Poznáme mená výhercov súťaže v riešení logických úloh - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Október 2023
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
TROJDŇOVÉ LOGICKÉ SÚSTREDENIE NADANÝCH DETÍ (ŽIAKOV ZŠ) SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.-5. NOVEMBRA 2023 V PROSTREDí POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. INFORMÁCIE NA STRÁNKE NADANEDIETA.SK.
Jún 2023
OTESTUJTE LOGICKÉ MYSLENIE
POSLÚŽIA VÁM K TOMU ÚLOHY LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. AJ TENTO ROČNÍK SÚŤAŽE PREDŠKOLÁKOV SA NIESOL V DUCHU MOTTA "SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME".
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2023
ROZUMIEME NADANÝM 2023/24
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 OPÄŤ MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ. REGISTRUJTE DETI/ŠKOLY.
August 2023
KLUB NADANÝCH DETÍ
ODŠTARTOVALI SME REGISTRÁCIU DO JEDINEČNÉHO PROJEKTU VZDELÁVANIA NADANÝCH A TALENTOVANÝCH DETÍ - KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE. REGISTRAČNÝ FORMULÁR NÁJDETE NA STRÁNKE.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Poznáme mená výhercov súťaže v riešení logických úloh

Aktivity
Poznáme mená výhercov súťaže v riešení logických úloh

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným zverejnila testy logických úloh pre nadané deti. Zasúťažiť si mohli všetky deti. Spomedzi tisícky súťažiacich sme vyžrebovali osem riešiteľov, ktorých odmeníme.
Začiatkom marca sme zverejnili testy celoslovenskej súťaže Logická olympiáda. Na domáce použitie boli sprístupnené zadarmo. Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným organizuje každoročne množstvo projektov, ktoré sú určené mimoriadne nadaným deťom. Medzi najúspešnejšie patrí Logická olympiáda. Určená je žiakom základných škôl, konkrétne žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Súťaž sa koná v súťažných kategóriách prvý a druhý stupeň a v školských kolách preverí každý rok viac ako dve tisícky intelektovo nadaných žiakov.

Úlohy testu sú zamerané na logické myslenie, matematický a priestorový úsudok, či verbálne myslenie. Súbor testových otázok je pre školy zdarma. Najúspešnejších riešiteľov školských kôl privedie na každoročné finálové kolo, ktoré organizátori pripravujú v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove.

Po prvýkrát sa finálové úlohy dostali „voľne“ medzi všetky deti z celého Slovenska!
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území Slovenska a zatvorenie školských zariadení sa celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným rozhodla sprístupniť testy finálových kôl Logickej olympiády všetkým žiakom. Zdarma. Úlohy štyroch finálových ročníkov Logickej olympiády nájdu záujemcovia na webovej stránke.
Deti, učitelia, rodičia – sťahujte, riešte, povedzte to ďalším známym!
Spomedzi tisícky šikovných riešiteľov sme odmenili ...
Po vyplnení testu žiakom základnej školy ste nás kontaktovali emailom. Uviedli meno a priezvisko žiaka, školu, mesto, odpovede v jednom z testov (ľubovoľný, podľa vlastného výberu) a napísali nám ich emailom na adresu nadanedieta@gmail.com.

Ďakujeme všetkým riešiteľom za super riešenia, za propagáciu súťaže učiteľom a za pomoc pri odosielaní rodičom. Ste super!

Testy sme vyhodnotili a spomedzi skupiny najlepších vyžrebovali mená výhercov:

1. stupeň (1.-4. ročník ZŠ)
Martin Matiaš, Základná škola, Komenského 23, Bardejov
Adam Krajčík, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava
Nina Radová, Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Róbert Lombart, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov

2. stupeň (5.-9. ročník ZŠ, 8 ročné Gym.)
Dominik Luksaj, Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Matúš Jonaštík, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava
Laura Kochelková, Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Ján Kolár, Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Výhercom zasielame knižné publikácie zo série FAKTivity + prekvapenie :)

Rozhodli sme sa odmeniť školy s najvyšším počtom súťažiacich:
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Základná škola, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou

Školy získavajú balíček kníh.

Ceny posielame počas mesiaca jún.

Organizátorom projektov združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah