Poznáme víťazov finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2022
LOGIFORMIÁDA
NADANÉ DETI Z KLUBU NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE SA ZAPOJILI DO TESTOVANIA LOGICKEJ SÚŤAŽE LOGIFORMIÁDA. NAPÄTIE SA DALO KRÁJAŤ!
Apríl 2022
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE UŽ PO DESIATYKRÁT ZORGANIZOVALA TRADIČNÉ FINÁLOVÉ KOLO LOGICKEJ OLYMPIÁDY ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Apríl 2022
MIMORIADNY ÚSPECH!
LOGICKÉ MYSLENIE A ZRUČNOSTI POTREBNÉ PRE VSTUP DO ŠKOLY SI BUDE TENTO ROK ROZVÍJAŤ 6411 DETÍ Z 331 MATERSKÝCH ŠKÔL. IDE O NAJVYŠŠÍ POČET ZAREGISTROVANÝCH DETÍ OD VZNIKU SÚŤAŽE.
Apríl 2022
SILNÉ STRÁNKY NADANÝCH
NADANÉ DETI CVIČILI ROZMANITÉ TALENTY A NADANIA. TO VŠETKO V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ŠMERALOVEJ ULICI V PREŠOVE POD HLAVIČKOU INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Poznáme víťazov finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Aktivity
Poznáme víťazov finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Už po deviatykrát sa uskutočnilo finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov na Slovensku. Z dôvodu pandémie na COVID-19 sa finále konalo online využitím LMS Moodle prostredia.
Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov patrí do portfólia súťaží celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom súťaže sú: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov. Súťaž je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov a prebieha od roku 2013 vo dvoch súťažných kategóriách: A – žiaci 1.-4. ročníka ZŠ a B – žiaci 5.-9. ročníka ZŠ. Testovací súbor pozostáva z úloh zameraných na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie.

V tohtoročnom 9. ročníku Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov zaregistrovali organizátori 2013 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov vo všetkých organizačných formách vzdelávania nadaných žiakov. Všetci zaregistrovaní súťažiaci sa v priebehu mája 2021 zapojili do školských kôl Logickej olympiády. Po vyhodnotení úspešnosti najúspešnejších 119 súťažiacich postúpilo do finálového kola.

9. júna 2021 sa uskutočnilo finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov. Finálové kolo prebehlo online formou využitím LMS Moodle prostredia. Do finále sa zapojilo 53 najúspešnejších súťažiacich v kategórii 1.-4. ročník ZŠ a 66 najúspešnejších súťažiacich v kategórii 5.-9. ročník ZŠ. Úlohou súťažiacich bolo vyriešiť dvadsať logických úloh za stanovený max. čas.
Víťazmi súťažnej kategórie A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ) sa stali: 1. miesto – Michal Hudák, Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice; 2. miesto – Róbert Palacka, Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky, 3. miesto: Andrej Onderišin, Základná škola, Krosnianska 4, Košice.

Víťazmi súťažnej kategórie B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ a 8-ročných gymnázií vo veku do 15 rokov) sa stali: 1. miesto – Richard Dudek, Základná škola A. Dubčeka, Ul. Družstevná 11, Martin, 2. miesto – Kristián Lovčičan, Základná škola, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom, 3. miesto – Andrej Straube, Súkromná základná škola a Gymnázium CENADA, Majerníkova 60, Bratislava.

Víťazom 9. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov blahoželáme!
Jubilejný 10. ročník Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov sa uskutoční  začiatkom budúceho kalendárneho roka.

Vyhodnotenie finálového kola 9. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov: http://logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2021.html
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah