OS: Rozumieme nadaným - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2019
CESTOVANIE S MARCOM POLOM
ZAUJÍMAVÉ PRÍBEHY O ĎALEKÝCH KRAJINÁCH PLNÝCH VZÁCNYCH KAMEŇOV A ZLATA ZAUJALI NADANÉ DETI V PREŠOVE. STRETNUTIE NADANÝCH ŠKOLÁKOV BOLO ZAMERANÉ NA MARCA POLA.
Máj 2019
FANDÍME NAŠIM HOKEJISTOM
MÁJOVÉ STRETNUTIE NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE BOLO VENOVANÉ MAJSTROVSTVÁM SVETA V ĽADOVOM HOKEJI. ŠKOLÁCI PRIPRAVILI PRE SLOVENSKÝCH HOKEJISTOV PREKVAPENIE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2019
ŽIME ZDRAVO
ŠIESTACI ZO SABINOVA SA ZAPOJILI DO PROJEKTU ZAMERANÉHO NA ZDRAVÚ VÝŽIVU, ŽIVOTNÝ ŠTÝL, VITAMÍNY, PRIRODZENÝ POHYB A STRAVU. PROJEKT ŽIME ZDRAVO ŽIAKV ZAUJAL.
Máj  2019
PREDŠKOLÁCI PREVERIA LOGIKU
DVE TISÍCKY PREDŠKOLÁKOV SA ZAPOJILO DO CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V LOGICKOM MYSLENÍ. MATERSKÉ ŠKOLY SA ZAPOJILI DO MALEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY - JEDINEČNEJ SÚŤAŽE PRE DETI.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

OS: Rozumieme nadaným

Aktivity
Odborníci na výchovu a vzdelávanie nadaných detí vystúpia v Prešove

Prešov je každoročne spájaný s celoslovenským finálovým kolom Logickej olympiády nadaných žiakov. Mesto na východe Slovenska navštívia najväčšie žiacke talenty, ktoré si „zmerajú“ sily v logickom myslení a učitelia s rodičmi detí sa zúčastnia odborného seminára Rozumieme nadaným, kde každoročne vystúpia odborníci na výchovu a vzdelávanie nadaných detí/žiakov.
Účastníkom odborného stretnutia ponúkame odborné prednášky, vystúpenia učiteľov z praxe (vyučovania nadaných žiakov), ale aj samotných nadaných detí.

Odborný seminár Rozumieme nadaným 2019, Pedagogická fakulta PU v Prešove

20. marec 2019, o 9:00 hod.

Vzdelávanie nadaných žiakov v Banskej Bystrici
Mgr. Anna Kováčiková (zástupkyňa školy, Základná škola, Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici)

Učíme sa správne rozprávať - rozvoj komunikačných schopností u detí formou hry
Mgr. Milena Sedláková (logopédka, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Prievidzi)

Diagnostika nadania žiaka - žiak so všeobecným intelektovým nadaním
Mgr. Alena Sedláková (psychologička, Centrum pedagogické-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove)

Rozumieme nadaným?
Mgr. Ľuboš Lukáč (špeciálny pedagóg, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove)

Mozog teenagera - je tam viac než si myslíme! Najnovšie poznatky z výskumu mozgov teenagerov
Mgr. Anton Frič (LEAF Academy v Bratislave)

Kto vám dal počítač?
Michael Filip McLean (študent, Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove)
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2019
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah