Nadaní v najstaršom klube si posvietili na emócie - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2024
TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA DSA V PREŚOVE PRIVÍTALA NA SVOJEJ PÔDE NADANÉ A TALENTOVANÉ DETI. USKUTOČNILO SA TAM FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA.
Júl 2024
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
NESÚŤAŽNÁ PREHLIADKA MÁ AMBÍCIU STAŤ SA NA ŠKOLE TRADÍCIOU, NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA BAJKALSKEJ ULICI V PREŠOVE PATRIA NADANÍ MEDZI TOP PRIORITY. ŠKOLA SPOLUPRACUJE S INICIATÍVOU ROZUMIEME NADANÝM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE USKUTOČNIL ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. SEMINÁR PRINIESOL ZAUJÍMAVÉ TÉMY A ŠPIČKOVÝCH PREDNÁŠAJÚCICH.
Máj 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DVANÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU V PREŠOVE 220 FINALISTOV Z CELÉHO SLOVENSKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nadaní v najstaršom klube si posvietili na emócie

Aktivity
Nadaní v najstaršom klube si posvietili na emócie

Preceňované, no zároveň veľmi podceňované. Emócie hýbu svetom, hoci sa udalosti práve na ich úkor často snažíme vysvetľovať skôr pomocou rozumových kombinácií. Téme emócií sa bližšie prizreli v Klube nadaných detí pri Základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove.
Vnímajme svoje aj cudzie emócie
Emócie sú dôležitou súčasťou každodenného života. Je dôležité, aby ich deti dokázali pomenovať. A to nie iba tie svoje, ale aby porozumeli i tomu, ako sa v rôznych situáciách cítia iní. Aj preto sa vedúci Klubu nadaných detí pri Základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove pri svojom poslednom stretnutí zamerali práve na túto oblasť.

Vieme ich vyjadriť aj bez slov
Emócie prejavujeme v každom okamihu života a netreba na to ani slov. Často si ani neuvedomujeme, že ide vlastne o istú formu neverbálnej komunikácie. Tej sme sa venovali v druhej časti stretnutia,“ priblížila vedúca Klubu nadaných detí Ingrid Storinská. „Pomocou brainstromingu sme vytvorili „oceán emócií“. Úlohou potom bolo vybrať si jednu z nich a neverbálne ju predviesť.“

Neverbálnu informáciu odovzdávali jeden druhému
V ďalšej aktivite nazvanej Epidémia bolo úlohou vedúceho skupiny predviesť emóciu spojenú s pohybom tak, aby ju ostatní nevideli. Deti ju postupne predvádzali všetkým členom skupiny. „V závere sme zisťovali,  ako sa ukážka zmenila, kým jej predvedenie napodobnil posledný hráč,“ vysvetlila I. Stroinská. V hre na redaktorov zas bolo úlohou moderátora  prečítať správu, ktorú ďalší žiak zo skupiny predvádzal neverbálne - pohybom.
Na „Šmeralke“ je najstarší slovenský klub pre nadané deti
Klub nadaných detí pri Základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove je najstarším klubom tohto druhu na Slovensku. Minulý rok oslávil okrúhlych desať rokov existencie. Ako konštatujú jeho autori, od momentu vzniku je beznádejne naplnený. Nadaní majú množstvo aktivít a ich stretnutia pravidelne navštevujú známi hostia.

Deti takisto podnikajú výpravy do terénu. Každý rok absolvujú napríklad Logické sústredenie a v rámci projektu Šariš tour spoznávajú rôzne kúty vidieka, či hospodárske zvieratá. V minulosti nadané deti z klubu absolvovali desať víkendov v Tatrách a každý rok nechýbajú na koncerte kapely I.M.T. Smile, ktorá patrí medzi podporovateľov klubu. Pozvanie na živé vystúpenie prijali takisto od Richarda Müllera.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah