Otestujte logické myslenie vašich predškolákov - Nadané dieťa

Nadané dieťa
August 2022
PROJEKTY A AKTIVITY 2022/2023
ROZVÍJAME SILNÉ STRÁNKY A SCHOPNOSTI NADANÝCH DETÍ. VYHĽADÁVAME NADANÝCH, PODPORUJEME, VZDELÁVAME A ... VIEME AKO NA TO! ZAREGISTRUJTE DETI/ŠKOLU DO PROJEKTOV  2022/2023.
Október 2022
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
ZAUJÍMAVÉ TROJDŇOVÉ STRETNUTIE NADANÝCH DETÍ SA USKUTOČNÍ V PREKRÁSNOM PROSTREDÍ POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. ZÁRUKOU JEDINEČNOSTI JE BOHATÝ PROGRAM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
September 2022
KLUB NADANÝCH DETÍ OSLAVOVAL
PRVÝ KLUB NADANÝCH DETÍ NA SLOVENSKU OSLÁVIL 10 ROKOV. PRI SLÁVNOSTNOM STRETNUTÍ NECHÝBALA PRIMÁTORKA MESTA PREŠOV, MECENÁŠI KLUBU A SAMOZREJME KOPEC NADANÝCH DETÍ.
September 2022
PREMIÉRU OBSTARALI HLAVOLAMY
KLUB NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE ABSOLVOVAL PRVÉ STRETNUTIE V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU. ŠIKOVNÉ HLÁVKY ŠKOLÁKOV SA ZAPOTILI PRI HLAVOLAMOCH.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Otestujte logické myslenie vašich predškolákov

Aktivity
Otestujte logické myslenie vašich predškolákov

Do intelektovej súťaže, ktorá práve dopísala svoj siedmy ročník sa zapojilo takmer šesť a pol tisíc detí z 331 materských škôl. Medzi 6411 deťmi, ktoré sa prelúskali logickými úlohami, patrili tentoraz aj najmenší z Čiech. Test logických úloh sprístupnili organizátori na Deň detí všetkým.
Súťaž Logická olympiáda pre najmenších podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove a mesto Prešov. Cieľom Logickej olympiády je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré budú deti potrebovať pri vstupe do školy. "Obsahom zápolenia je previerka jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky," priblížil obsah úloh Ľuboš Lukáč, interný doktorand na PF PU a jeden z odborných garantov súťaže.

Olympiáda pre najmenších, ktorá sa niesla v duchu motta „Súťažíme, ale neprehrávame“ prebiehala od 18. apríla do 1. júna. Súťažiaci sa museli popasovať s ôsmimi logickými úlohami. „Olympiáda sa realizovala v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači či interaktívnej tabuli,“ vysvetlil učiteľ intelektovo nadaných žiakov Ľuboš Lukáč.

Vyhlasovateľ súťaže poskytol zaregistrovaným materským školám testovací súbor logických úloh a certifikát o absolvovaní Logickej olympiády pre najmenších v elektronickej podobe. Predškoláci načreli do sveta logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky. Podľa Ľuboša Lukáča riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporuje prácu v skupine a umožňuje prezentovať logické myslenie dieťaťa. Organizátori nabádajú deti rozmýšľať i netradične a svoje riešenie – výsledok tiež zdôvodniť. Oproti predchádzajúcemu ročníku pribudlo tentoraz skoro dva a pol tisíc detí. Pre ďalšie ročníky sa počíta s deťmi z iných európskych krajín.

Po ukončení súťažného ročníka organizátori sprístupnili testové úlohy aj verejnosti. Svojich predškolákov tak môže bez registrácie otestovať každý. „Stačí vytlačiť súťažné úlohy, prečítať zadanie každej z úloh a po určení odpovede dieťaťom sa pýtať na logické zdôvodnenie odpovede,“ uzavrel Lukáč.

****

Pedagogická fakulta PU sa už niekoľko rokov významnou mierou podieľa na rôznych projektoch a aktivitách určených nadaným žiakom. Patrí medzi spoluorganizátorov Logickej olympiády nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií. Každoročne organizuje odborný seminár Rozumieme nadaným, určený odborným a pedagogickým zamestnancom škôl a poradenských zariadení, rodičom detí a študentom vysokých škôl.


Anna Polačková
Foto: MŠ Krupina

Dokumenty na stiahnutie: Test_Logická olympiáda pre najmenších 2022

ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah