Predstavivosť zamerali nadané deti na priestor - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Október 2023
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
TROJDŇOVÉ LOGICKÉ SÚSTREDENIE NADANÝCH DETÍ (ŽIAKOV ZŠ) SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.-5. NOVEMBRA 2023 V PROSTREDí POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. INFORMÁCIE NA STRÁNKE NADANEDIETA.SK.
Jún 2023
OTESTUJTE LOGICKÉ MYSLENIE
POSLÚŽIA VÁM K TOMU ÚLOHY LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. AJ TENTO ROČNÍK SÚŤAŽE PREDŠKOLÁKOV SA NIESOL V DUCHU MOTTA "SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME".
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2023
ROZUMIEME NADANÝM 2023/24
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 OPÄŤ MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ. REGISTRUJTE DETI/ŠKOLY.
August 2023
KLUB NADANÝCH DETÍ
ODŠTARTOVALI SME REGISTRÁCIU DO JEDINEČNÉHO PROJEKTU VZDELÁVANIA NADANÝCH A TALENTOVANÝCH DETÍ - KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE. REGISTRAČNÝ FORMULÁR NÁJDETE NA STRÁNKE.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Predstavivosť zamerali nadané deti na priestor

Aktivity
Predstavivosť zamerali nadané deti na priestor

V Klube nadaných detí pri Súkromnej základnej škole DSA v Prešove rozvíjali priestorovú predstavivosť. A spolu s ňou logické myslenie, jemnú motoriku a tvorivosť.
Obľubujú labyrinty
Vizuálno – priestorová inteligencia súvisí s predstavivosťou a schopnosťou vnímať farby a predmety. Hojne ju využívajú viaceré povolania: šachisti, piloti, námorníci, umelci a architekti. Deti s týmto typom inteligencie sa dobre cítia v labyrintoch, premýšľajú a kreslia. Vhodnými činnosťami na rozvoj vizuálno – priestorovej orientácie sú skladanie puzzle, Rubikovej kocky, šach, či práca s mapou.

Deti s logickou inteligenciou priťahujú strategické hry
Logicko – matematická inteligencia vedie ľudí k porozumeniu číslam, schopnosti logicky uvažovať a myslieť abstraktne. Využívajú ju povolania detektív, vedec alebo matematik. Deťom s rozvinutou inteligenciou tohto typu sú blízke vzorce, matematické vzťahy a kategórie. Priťahujú ich strategické hry, experimenty a matematické problémy. K rozvoju spomínaného druhu inteligencie sú vhodné kartové hry, strategické hry, šach, logické hádanky, matematické krúžky a súťaže.

Jemná motorika naša každodenná
Jemnú motoriku musíme využívať veľmi často. Realizujeme rozvíjame a posilňujeme ju napríklad pri čistení zubov, nalievaní kávy a chytaní lyžičky, strihaní, krájaní, maľovaní štetcom, jedení príborom, žmýkaní, zapínaní gombíkov a zipsu, zaväzovaní šnúrok a mnohých ďalších činnostiach.
Tvorivosť je prejavom snahy o sebarealizáciu aj inteligencie
Tvorivosť alebo tiež kreativita nám pomáha vytvoriť niečo nové. Poháňaná je snahou o sebarealizáciu, zvedavosťou aj samotnou inteligenciou. Jej nepriateľmi sú direktívny prístup dospelého alebo stereotyp. Deti treba nechať objavovať a skúšať nové. Deti s nepotláčanou fantáziou bývajú úspešnejšie a lepšie komunikujú. Ich život býva pestrejší.

Obrazy z geometrických tvarov dotvorili kreslením
Úvod stretnutia Klubu nadaných detí patril rozhovoru s deťmi o geometrických tvaroch. O tom, aké tvary poznáme, či aké sú ich charakteristické znaky – počet strán, vrcholov a podobne. Potom prišlo pomenovávanie predmetov okolo seba, ktorých tvar sa stotožňuje s niektorým zo spomínaných geometrických tvarov. Išlo o kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník. Nasledovalo vystrihovanie farebných geometrických tvarov a ich nalepovanie na výkres. Deti mali za úlohu vytvoriť niečo zaujímavé, niečo, čo sa im páči alebo nesie futuristické znaky. Prácu dotvorili kreslením. Výsledkom boli dopravné prostriedky budúcnosti, menu McDonaldu, obydlia, zvieratá i hviezdne nebo.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah