Otestujte logické myslenie vašich predškolákov! - Nadané dieťa

Nadané dieťa
August 2022
PROJEKTY A AKTIVITY 2022/2023
ROZVÍJAME SILNÉ STRÁNKY A SCHOPNOSTI NADANÝCH DETÍ. VYHĽADÁVAME NADANÝCH, PODPORUJEME, VZDELÁVAME A ... VIEME AKO NA TO! ZAREGISTRUJTE DETI/ŠKOLU DO PROJEKTOV  2022/2023.
Október 2022
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
ZAUJÍMAVÉ TROJDŇOVÉ STRETNUTIE NADANÝCH DETÍ SA USKUTOČNÍ V PREKRÁSNOM PROSTREDÍ POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. ZÁRUKOU JEDINEČNOSTI JE BOHATÝ PROGRAM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
September 2022
KLUB NADANÝCH DETÍ OSLAVOVAL
PRVÝ KLUB NADANÝCH DETÍ NA SLOVENSKU OSLÁVIL 10 ROKOV. PRI SLÁVNOSTNOM STRETNUTÍ NECHÝBALA PRIMÁTORKA MESTA PREŠOV, MECENÁŠI KLUBU A SAMOZREJME KOPEC NADANÝCH DETÍ.
September 2022
PREMIÉRU OBSTARALI HLAVOLAMY
KLUB NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE ABSOLVOVAL PRVÉ STRETNUTIE V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU. ŠIKOVNÉ HLÁVKY ŠKOLÁKOV SA ZAPOTILI PRI HLAVOLAMOCH.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Otestujte logické myslenie vašich predškolákov!

Aktivity
Otestujte logické myslenie vašich predškolákov!

Poslúžia vám k tomu úlohy Logickej olympiády pre najmenších. Testové úlohy prináša celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným.
Štyri tisícky súťažiacich
Logická olympiáda pre najmenších je súťaž určená deťom predškolského veku. „Organizátormi súťaže sú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Súkromná základná škola DSA v Prešove a mesto Prešov. V školskom roku 2020/2021 sa do nej zapojilo viac ako 4200 malých riešiteľov z 214 materských škôl,“ informoval PaedDr. Ľuboš Lukáč z iniciatívy Rozumieme nadaným.

Inteligencia detí v plnej pohotovosti
V aktuálnom ročníku súťaže zažili malí riešitelia svet logiky a abstraktného myslenia a hľadanie súvislostí. Precvičili si aj jemnú motoriku. Obsahom zápolenia bolo preverenie jednoduchých logických funkcií, pamäte, tvorenie pojmov, či  počítanie. Rovnako preverenie zručností, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky,“ opísal priebeh skúsený pedagóg, ktorý sa nadaným deťom venuje dlhodobo.
Vyriešiť i zdôvodniť
Olympiáda prebiehala v réžii zaregistrovaných materských škôl. A to písomnou formou, no aj spoločným riešením úloh v kolektíve detí. Napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. Organizátori poskytli škôlkam testovací súbor logických úloh a  certifikát o absolvovaní Olympiády v elektronickej podobe.

Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať - možno aj netradične - a svoje riešenie, výsledok i zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať názor, podporuje prácu v skupine a umožňuje prezentovať logické myslenie dieťaťa.“

K testom budú mať prístup všetci rodičia
Súťaž prebehla pod heslom „Súťažíme, ale neprehrávame.“ A skutočne! Podľa organizátorov ju všetci zúčastnení riešitelia zvládli mimoriadne úspešne. „Riešenie logických úloh detí baví. Svedčí o tom práve ich mimoriadny záujem,“ upozornil Ľuboš Lukáč.

Po ukončení súťažného ročníka organizátori sprístupnili testové úlohy. Svojich predškolákov tak môžete otestovať i vy. „Stačí vytlačiť súťažné úlohy, prečítať zadanie každej z úloh a po určení odpovede dieťaťom sa pýtať na logické zdôvodnenie odpovede,“ uzavrel Ľuboš Lukáč.


Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným
Foto: Kreatívna škôlka, Súkromná materská škola, Pro Pueris, Stará baštová 11, Košice
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah