OS: Rozumieme nadaným - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2019
GAPA TO ROZTOČIL!
JEDEN Z NAJRENOMOVANEJŠÍCH SLOVENSKÝCH SAXOFONISTOV MÁRIO "GAPA" GARBERA PREDVIEDOL HUDOBNÉ MAJSTROVSTVO V PREŠOVSKOM KLUBE NADANÝCH DETÍ.
Október 2019
YOUTUBER MOON V KND
SILNÉ EMÓCIE A EUFORICKÉ STAVY PREŽILI DETI Z PREŠOVSKÉHO KLUBU NADANÝCH DETÍ. HVIEZDU KANÁLU YOUTUBE - YOUTUBERA MOONA MOHLI VIDIEŤ, ZAŽIŤ A POČUŤ NAŽIVO.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Október 2019
ČAROKRÁSNE MANDALY
SPOJENIE KRUHU A ŠTVORCA ZAUJALO NADANÉ DETI Z PREŠOVA. ZÁZRAKU Z TIBETU SA ŠKOLÁCI VENOVALI V KLUBE NADANÝCH DETÍ. SKÚSTE SI NAKRESLIŤ SVOJU MANDALU, NEOĽUTUJETE.
Október 2019
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
ZAUJÍMAVÉ TROJDŇOVÉ STRETNUTIE NADANÝCH DETÍ SA USKUTOČNILO POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. V TOMTO ROKU SA STRETLI NADANÉ DETI Z PREŠOVA A SPIŠSKEJ NOVEJ VSI.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

OS: Rozumieme nadaným

Aktivity
Odborníci na výchovu a vzdelávanie nadaných detí vystúpia v Prešove

Prešov je každoročne spájaný s celoslovenským finálovým kolom Logickej olympiády nadaných žiakov. Mesto na východe Slovenska navštívia najväčšie žiacke talenty, ktoré si „zmerajú“ sily v logickom myslení a učitelia s rodičmi detí sa zúčastnia odborného seminára Rozumieme nadaným, kde každoročne vystúpia odborníci na výchovu a vzdelávanie nadaných detí/žiakov.
Účastníkom odborného stretnutia ponúkame odborné prednášky, vystúpenia učiteľov z praxe (vyučovania nadaných žiakov), ale aj samotných nadaných detí.

Odborný seminár Rozumieme nadaným 2019, Pedagogická fakulta PU v Prešove

20. marec 2019, o 9:00 hod.

Vzdelávanie nadaných žiakov v Banskej Bystrici
Mgr. Anna Kováčiková (zástupkyňa školy, Základná škola, Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici)

Učíme sa správne rozprávať - rozvoj komunikačných schopností u detí formou hry
Mgr. Milena Sedláková (logopédka, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Prievidzi)

Diagnostika nadania žiaka - žiak so všeobecným intelektovým nadaním
Mgr. Alena Sedláková (psychologička, Centrum pedagogické-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove)

Rozumieme nadaným?
Mgr. Ľuboš Lukáč (špeciálny pedagóg, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove)

Mozog teenagera - je tam viac než si myslíme! Najnovšie poznatky z výskumu mozgov teenagerov
Mgr. Anton Frič (LEAF Academy v Bratislave)

Kto vám dal počítač?
Michael Filip McLean (študent, Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove)
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2019
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah