Projekty, súťaže, olympiády Rozumieme nadaným v škoskom roku 2021/2022 - Nadané dieťa

Nadané dieťa
November 2021
OTESTUJTE LOGIKU DETÍ
OTESTOVAŤ SI LOGICKÉ MYSLENIE PREDŠKOLÁKOV MÔŽETE S ÚLOHAMI LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM SPRÍSTUPNILA MINULOROČNÝ TEST!
November 2021
OBROVSKÝ TALENT DOMINIK
DOMINIK BUDINSKÝ MÁ 14 ROKOV. SKÚSENÝ DETSKÝ HEREC MILUJE SLOVENČINU. HRÁVA NA KLAVÍR. MEDZI HRAMI VEDIE MINECRAFT. JEHO HERECKÁ CESTA ZAČALA REGISTRÁCIOU V REKLAMNEJ AGENTÚRE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
November 2021
TRI OTÁZKY PRE MŠMT ČR
NADANIE, NADANÉ DETI A PODPORA NADANÝCH V ČESKEJ REPUBLIKE.. ZAUJÍMAVÁ TÉMA. TENTOKRÁT SME TRI OTÁZKY POLOŽILI MINISTERSTVU ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A TELOVÝCHOVY ČR.
November 2021
MODELING, DIVADLO A FILM
STRETNUTIA ŠKOLÁKOV V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE PATRIA MEDZI VEĽMI OBĽÚBENÉ. NEZABUDNUTEĽNOU BOLA NÁVŠTEVA POPULÁRNEHO HERCA JAKUBA MIŠČÍKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Projekty, súťaže, olympiády Rozumieme nadaným v škoskom roku 2021/2022

Aktivity
Projekty, súťaže, olympiády, pobytové podujatia Rozumieme nadaným 2021/2022

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným prináša v šk. r. 2021/2022 množstvo zaujímavých projektov, súťaží, olympiád a pobytových podujatí.
Informácie o pripravovaných aktivitách nájdete v tabuľke. Prihlásiť/registrovať deti/školu je možné pri dodržaní zverejnených termínov a potvrdení organizátorom (Rozumieme nadaným).

Bližšie informácie - kontaktujte organizátorov Rozumieme nadaným (E-mail: nadanedieta@gmail.com, Tel. č.: 0918 640 971 - Ľuboš Lukáč).

Posledná aktualizácia: 18. november 2021, 01:08 hod.
Názov projektu
Popis
Registrácia detí/školy
Ako sa kedysi...
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Netradičné vyučovanie, v priebehu ktorého získajú deti informácie o tom, ako si kedysi museli ľudia zarábať na živobytie, ako vyzeral odev na vidieku a v mestách, akým spôsobom ľudia v minulosti bývali, ako kedysi vyzeralo roľnícke gazdovstvo, aké náradie sa používalo, aké rastliny sa pestovali, ako sa chovali zvieratá, na čom sa pieklo, aké sa užívalo kuchynské náradie, ...
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Diela klasikov slovenskej literatúry
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Čítanie človeka vždy obohacuje. Predstavené knihy ponúkajú zaujímavý dej a v neposlednom rade pohľad na život v minulosti. Počas vyučovania literatúry ponúkneme žiakom to najlepšie spomedzi diel klasikov slovenskej literatúry. Spoločne sa pozrieme na tieto diela "trochu ináč".
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Etiketa na úrovni
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Kurz verbálnej a neverbálnej komunikácie, asertivity, vystúpenia na verejnosti.
Kurz zameraný na komunikáciu priblíži žiakom pojmy: verbálna a neverbálna komunikácia, asertivita, vystupovanie na verejnosti a umenia zaujať, základy protokolu, spoločenská etiketa, pravidlá spoločenskej prednosti, pozdrav, ...
Registrácia v priebehu celého školského roka.
Možnosť prihlásiť deti/školy do projektu obmedzená (voľný je už len jeden termín/vyučovacia hodina).
FortIQ Deň
(žiaci 4.-5. roč. ZŠ)
Vyučovanie plné zábavy, rešenia logických úloh, čítania s porozumením, matematických rébusov, záhadných úloh...
Nie je možné registrovať deti/školu. Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Huncút v regióne Šariš
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Projekt zábavno-náučnou formou predstavuje nadaným deťom tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Klub nadaných detí
(žiaci 1.-9. roč. ZŠ)
Ponúkame možnosť vzdelávania v Klube nadaných detí. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie. Máme 2 Kluby nadaných detí: v prenajatých priestoroch na ZŠ, Šmeralova 25 v Prešove a SZŠ DSA, Mukačevská 1 v Prešove.

Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ a 5.-9. roč. ZŠ)
Súťaž preverí logické myslenie, matematické schopnosti, priestorový úsudok a verbálne myslenie.
10. ročník Logickej olympiády - po registrácii v školských kolách a finálové kolo sa uskutoční na Pedagogickej fakulte PU v Prešove.
Registrácia detí/škôl prostredníctvom webovej stránky www.logickaolympiada.sk.
Termín: december 2021 - január 2022
Logická olympiáda pre najmenších
(deti MŠ - predškolského veku)
Súťaže je určená predškolákom. Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, pamäť, počítanie, precvičovanie jemnej motoriky.
Registrácia detí/materských škôl prostredníctvom webovej stránky www.logickaolympiada.sk.
Termín: marec 2022
Logické myslenie detí
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ alebo 5.-9. roč. ZŠ)
Zaujímavá vyučovacia hodina v materskej alebo základnej škole.
Stretnutie s deťmi u VÁS na škole za účelom predstavenia aktivít Rozumieme nadaným a rozboru logických úloh, spoločného riešenia, zdôvodňovania a argumentácie.
Registrácia detí/žiakov/škôl v priebehu celého školského roka.
Logopédia na škole / Logopédia online
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu pre deti základných škôl spoločne s pozvanými logopédmi. Hodinu je možné realizovať (aj) online formou. Cieľom je rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností detí.
Nie je možné registrovať deti/školu. Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Logiformiáda
(žiaci 4.-9. roč. ZŠ)
Rozvoj logického myslenia, tvorivosti, fantázie a predstavivosti prostredníctvom didaktickej pomôcky LOGIFORMES.
Podstatou je rozvoj logického myslenia. Súťažiaci pracujú s niekoľkými informáciami súčasne (farba, tvar, pozícia) a precvičujú rôzne schopnosti (dedukcia, analýza, syntéza, hľadanie logickej väzby a správneho riešenia). Myslenie nadaných školákov potrápia zadania označené piktogramom (motýľ, panda, sova) v súlade od jednoduchého k zložitejšiemu.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Majstrovstvá v násobení a delení
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Súťaž v riešení zaujímavých slovných úloh. Už len násobiť a deliť :)
Registrácia žiakov/škôl v priebehu celého školského roka.
Malý princ
(žiaci 2.-4. roč. ZŠ)
Tvorivé úlohy pre žiakov, ktoré vychádzajú z jedinečného hudobného spracovania tradičného príbehu A.S. Exupéryho.
Priekopnícka audiokniha z roku 1996, v ktorej texty zo Saint-Exupéryho knihy do čarovnej hudby Henricha Leška číta Richard Müller. Nesmrteľný príbeh malého filozofa, ktorý spadol na Zem z asteroidu B 612.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Myšlienky géniov
(žiaci 4. roč. ZŠ)
Projekt zameraný na spoznávanie života a práce Géniov, ktorí ovládli svet. Leonardo a pero, ktoré kreslí budúcnosť, Einstein a stroje času, Edison, ktorý vymyslel takmer všetko, Darwin a ako to bolo s dinosaurami.
Registrácia v priebehu celého školského roka.
Možnosť prihlásiť deti/školy do projektu obmedzená (voľný je už len jeden termín/vyučovací deň).
Odborné semináre Rozumieme nadaným
(určené pedagógom, odborným zamestnancom poradenských zariadení a študentom VŠ)
Odborné seminára organizujeme v priebehu celého školského roka. Pre bližšie informácie je potrebné sledovať aktuality na stránke www.nadanedieta.sk.
Registrácia účastníkov v priebehu celého školského roka.
Šľahačková princezná
(žiaci 1.-2. roč. ZŠ)
Tvorivé úlohy pre nadaných žiakov na motívy hudobného albumu P. Hammela a hudobnej skupiny Prúdy).
Neodolateľné sprievodné slovo Kamila Peteraja, v podaní Jozefa Krónera, robí zo Šľahačkovej princeznej celkom akceptovateľnú rozprávku pre inteligentnejšie deti, zatiaľ čo dospelí sa pobavia na niekoľkých jemných dvojzmysloch.
 
Šľahačková princezná je prepracovaná do jednotlivých predmetov (slovenský jazyk, matematiky, výtvarná výchova, prvouka) a je určená pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Talent základných škôl regiónu Šariš
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Súťaž (so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie) prebieha v školských kolách na zaregistrovaných školách. Finálové kolo  pre postupujúcich finalistov na MsÚ v Prešove, v zasadačke v prešovskom parlamente.


Registrácia detí/materských škôl prostredníctvom webovej stránky www.nadanedieta.sk.
Termín: február 2022
Veda a technika
(žiaci 1.-5. roč. ZŠ)
Pokusy, experimenty, bádanie za účasti ľudí z praxe - vedeckých výskumníkov.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Žime zdravo
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
O zdraví, zdravom životnom štýle, pravidelnom cvičení a potrebe pohybu, ale aj chorobách a rôznych ochoreniach sa každoročne rozprávajú žiaci s medicínskym reprezentantom.
Možnosť prihlásiť deti/školy do projektu obmedzená (voľný je už len jeden termín/vyučovací deň).

Pobytové podujatia  
Detská novinárska škola
(3-dňová škola)
Netradičné vyučovanie mediálnej výchovy. Stretnutia detí sú obohatené o rozhovory, besedy s novinármi a fotografmi slovenských médií. Nechýbajú artikulačné cvičenia, umenie slova a reči, zaujímavé úlohy, či súťaž o Naj článok.
Registrácia detí/materských škôl prostredníctvom webovej stránky www.nadanedieta.sk.
Termín: máj 2022
Logické sústredenie
(3-dňové pobytové podujatie)
Logické sústredenie pre nadané deti. Bohatý program. Sigord pri Prešove. Logické úlohy, športové aktivity, rozvojový program zameraný na matematiku, rozvoj čitateľských schopností, komunikácie, ...
Registrácia detí/materských škôl prostredníctvom webovej stránky www.nadanedieta.sk.
Termín: november 2021
Mladý fotograf
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - turistika + základy fotografovania.
Registrácia účastníkov v priebehu celého školského roka. Web: www.mladyfotograf.sk.
Spoznávame Vysoké Tatry
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - nenáročná turistika vo Vysokých Tatrách.
Registrácia účastníkov v priebehu celého školského roka. Web: www.mladyfotograf.sk.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah