Poznáme víťazov finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2021
KLUB NADANÝCH DETÍ
OD 3. SEPTEMBRA 2021 JE SPUSTENÁ REGISTRÁCIA DO DVOCH PREŠOVSKÝCH KLUBOV NADANÝCH DETÍ. ODPORÚČAME VÁM ZAREGISTROVAŤ DETI ČO NAJSKÔR. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ.
September 2021
PRVÉ STRETNUTIE KND
STRETNUTIE ŠKOLÁKOV Z KLUBU NADANÝCH DETÍ SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE BOLO VENOVANÉ ROZVÍJANIU LOGICKÉHO MYSLENIA A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
September 2021
ROZUMIEME NADANÝM
INTELEKTOVO NADANÝM DEŤOM SA DNES NA SLOVENSKU VENUJÚ NAJMÄ ZAPÁLENÍ PEDAGÓGOVIA. MNOHO PROJEKTOV PRE TÚTO SKUPINU MLADÝCH PRINÁŠA INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
August 2021
PROJEKTY 2021/2022
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Poznáme víťazov finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Aktivity
Poznáme víťazov finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Už po deviatykrát sa uskutočnilo finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov na Slovensku. Z dôvodu pandémie na COVID-19 sa finále konalo online využitím LMS Moodle prostredia.
Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov patrí do portfólia súťaží celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom súťaže sú: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov. Súťaž je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov a prebieha od roku 2013 vo dvoch súťažných kategóriách: A – žiaci 1.-4. ročníka ZŠ a B – žiaci 5.-9. ročníka ZŠ. Testovací súbor pozostáva z úloh zameraných na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie.

V tohtoročnom 9. ročníku Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov zaregistrovali organizátori 2013 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov vo všetkých organizačných formách vzdelávania nadaných žiakov. Všetci zaregistrovaní súťažiaci sa v priebehu mája 2021 zapojili do školských kôl Logickej olympiády. Po vyhodnotení úspešnosti najúspešnejších 119 súťažiacich postúpilo do finálového kola.

9. júna 2021 sa uskutočnilo finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov. Finálové kolo prebehlo online formou využitím LMS Moodle prostredia. Do finále sa zapojilo 53 najúspešnejších súťažiacich v kategórii 1.-4. ročník ZŠ a 66 najúspešnejších súťažiacich v kategórii 5.-9. ročník ZŠ. Úlohou súťažiacich bolo vyriešiť dvadsať logických úloh za stanovený max. čas.
Víťazmi súťažnej kategórie A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ) sa stali: 1. miesto – Michal Hudák, Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice; 2. miesto – Róbert Palacka, Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky, 3. miesto: Andrej Onderišin, Základná škola, Krosnianska 4, Košice.

Víťazmi súťažnej kategórie B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ a 8-ročných gymnázií vo veku do 15 rokov) sa stali: 1. miesto – Richard Dudek, Základná škola A. Dubčeka, Ul. Družstevná 11, Martin, 2. miesto – Kristián Lovčičan, Základná škola, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom, 3. miesto – Andrej Straube, Súkromná základná škola a Gymnázium CENADA, Majerníkova 60, Bratislava.

Víťazom 9. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov blahoželáme!
Jubilejný 10. ročník Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov sa uskutoční  začiatkom budúceho kalendárneho roka.

Vyhodnotenie finálového kola 9. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov: http://logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2021.html
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah