Nadaným sa stále nevenuje dostatočná pozornosť. Aktivít a projektov pre nich však pribúda - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2024
TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA DSA V PREŚOVE PRIVÍTALA NA SVOJEJ PÔDE NADANÉ A TALENTOVANÉ DETI. USKUTOČNILO SA TAM FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA.
Máj 2024
FINÁLE TALENTOV V PREŠOVE
VEĽKOLEPÉ FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PREŠOVSKÉHO KRAJA SA USKUTOČNÍ DŇA 28. MÁJA 2024 NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE USKUTOČNIL ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. SEMINÁR PRINIESOL ZAUJÍMAVÉ TÉMY A ŠPIČKOVÝCH PREDNÁŠAJÚCICH.
Máj 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DVANÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU V PREŠOVE 220 FINALISTOV Z CELÉHO SLOVENSKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Nadaným sa stále nevenuje dostatočná pozornosť. Aktivít a projektov pre nich však pribúda

Aktivity
Nadaným sa stále nevenuje dostatočná pozornosť. Aktivít a projektov pre nich však pribúda.

Intelektovo nadaným deťom sa dnes na Slovensku venujú najmä zapálení pedagógovia. Mnoho projektov pre túto skupinu mladých prináša iniciatíva Rozumieme nadaným. Jedna z nich, Logická olympiáda, otestuje každý rok niekoľko tisíc detí. Vyhľadávané sú tiež kluby nadaných detí a mnohé ďalšie.
Čo s nadaným dieťaťom?
Nadanými sú zvyčajne tie deti, ktoré už v ranom veku dokážu pracovať s číslami. Používajú tiež širšiu slovnú zásobu a argumentáciu. Mávajú zaujímavé nápady, veľké portfólio záujmov, dobrú pamäť, humor, rýchlo sa učia a zriedkavé u nich nie sú ani umelecké schopnosti. Tak, ako sa nadané dieťa zapáli pre jednu, dominantnú oblasť, vie sa nudiť pri iných. Intelektovo nadaných trápi niekedy nízke sebavedomie, nedostatočne vyvinutá grafomotorika, neochota prispôsobiť sa autorite, hyperaktivita, perfekcionizmus, či poruchy spánku. Žiaci s intelektovým nadaním prechádzajú diagnostikou poradenského zariadenia, ktorá potvrdí intelektové nadanie a ďalej určí formu ich vzdelávania. Podľa PaedDr. Ľuboša Lukáča z iniciatívy Rozumieme nadaným v ranom detstve sú to obvykle rodičia a pani učiteľky v materskej škole, ktorí si všimnú, že dieťa je „iné“. „Vtedy je vhodné vyhľadať odborníka – psychológa z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,“ hovorí. Dôležitým údajom je zistenie úrovne všeobecných rozumových schopností, teda inteligencie. „Nadané dieťa sa však nemusí prejaviť nadpriemernými výkonmi v škole,“ upozorňuje Ľ. Lukáč. Nadaných žiakov je možné vzdelávať v školách pre intelektovo nadaných žiakov, v triedach pre intelektovo nadaných žiakov alebo formou začlenenia (integrácie) v bežnej triede.

Aká forma je najlepšia?
Vzdelávanie nadaných žiakov si kladie za cieľ dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a jeho využitie (nadania) v prospech spoločnosti. Pre školy a triedy nadaných žiakov hovorí napr. znížený počet žiakov v triede, komunikácia s rovesníkmi rovnakého zamerania alebo nízke riziko vylúčenia dieťaťa z kolektívu. Mínusom je vysoká konkurencia a očakávania, čo môže negatívne vplývať na sebavedomie žiaka. „Práca s intelektovo nadaným žiakom si vyžaduje celého učiteľa. Štúdium odbornej literatúry, konzultácie s odborníkmi, využívanie alternatívnych učebníc, organizovanie, zapájanie sa do rôznych projektov... V neposlednom rade je to premena tradičného vzdelávania na niečo neobvyklé, zaujímavé. Dobré je to vtedy, ak tieto zmeny napĺňajú rovnako nadané dieťa ako učiteľa,“ vysvetlil Ľ. Lukáč. Na Slovensku je škola pre nadané deti napr. v Bratislave. Máme tiež približne 30 škôl s triedami pre mimoriadne nadané deti/žiakov. A množstvo začlenených (integrovaných) intelektovo nadaných žiakov nájdeme v klasických/bežných triedach po celom Slovensku.

V škole nemusia byť nadpriemerní
Nadané dieťa sa nemusí prejaviť nadpriemernými výkonmi v škole. Aj ono môže zažívať neúspech. Tu môže pomôcť spolupráca s rodičmi a odborníkmi – psychológom a špeciálnym pedagógom. V súčasnosti máme množstvo pedagógov, ktorí svojou zanietenosťou robia pre nadaných viac ako tí, od ktorých by sme to očakávali. „Nadaný žiak môže mať aj poruchu učenia a nie je na tom nič neobvyklé. Nadanie sa často vyskytuje v kombinácii so špecifickými poruchami učenia. Hovoríme o skupine dvakrát výnimočných (twice – exceptional),“ vysvetľuje Ľuboš Lukáč. Nadaní však práve vďaka vysokému IQ dokážu svoje poruchy skrývať a kompenzovať. Identifikácia nadaných detí s poruchami učenia je podľa odborníkov veľmi problematická.
Mnohí ostávajú neobjavení
Odborníci konštatujú, že nadaným sa na Slovensku nevenuje dostatočná pozornosť. V skupine žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú len na okraji pozornosti. Svedčí o tom tiež fakt, že počet „objavených“ intelektovo nadaných žiakov každým rokom klesá. O nadaných sa hovorí málo. „Každoročná organizácia predmetových olympiád ešte nie je podpora intelektovo nadaných žiakov. Často sa stretávam s nezáujmom najmä na miestach, kde by to človek nečakal. Často si neuvedomujeme, že nedostatočná starostlivosť o nadané deti znamená nevyužitý potenciál, ktorý neobohatí našu spoločnosť,“ vysvetľuje Ľuboš Lukáč.

Rozumieme nadaným
Pred šiestimi rokmi vznikla iniciatíva Rozumieme nadaným. Oslovuje nadané deti, žiakov, ich rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov poradenských zariadení a v neposlednom rade študentov vysokých škôl pedagogického zamerania. Organizátorom aktivít a projektov Rozumieme nadaným je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. „Každoročne máme pripravené rôzne aktivity a projekty, do ktorých sa zapájajú školy z celého Slovenska. Organizujeme napríklad Logickú olympiádu, v ktorej registrujeme viac ako 2000 nadaných detí. Medzi obľúbené patrí Logická olympiáda pre najmenších, teda pre predškolákov. V minulom školskom roku si v nej zasúťažilo viac ako 4000 detí. Nadané deti sa každý rok stretávajú na našich logických sústredeniach. Nemenej atraktívnymi sú projekty ako Etiketa na úrovni, logopedické cvičenia, určené na rozvoj komunikačných zručností, Talent základných škôl regiónu Šariš, Myšlienky géniov, Huncút v regióne Šariš, Ako sa kedysi..., Majstrovstvá v násobení a delení, Veda a technika, Žime zdravo, Šľahačková princezná, Malý princ, Diela klasikov slovenskej literatúry, Mladý fotograf, Spoznávame Vysoké Tatry, detská novinárska škola a mnohé ďalšie. Špeciálne sa venujeme mimoškolskému vzdelávaniu nadaných detí, a to prostredníctvom projektu Klub nadaných detí,“ priblížil skúsený pedagóg spektrum možností, ktoré pomáhajú nadaným deťom prejaviť sa a otestovať si schopnosti.

Blíži sa jubilejný ročník
V školskom roku 2021/2022 sa uskutoční už desiaty ročník Logickej olympiády. Súťaž organizujú v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, mestom Prešov a Okresným úradom v Prešove, odborom školstva. Súťaží sa v kategóriách žiaci 1.-4. ročníka ZŠ a žiaci 5.-9. ročníka ZŠ. Veľkolepé finále prebieha na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Sprievodnými akciami sú napr. Večer Talentov, či odborný seminár Rozumieme nadaným. „Potešujúce je, že medzi poslucháčmi sú aj študenti, ktorých táto téma zaujíma. Nezabudli sme ani na oddych, a to v podobe zaujímavých workshopov,“ približuje Ľ. Lukáč.
V Prešove otvorili druhé KND-čko
Klub nadaných detí združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi. Účelom klubu nadaných detí je podchytiť nadané deti v ranom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Prvým takýmto klubom bol KND, otvorený v roku 2013 v Prešove. V susedných Čechách majú viac ako 50 klubov, za ktorými stojí česká MENSA. „Medzi deťmi sú mimoriadne obľúbené. Každoročne neprijmeme kvôli priestorovým obmedzeniam desiatky nadaných detí. Fungujeme vďaka sponzorom, ktorým záleží na vzdelávaní nadaných detí. V školskom roku 2021/2022 sme zriadili ďalší, v poradí druhý klub nadaných detí v Prešove, a to na Súkromnej základnej škole DSA. Záujem je opäť obrovský,“ konštatuje Ľ. Lukáč. Súčasťou stretnutí nadaných detí sú návštevy osobností kultúrneho a spoločenského života. Mimoškolskému vzdelávaniu nadaných žiakov v kluboch nadaných detí sa venujú pedagógovia napríklad aj v Sabinove, v Banskej Bystrici, či v Humennom a postupne vznikajú ďalšie.

S Ľubošom Lukáčom sa zhováral Dušan Guman.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah