USKUTOČNILO SA TAM FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA.
Júl 2024
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
NESÚŤAŽNÁ PREHLIADKA MÁ AMBÍCIU STAŤ SA NA ŠKOLE TRADÍCIOU, NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA BAJKALSKEJ ULICI V PREŠOVE PATRIA NADANÍ MEDZI TOP PRIORITY. ŠKOLA SPOLUPRACUJE S INICIATÍVOU ROZUMIEME NADANÝM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE USKUTOČNIL ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. SEMINÁR PRINIESOL ZAUJÍMAVÉ TÉMY A ŠPIČKOVÝCH PREDNÁŠAJÚCICH.
Máj 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DVANÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU V PREŠOVE 220 FINALISTOV Z CELÉHO SLOVENSKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nadané deti z Prešova prezentovali ročníkové práce

Aktivity
Nadané deti z Prešova prezentovali ročníkové práce

Nesúťažná prehliadka má ambíciu stať sa na škole tradíciou, na ZŠ na Bajkalskej ulici v Prešove patria nadaní medzi top priority. Pri tvorbe ročníkových prác sa mali zamerať na oblasti, ktoré sú im osobitne blízke. V rámci premiéry finále prezentovali európsku geografiu, bojový šport, praveký život dinosaurov, jedinečného živočícha a svetovú osobnosť.
Na Bajkalskej nadanie a talenty vyhľadávajú a podporujú
Koniec júna, posledného školského mesiaca priniesol i finálovú nesúťažnú prehliadku ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov na základnej škole v Prešove, kde na podporu nadaných a talentovaných, ako i vyhľadávaniu a podporu nadaných detí kladú veľký dôraz. Učitelia sa problematike vzdelávania intelektovo nadaných venujú pravidelne a škola dlhodobo spolupracuje s celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.
Ročníková práca má byť vyjadrením špecifického záujmu žiakov o vybranú problematiku, pričom žiaci sa prostredníctvom nej realizujú vo svojej dominantnej oblasti, kde hlbšie a širšie prenikajú do témy,“ vysvetlil špeciálny pedagóg, logopéd a odborný metodik pre intelektovo nadané deti Ľuboš Lukáč, ktorý bol zároveň členom poroty.

Posudzovateľmi prezentácií ročníkových prác intelektovo nadaných detí boli okrem spomínaného odborníka na vzdelávanie nadaných detí  Ľuboša Lukáča aj riaditeľka základnej školy na Bajkalskej ulici Slávka Dudinská, jej zástupkyňa Iveta Čerešníková, špeciálna pedagogička školy Alena Kažimírová a predsedníčka Rady školy ZŠ Bajkalská Jarmila Vokálová, poverená zároveň riadením Kancelárie primátora mesta Prešov.
Obľúbené témy predstavili žiaci viacerých vekových kategórií
Žiaci mali pri tvorbe prác slobodu; mohli sa tiež poradiť s triednym učiteľom, konzultantom alebo školským koordinátorom pre prácu so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním. Pri výbere a spracovaní témy mali možnosť venovať sa oblasti, ktorá ich zaujíma.

Predstavené práce prezentovali európske vlajky a štáty, bojový šport, dinosaury, dôležitého živočícha a svetoznámeho maliara, ktorého diela sa začali predávať až po jeho smrti.

Druhák Matúš Lorko sa detailne prizrel niektorým krajinám Európskej únie. Vysvetlil pôvod a zmysel grafiky ich štátnych vlajok, čo doplnil o dôležité údaje o týchto štátoch. Ema Holéczy zo štvrtého ročníka venovala prezentáciu svojmu obľúbenému športu - karate. Nechýbala zbierka medailí mladej športovkyne ani vizitka jej obľúbeného trénera. Štvrtáčka Olívia Nagyová si zvolila tému o zaujímavostiach pravekého života na Zemi a venovala sa dinosaurom. Šiestak Lukáš Danko je včelárom, ktorý si svojím koníčkom dokáže už aj privyrobiť. Analyzoval anatómiu a život včely. Pridal tiež neuveriteľné vlastnosti užitočného živočícha a široké využitie jeho produktov. Ôsmačka Laura Kronová predstavila osobnosť, dielo a vytrvalosť slávneho maliara Vincenta van Gogha, ktorý počas svojho života predal jediný obraz a čelil nepríjemným zdravotným problémom.
Odborná porota ocenila vysokú kreativitu detí, ich zručnosti, komunikačné schopnosti, plynulú prezentáciu a odborný prístup. Deti odmenili potleskom a ich otázky k jednotlivým témam nemali konca. Prezentácie ročníkových prác učia nadané deti rozvíjať zručnosti, orientovať sa v informáciách a spájať informácie, umeniu samoštúdia, kreativite, kritickému mysleniu, argumentácie, zdôvodňovaniu, či presnému vyjadrovaniu a obhajobe vlastných názorov a svojej práce.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah